Mario Draghi haalt opnieuw bazooka boven

ECB-voorzitter Mario Draghi wil met een stroomstoot de Europese economie reanimeren. ©EPA

De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt de depositorente naar -0,5 procent. Ze lanceert ook een nieuw inkoopprogramma voor obligaties van 20 miljard per maand vanaf 1 november.

De ECB verlaagt de depositorente met tien basispunten van -0,4 naar -0,5 procent. Dat is een nieuw historisch dieptepunt. De basisrente blijft ongewijzigd op 0 procent. De depositorente is de rente die banken moeten betalen om hun overtollige cashreserves elke nacht bij de ECB te parkeren.

De rentes zullen laag blijven tot de inflatie robuust stijgt.
Mario Draghi
Voorzitter Europese Centrale Bank

De achterliggende bedoeling is dat de banken bij een negatieve depositorente worden aangemoedigd hun geld zo veel mogelijk aan het werk te zetten via leningen aan bedrijven en gezinnen in plaats van het doelloos in kas te houden. 

ECB-voorzitter Mario Draghi gaat tot actie over omdat de economische indicatoren in de eurozone verslechteren, terwijl de inflatie met 1 procent ver onder de doelstelling van ‘onder maar dicht bij 2 procent’ blijft. De ECB stelt dat de rente extreem laag zal blijven tot de inflatie 'robuust' in de richting van de doelstelling gaat.

Inkoop obligaties 

De ECB lanceert ook opnieuw een 'Quantitative Easing' (QE)-programma, in vakjargon kwantitatieve versoepeling of het opkopen van obligaties om de marktrente voor staats- en bedrijfsleningen nog lager te duwen. Het betreft een opkoopprogramma van 20 miljard euro per maand vanaf 1 november. Dat is ook de datum waarop Christine Lagarde het roer van Mario Draghi overneemt als nieuwe ECB-voorzitter. Er wordt geen einddatum op het programma gekleefd. 

Het inkoopprogramma valt lager uit dan de verwachting. De consensus onder economen was dat Draghi voor 30 miljard per maand zou aankopen.

We achten de kans op een recessie in de eurozone nog altijd als eeder klein. De kans is gestegen, maar ze blijft klein.
Mario Draghi
Voorzitter Europese Bank

Het vorige opkoopprogramma voor staatsschulden startte in maart 2015 en werd in december 2018 stopgezet. De van 2015 tot 2018 opgekochte schulden, 2.650 miljard euro aan staats- en bedrijfsobligaties, staan voorlopig nog gewoon op de balans van de ECB.

De meningen over de heropstart van het opkoopprogramma zijn verdeeld. Centrale bankiers als Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank en Klaas Knot van de Nederlandse centrale bank staan te boek als rabiate tegenstanders van meer geldverruiming.

Compensatie

Voor het eerst komt de ECB ook met compenserende maatregelen voor de banken. De depositorente is nu 5 jaar negatief en dat veroorzaakt toenemende druk op hun winstmarges. De Belgische banken parkeren elk jaar ongeveer 103 miljard euro aan overschotposities bij de ECB, becijferde de bankenfederatie Febelfin. Bij een depositorente van -0,5 procent kost hen dat 515 miljoen euro op jaarbasis. 

Banken zouden zich beter meer bezighouden met de technologische veranderingen in de sector in plaats van zich boos te maken over negatieve rentevoeten.
Mario Draghi
Voorzitter Europese Centrale Bank

Om aan de toenemende margedruk tegemoet te komen, werkt de ECB voortaan in twee laagjes van verschillende rentetarieven met een zogenaamd tiering-systeem. Banken moeten daardoor op een beperkte schijf van hun overschotten geen strafrente betalen.

Ook de voorwaarden voor zogenaamde TLTRO's, langlopende leningen die banken tegen het depositotarief kunnen krijgen, worden versoepeld. 

Begrotingsstimulus 

Het begrotingsbeleid van de lidstaten moet het voornaamste instrument worden om de economie te stimuleren.
Mario Draghi
Voorzitter ECB


Mario Draghi stuurt tijdens de persconferentie ook een niet mis te verstane boodschap uit aan de overheden van de eurolidstaten. Er is onder de bestuurders volgens hem 'een compleet akkoord' dat overheden met meer begrotingsstimulus moeten komen. Het is volgens Draghi tijd dat de ECB niet meer als enige actor de Europese economie overeind tracht te houden.

Daarmee lijkt hij toch toe te geven dat het monetaire beleid stilaan op zijn limieten botst. Eerder zei ook Draghi's opvolgster Christine Lagarde al dat centrale banken niet 'the only game in town' zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud