analyse

Nieuwe ECB-strategie voedt speculatie over langere stimulus

ECB-voorzitster Christine Lagarde belooft 'een toegankelijker manier van communiceren'. ©REUTERS

De langverwachte nieuwe strategie van de Europese Centrale Bank (ECB) omvat een hogere inflatiedoelstelling en een klimaatactieplan. Het belangrijkste gevolg lijkt het nog langer handhaven van een lage rente, al ontkent de ECB dat.

Na een denkoefening van anderhalf jaar hebben de bestuurders van de ECB unaniem een akkoord bereikt over een nieuwe strategie. Een aanpassing was nodig omdat de wereld sinds de vorige update in 2003 veranderd is. De rente is structureel gedaald en de inflatie is al jaren lager dan de doelstelling. Dit zijn de krachtlijnen van de nieuwe strategie.

Wat verandert aan de inflatiedoelstelling?

De ECB verhoogt haar inflatiedoelstelling naar '2 procent inflatie op middellange termijn'. Tot nu streefde de ECB naar een inflatie van 'minder dan maar dicht bij 2 procent op middellange termijn'. De nieuwe inflatiedoelstelling is symmetrisch. 'Dat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen ten opzichte van de doelstelling even ongewenst zijn', luidt het.

Bovendien mag de inflatie in bepaalde omstandigheden, zoals nu, tijdelijk boven 2 procent stijgen. Omdat ondanks de bodemrente de inflatie hardnekkig onder het gewenste niveau blijft, moet de ECB naar krachtige onconventionele maatregelen grijpen, zoals obligatieaankopen, om de inflatie op te krikken. 'Dat kan betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt.' Hoelang die overshooting mag duren, is onduidelijk.

De nieuwe inflatiedoelstelling is duidelijker en toont aan dat 2 procent geen plafond is.
Christine Lagarde
Voorzitster ECB

ECB-voorzitster Christine Lagarde zei op een persconferentie dat de nieuwe doelstelling duidelijker is en aantoont dat 2 procent geen plafond is. 'De vorige definitie werd vaak verkeerd begrepen.' Zij beklemtoonde dat de ECB in tegenstelling tot de Amerikaanse cenrale bank (Fed) niet streeft naar 'gemiddeld 2 procent inflatie'. In de VS moet een periode van te lage inflatie daarna worden gecompenseerd door een periode met te hoge inflatie om het gemiddelde te halen.

Houdt de ECB voortaan rekening met de stijgende huizenprijzen?

De index van de consumptieprijzen is volgens de ECB de beste inflatiemaatstaf. Maar ze erkent dat de opname van de kosten van door eigenaars bewoonde woningen in de index zou leiden tot een betere maatstaf van de levensduurte. Nu houdt de index van de consumptieprijzen alleen rekening met de huurprijzen.

De ECB kan nog niet precies zeggen met welke kosten ze rekening zal houden. Het gaat onder meer over de kosten voor het onderhoud van de woning. Een belangrijke vraag is of ook de rente op hypothecaire kredieten wordt meegeteld. Lagarde verduidelijkte wel dat de ECB geen rekening zal houden met de investeringsuitgaven, met andere woorden de huizenprijzen.

Het zal jaren duren voor Eurostat een aangepaste index van de consumptieprijzen publiceert. Daarom zal de ECB nu al rekening houden met schattingen van de kosten van door eigenaars bewoonde woningen. De impact op de inflatie is op langere termijn minimaal, zegt Lagarde.

Wat zijn de concrete gevolgen?

Veel analisten zeggen dat de nieuwe strategie de deur opent voor een langere periode van stimulus. 'Mijn intuïtie is dat dit leidt tot een nog soepeler beleid voor een nog langere periode', signaleert Carsten Brzeski, hoofd macro-economie van ING.

Mijn intuïtie is dat de nieuwe strategie leidt tot een nog soepeler beleid voor een nog langere periode.
Carsten Brzeski
Hoofd macro-economie ING

Lagarde wilde dat niet bevestigen, integendeel. 'De nieuwe inflatiedoelstelling betekent niet dat de verstrakking van het monetaire beleid verder naar de toekomst verschuift. Ex-voorzitter Jean-Claude Trichet interpreteerde de oude doelstelling als een inflatie van 1,95 procent. Dat is erg dicht bij de nieuwe doelstelling.'

Lagarde suggereert daarmee dat amper extra stimulus nodig zal zijn om het licht hogere doel te bereiken. Volgens een peiling van enkele weken geleden verwachten analisten de eerste renteverhoging in 2024.

Konstantin Velt van de vermogensbeheerder Pimco noemt de aanpassing van de strategie 'een evolutie, geen revolutie'. Hij stipt aan dat de ECB niet zegt hoe ze haar inflatiedoelstelling zal halen.

Hoe reageren de markten?

De financiële markten reageerden relatief kalm. De langetermijnrente veerde licht op en de aandelenmarkten stabiliseerden na de publicatie van de nieuwe strategie.

Wat met duurzaamheid en klimaat?

De ECB lanceert een groot klimaatactieplan voor de komende vier jaar. Een van de maatregelen is een vergroening van de obligatieportefeuille. Bij de aankoop van bedrijfsobligaties zal de centrale bank rekening houden met criteria van klimaatverandering. 'De emittenten van bedrijfsobligaties moeten minstens de Europese wetgeving naleven die het klimaatakkoord van Parijs toepast', luidt het.

De ECB zal bij de aankoop van bedrijfsobligaties rekening houden met criteria van klimaatverandering.

Ook andere maatregelen zijn gepland. De ECB zal de klimaatrisico's evalueren van obligaties die banken in pand geven.

Wat belooft de ECB nog meer?

Heldere communicatie. 'We zullen op een toegankelijker en visuelere manier communiceren en naar een breder publiek', belooft Lagarde. 'De mededeling na elke de raad van bestuur zal meer to the point zijn en minder jargon bevatten.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud