Mondiale schuldenberg groter dan ooit

De skyline van Sjanghai. De stijging van de wereldwijde schuld is vooral te wijten aan China.

Overheden moeten van het economisch herstel gebruik maken om de hoge schuldenberg af te bouwen, beklemtoont het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

De wereldwijde schuld van de overheid en niet-financiële privésector is in 2016 gestegen naar een recordhoogte van 164.000 miljard dollar of 225 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat zegt het IMF in een halfjaarlijks rapport over overheidsfinanciën.

De schuldgraad is 12 procentpunten hoger dan in 2009, toen de vorige piek werd bereikt. Bijna de helft van de toename van de schuld sinds de financiële crisis is te wijten aan China.

Vooral de overheidsschuld is gestegen. Dat is een gevolg van de wereldwijde financiële crisis, de versoepeling van het begrotingsbeleid die erop volgde, de daling van de grondstoffenprijzen en de snelle stijging van de overheidsuitgaven in de groeilanden.

In de rijke landen bedraagt de overheidsschuld gemiddeld 105 procent van het bbp. De schuldgraad bereikt daarmee het hoogste peil sinds de Tweede Wereldoorlog. In de groeilanden steeg de schuldgraad naar gemiddeld 50 procent van het bbp, het hoogste niveau sinds de schuldencrisis van de jaren 80.

Verontrustend

'Een hoge overheidsschuld is verontrustend', onderstreept het IMF. 'Tijdens een recessie hebben landen dan onvoldoende middelen om met het begrotingsbeleid de groei te ondersteunen. Landen moeten budgettaire ruimte creëren omdat de privéschuld groter is dan ooit.'

Budgettaire buffers beschermen volgens het IMF de economie. Er ontstaat ruimte om bij laagconjunctuur de economische activiteit te ondersteunen en landen zijn dan minder kwetsbaar als de rente plots stijgt.

Het IMF merkt op dat vooral de VS inspanningen moeten leveren om de hoge overheidsschuld af te bouwen. De VS zijn een van de weinige rijke landen waar de schuldgraad bij ongewijzigd beleid stijgt in de komende jaren. Dat is te wijten aan de recente beslissingen om de belastingen te verlagen en de overheidsuitgaven te verhogen.

Het IMF ziet de Amerikaanse overheidsschuld stijgen van 107,8 procent van het bbp in 2017 naar 116,9 procent in 2023. Daardoor hebben de VS over vijf jaar een hogere schuldgraad dan Italië. In Italië daalt de schuld van 131,5 naar 116,6 procent van het bbp en in de eurozone van 86,6 naar 71,7 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud