‘Nieuwe obligatie VGP is aantrekkelijk'

Een project van VGP in de buurt van Madrid. ©VGP

De nieuwe obligatie van de vastgoedontwikkelaar VGP biedt volgens specialisten voldoende extra rendement tegenover staatsobligaties. ‘Beleggers mogen intekenen’, klinkt het.

VGP wil met een obligatie-uitgifte 175 tot 225 miljoen euro ophalen. Van dat bedrag is maximaal 50 miljoen euro voorbehouden voor particuliere beleggers. De coupon van de obligaties met een looptijd van 7,5 jaar bedraagt 3,5 procent. Maar de uitgifteprijs bedraagt 101 procent. Dat wil zeggen dat beleggers 1.010 euro betalen voor een obligatie met een nominale waarde van 1.000 euro.

Daardoor bedraagt het nettorendement na roerende voorheffing 2,30 procent. Ter vergelijking, het brutodividendrendement van het aandeel VGP bedraagt 2,9 procent. Maar KBC ziet dat rendement stijgen naar 5 à 7,5 procent.

Als de vastgoedgroep na aftrek van de kosten 223 miljoen netto ophaalt, zal ze 75 miljoen van de opbrengst gebruiken om een op 6 december vervallende obligatie terug te betalen. Voorts wil VGP voor 80 miljoen gronden kopen in Nederland en Italië en voor 68 miljoen nieuwe projecten ontwikkelen.

‘VGP is financieel gezond’, zegt Youry Huygen van De Belegger. ‘De nettoschuld bedraagt 33,8 procent van de totale activa. Als VGP zoals verwacht de volle 225 miljoen ophaalt, stijgt de schuldgraad naar een beheersbare 50,3 procent.’

Huygen merkt op dat het nettorendement van een Belgische staatsobligatie met een looptijd van 7,5 jaar amper hoger is dan nul. ‘Het verschil tussen het nettorendement van de VGP-obligatie en dat van een staatsobligatie vinden we voldoende om in te tekenen op deze uitgifte.’

Pieter De Ryck, obligatiespecialist van Van Lanschot Bankiers, zit op dezelfde golflengte. ‘Dit is een correcte vergoeding voor een obligatie van VGP. De groep is erg goed bezig. Beleggers mogen intekenen.’

Risico's

KBC, de bank die de uitgifte begeleidt, signaleert in de productfiche dat beleggers voldoende aandacht moeten hebben voor de risico’s. Het verwijst naar de ‘structurele achterstelling van de schuldeisers van VGP tegenover de schuldeisers van de dochtermaatschappijen en de joint venture’. Dat wil zeggen dat bij financiële problemen eerst de schulden van de dochters van VGP en de joint venture van VGP en Allianz Retail Estate worden terugbetaald en pas daarna de schulden van VGP.

Daarom krijgt de VGP-obligatie bij KBC de productscore 6. Dat is de tweede hoogste score op een zevenpuntenschaal. Hoe hoger de score, hoe hoger het risico. Voorts zegt KBC dat de obligatie zich in de eerste plaats richt op beleggers met een heel dynamisch risicoprofiel. Dat is bij de bank het hoogste risicoprofiel. De obligatie van VGP heeft geen kredietrating.

Beleggers kunnen vanaf vrijdag 7 september tot en met 12 september op de obligaties intekenen bij KBC. Als de vraag groter dan het aanbod is, kan VGP al vrijdagavond de uitgifte vervroegd afsluiten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect