MG Real Estate klopt aan bij Belgische obligatiebelegger

MG Park De Hulst Willebroek is een van de ontwikkelingen van MG. ©MG Real Estate.

De vastgoedontwikkelaar MG Real Estate wil 40 tot 60 miljoen euro ophalen om zijn activiteiten uit te breiden.

MG Real Estate lanceert een dubbele obligatie-uitgifte die zich vooral richt op particuliere beleggers. Het wil 15 tot 20 miljoen euro ophalen met obligaties op vijf jaar en 25 tot 40 miljoen met zevenjarige obligaties.

De vijfjarige obligaties hebben een coupon van 4 procent. De uitgifteprijs bedraagt 101,875 procent. Dat betekent dat u 1.018,75 euro betaalt voor een obligatie met een nominale waarde van 1.000 euro. Daardoor daalt het brutorendement naar 3,58 procent. Het nettorendement na roerende voorheffing beloopt 2,40 procent.

Obligaties MG Real Estate

  • Looptijd: vijf en zeven jaar.
  • Coupon: 4 en 4,5 procent.
  • Nettorendement: 2,40 en 2,85 procent.
  • Inschrijvingen: bij Belfius, van 19 tot en met 21 mei.

De zevenjarige obligaties hebben een coupon van 4,5 procent en een uitgifteprijs van 101,875 procent. Het brutorendement bedraagt 4,19 procent en het nettorendement 2,85 procent.

Vermogende beleggers

De minimale investering bedraagt voor elke obligatie 10.000 euro. Daardoor richt de obligatie-uitgifte zich tot relatief vermogende beleggers.

De minimale investering bedraagt voor elke obligatie 10.000 euro.

De obligaties zijn structureel achtergesteld tegenover de schuldeisers van de dochtervennootschappen van MG Real Estate. Dat betekent dat bij financiële problemen eerst de schuldeisers van de dochterbedrijven van MG Real Estate worden terugbetaald en pas daarna de houders van de nieuwe obligaties.

MG Real Estate zal de opbrengst gebruiken voor de uitbreiding van zijn activiteiten, vooral in logistiek vastgoed. Het wil gronden verwerven voor de ontwikkeling van nieuwe logistieke projecten. De obligatie-uitgifte heeft ook als doel de financiële middelen van de vastgoedontwikkelaar te diversifiëren.

Beleggers die willen intekenen, moeten zich richten tot Belfius. Die bank is de enige 'bookrunner' van de obligatie-uitgifte en neemt de plaatsing voor haar rekening.

Vervroegde afsluiting?

De korte inschrijvingsperiode loopt van woensdag 19 mei tot en met vrijdag 21 mei. Ze kan na één dag vervroegd worden afgesloten als de vraag naar obligaties groter is dan het aanbod. De ervaring leert dat de inschrijvingen voor retailobligaties meestal na één dag worden stopgezet.

MG Real Estate omschrijft zich als een Europese vastgoedontwikkelaar. De kernactiviteit is de aankoop van gronden, het bouwen van gebouwen op die percelen en het verkopen van voltooide projecten. De vastgoedontwikkelaar is actief in de marktsegmenten logistiek, kantoren, residentieel en retail.

MG Real Estate boekte in 2020 een omzet van 54 miljoen euro en een nettowinst van 11,6 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt 110 miljoen euro en de netto financiële schulden 132 miljoen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud