Nederlands dividend weldra aantrekkelijker

De Amsterdamse beurs. ©Co de Kruijf/Hollandse Hoogte

Belgische beleggers zullen wellicht minder belasting moeten betalen op Nederlandse dividenden. Dat is een gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Belgen die beleggen in Nederlandse aandelen zoals Ahold of Delta Lloyd moeten vandaag twee keer belasting betalen op de dividenden die beide bedrijven uitkeren. In eerste instantie houdt de Nederlandse fiscus een voorheffing van 15 procent in op het bedrag dat wordt uitgekeerd. Op wat er overblijft, moeten Belgische beleggers dan nog eens 25 procent roerende voorheffing betalen.

Maar een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie zet dat systeem van dubbele dividendbelastingen op de helling. Het Europees gerechtshof meent dat Den Haag buitenlandse beleggers niet op dezelfde manier behandelt als inwoners van Nederland.

Meneer Miljoen, een Nederbelg, trok naar het Europees Hof van Justitie omdat de Nederlandse fiscus twee maten hanteert bij het belasten van dividenden.

Wie in Nederland woont, kan de heffing op zijn dividenden ingeven in zijn inkomstenbelasting. Vermogens worden daarbij belast tegen 1,2 procent en een eerste schijf vermogenswinst van 20.000 euro is vrijgesteld (lees inzet). Daardoor moeten de Nederlanders vaak minder dan 15 procent belasting betalen op hun dividenden.

Een Nederlandse belegger die in België woont - de man draagt de toepasselijke familienaam Miljoen - trok naar het Europees Hof van Justitie om die ongelijke behandeling van buitenlandse beleggers door de Nederlandse fiscus aan te kaarten. Ook de Franse bankgroep Société Générale vocht voor het Europees hof aan dat ze de volle pot moest betalen op de dividenden die ze puurde uit Nederlandse aandelen.

Europa oordeelde dat de Nederlandse dividendbelasting in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal. In het arrest zegt het hof dat moet worden onderzocht of de bronheffing van 15 procent ertoe leidt dat de belastingdruk zwaarder is voor buitenlandse beleggers zoals Miljoen. Blijkt dat effectief het geval, dan kunnen beleggers dat verschil in principe terugvorderen van de Nederlandse fiscus.

Iedereen is gelijk, maar voor de Nederlandse fiscus zijn Nederlanders net iets gelijker. Want terwijl buitenlandse beleggers een bronheffing van 15 procent moeten betalen op dividenden van Nederlandse bedrijven, ligt dat tarief in de praktijk lager voor wie in Nederland woont.

Dat heeft alles te maken met de vermogensrendementsheffing. In dat systeem wordt een belasting van 30 procent geheven op een fictieve aangroei van 4 procent van het gemiddelde vermogen. Dat komt neer op een belasting van 1,2 procent. Dividenden die beleggers ontvangen uit Nederlandse aandelen, worden opgenomen in die vermogenskorf. Bovendien geldt er een vrijstelling van 20.000 euro per persoon, en schulden kunnen in mindering worden gebracht.

Stel dat een Nederlandse en Belgische belegger elk voor 100.000 euro Nederlandse aandelen bezitten, die 10.000 euro aan dividenden uitkeren. De Belg betaalt in Nederland 15 procent roerende voorheffing op zijn dividenden, of 1.500 euro. Op het resterende bedrag moet hij nog 25 procent roerende voorheffing betalen aan de Belgische fiscus.

De Nederlander daarentegen kan zijn pakket van 100.000 euro aandelen inbrengen in zijn vermogenskorf. Na aftrek van het vrijgestelde bedrag van 20.000 euro blijft 80.000 euro over die tegen 1,2 procent belast wordt. De fiscale slotfactuur voor de Nederlander komt daardoor uit op 960 euro. Een verschil dus van 540 euro met de Belgische belegger.

‘Hoe dat precies moet gebeuren, valt nog af te wachten’, reageert Patrick Smet, partner van het advocatenkantoor Allen & Overy. ‘Het is nu eerst aan de Nederlandse Hoge Raad om dit arrest concreet toe te passen. Vervolgens moet de Nederlandse wetgever beslissen hoe dit aan te pakken. Dit is nog maar een eerste stap. Maar het is wel de eerste keer dat het Europees Hof van Justitie de dubbele belasting op buitenlandse dividenden in hoofde van Belgische beleggers mildert.’

Die kleine beleggers konden tot nu toe wel al een deel van de roerende voorheffing op hun dividenden terugvorderen dankzij de dubbelbelastingverdragen die België heeft afgesloten met Nederland. ‘Maar om van die verdragen gebruik te maken moet je bij je financiële instelling de nodige documenten aanvragen om aan te kunnen tonen dat je daadwerkelijk een Belgische belegger bent. Dat gebeurt niet voor niks, en vaak is het sop de kool niet waard. Maar als in een nieuwe regeling de bronheffing zakt van 15 procent naar bijvoorbeeld 3 procent, wordt het al sneller de moeite om een bedrag terug te vorderen bij de Nederlandse fiscus.’

Maar niet alleen kleine beleggers varen wel bij deze beslissing van het Europees Hof van Justitie, zegt Smet. ‘Dit is eigenlijk ook een goede zaak voor de Belgische schatkist. Als de Nederlandse overheid een lagere bronheffing int op de dividenden, is het resterende bedrag waarop Belgische roerende voorheffing verschuldigd is natuurlijk groter. Dus, zowel de schatkist als de kleine belegger puurt voordeel uit dit oordeel.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud