analyse

Nieuw inflatiedoel Amerikaanse centrale bank is ambitieus

Fed-voorzitter Jerome Powell. ©AFP

De Amerikaanse centrale bank (Fed) wil de inflatie tijdelijk boven 2 procent doen stijgen. Is dat haalbaar en wat zijn de gevolgen van de koerswijziging?

Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, heeft donderdag een belangrijke aanpassing van de strategie van de centrale bank aangekondigd. Hij deed dat in zijn toespraak op het jaarlijkse symposium van de Fed van Kansas City. Die conferentie kon door de coronacrisis niet doorgaan in Jackson Hole en werd daarom vervangen door een onlinesymposium.

Wat verandert er?

De Fed verfijnt zijn doelstellingen van prijsstabiliteit en maximale werkgelegenheid. Hij verandert zijn inflatiedoelstelling van 2 procent naar gemiddeld 2 procent. Omdat de inflatie de jongste jaren doorgaans lager was, wil de centrale bank de inflatie in de toekomst naar iets meer dan 2 procent doen stijgen. Wat dat precies betekent, is nog niet duidelijk. 'We binden ons niet aan een specifieke wiskundige formule', zei Powell.

De Fed streeft voortaan naar een inflatie van gemiddeld 2 procent.

Bovendien signaleert de Fed dat een erg lage werkloosheid op zich geen reden meer is om de rente te verhogen. Tot nu was dat wel het geval, omdat de centrale bank vreesde dat een krappe arbeidsmarkt leidt tot een stijging van de inflatie. Maar de werkloosheid zakte begin dit jaar naar het laagste peil in 50 jaar en toch bleef de inflatie zeer laag.

Waarom wijzigt de Fed zijn strategie?

De Fed is bezorgd over de erg lage inflatie. Powell: 'De aanhoudend lage inflatie is een ernstig risico. Ze kan leiden tot een vicieuze cirkel van almaar lagere inflatiecijfers en inflatieverwachtingen.'

Een erg lage inflatie maakt het moeilijker om de economie te stimuleren.

Een zeer lage inflatie maakt het voor een centrale bank moeilijker om de economie te stimuleren. Als de inflatie 2 procent bedraagt en de centrale bank de rente verlaagt naar 0 procent zakt de reële rente (rente min inflatie) naar -2 procent. Als de inflatie slechts 1 procent bedraagt, zoals nu, is er minder ruimte om de reële rente onder nul te verlagen.

Is meer dan 2 procent inflatie haalbaar?

Wellicht niet op korte en middellange termijn. Als de Fed er niet in slaagt de inflatie op te krikken naar 2 procent, hoe zal hij er dan in slagen de inflatie nog hoger te duwen?

De lage inflatie van de jongste jaren is onder meer een gevolg van de digitalisering en globalisering. Hoewel de werkloosheid voor de coronacrisis erg laag was, slaagden werknemers er niet in duidelijk hogere lonen af te dwingen.

De coronacrisis heeft de inflatie verder doen vertragen. De grondstoffenprijzen zijn sterk gezakt en de maatregelen tegen de verspeiding van het coronavirus hebben de consumptie fors doen dalen. De economische activiteit in de VS zal pas op zijn vroegst in 2022 weer het niveau van voor de coronacrisis bereiken.

Wat zijn de gevolgen voor het monetair beleid?

Om de inflatie boven 2 procent te doen stijgen, moet de Fed een nog soepeler monetair beleid voeren. De centrale bank is niet van plan haar basisrente onder nul te verlagen en zal daarom langer dan gepland haar nulrentebeleid moeten voortzetten. De bestuurders signleerden in juni dat ze de nulrente minstens tot eind 2022 handhaven.

Het IMF verwacht geen renteverhoging voor eind 2025.

De centrale bank zal op 16 september wellicht wat meer duidelijkheid verschaffen. Ze plant een duidelijker communicatie over de richting van het toekomstig monetair beleid (foward guidance). De Fed overweegt een soort belofte dat hij de rente niet zal verhogen tot de inflatie en/of de werkloosheid een bepaald niveau bereiken. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht geen renteverhoging voor het einde van 2025.

Hoe reageren de markten?

De rente op Amerikaanse staatsobligaties met looptijden van 10 en 30 jaar, die de inflatieverwachtingen op lange termijn weerspiegelt, is sinds de koerswijziging van de Fed gestegen. De rente op twee jaar, die de verwachtingen over het rentebeleid van de Fed weerspiegelt, bleef stabiel.

Het stijgende verschil tussen de lange- en kortetermijnrente verhoogt de rentemarge van de banken. Daarom stegen de Amerikaanse bankaandelen na de publicatie van de nieuwe Fed-strategie. De reactie van de Amerikaanse aandelenmarkt als geheel was relatief beperkt.

Het vooruitzicht van een nog langere periode van nulrentebeleid weegt op de dollar.

Het vooruitzicht van een nog langere periode van nulrentebeleid weegt op de dollar. Mede daardoor steeg de euro vrijdag boven 1,19 dollar.

Zal de ECB het voorbeeld van de Fed volgen?

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) evalueert grondig haar strategie. Ze herbekijkt onder meer de inflatiedoelstelling. In tegenstelling tot de Fed heeft de ECB geen twee prioriteiten maar slechts één: prijsstabiliteit. De ECB definieert prijsstabiliteit als een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent op middellange termijn'. Voorzitster Christine Lagarde wil de denkoefening in de tweede helft van 2021 afronden. Ze liet nog niet in haar kaarten kijken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud