'Negatieve rente weegt niet op rendabiliteit banken'

De hoofdzetel van de ECB in Frankfurt. ©AFP

De daling van de provisies voor kredietverliezen compenseert de vermindering van de rentemarge, zegt de Europese Centrale Bank (ECB).

Veel Europese bankiers klagen dat het negatieverentebeleid van de ECB de winst van de banken ondermijnt. Ze merken op dat hun rentemarge onder druk staat en verwijzen naar de stafrente die ze moeten betalen als ze te veel cashoverschotten parkeren bij de centrale bank. De ECB-economen Miguel Boucinha en Lorenzo Burlon hebben onderzocht of dat klopt. Ze bestudeerden de impact van de negatieve rente op de banken en sommige andere gevolgen.

De rentemarge - het verschil tussen de rente die banken verdienen op kredieten en de rente die zij betalen op deposito's - is inderdaad gedaald, zeggen de economen in het economisch bulletin van de ECB. Een van de redenen is dat de banken de rente op deposito's van gezinnen moeilijk onder nul kunnen verlagen.

Minder provisies

Maar de krimp van de rentemarge werd gedeeltelijk gecompenseerd door een volume-effect, want de kredietverlening is toegenomen. Bovendien heeft de negatieve rente een positieve impact op de kredietwaardigheid van ontleners. Daardoor moeten de banken minder provisies aanleggen voor verliezen op de kredietportefeuille.

De negatieve rente heeft een positieve impact op de kredietwaardigheid van ontleners.
ECB

'De negatieve rente had tot dusver een vrij neutrale invloed op de winstgevendheid van de banken', zeggen de auteurs. 'De negatieve impact op het nettorente-inkomen werd gecompenseerd door de positieve impact op de kredietwaardigheid van ontleners.'

De economen merken wel op dat de negatieve rente in de toekomst een negatieve impact kan hebben op de winst van de banken. De kredieten met hogere rentes die de banken vroeger hebben verstrekt lopen geleidelijk af en de ruimte voor een verdere vermindering van de financieringskosten of verlaging van de provisies voor slechte kredieten is beperkt.

Risico's

Er zijn volgens de ECB weinig aanwijzingen dat de negatieve rente banken ertoe aanzet meer risico's te nemen bij het beheer van hun beleggingsportefeuilles. Als dat toch gebeurt en de financiële stabiliteit in het gedrang komt, zijn zogenaamde macroprudentiële maatregelen de beste manier om die risico's te beperken. Een voorbeeld van zo'n maatregel is een extra kapitaalbuffer.

+3%
economische activiteit
De economische activiteit was eind 2019 dankzij het niet-conventioneel monetair beleid 2,5 tot 3 procent hoger, stelt de ECB.

De ECB publiceert ook een nieuwe raming van de impact van haar niet-conventioneel beleid van de jongste zes jaar op de reële economie. Ze raamt dat de economische activiteit eind 2019 dankzij de negatieve rente en de obligatieaankopen 2,5 tot 3 procent hoger was dan in een scenario zonder die extra stimulus. De inflatie was gemiddeld 0,3 tot 0,5 procentpunt per jaar hoger.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud