Pensioenfondsen boeken 4,5 procent rendement in 2020

Philip Neyt, de voorzitter van PensioPlus. ©Jonas Lampens

De fondsen die loontrekkenden een aanvullend bedrijfspensioen bieden, hebben de coronacrisis goed doorstaan. Maar de rendementen zullen de komende jaren wellicht lager zijn.

De Belgische pensioenfondsen hebben in 2020 een rendement van gemiddeld 4,51 procent geboekt dankzij de stijging van de obligatiemarkten en de Amerikaanse aandelenmarkten. 'Het gemiddelde fonds heeft veel buffers. Er zijn geen fondsen in moeilijkheden gekomen door de coronacrisis', onderstreept Philip Neyt, de voorzitter van de pensioenfondsenvereniging PensioPlus.

Samen met groepsverzekeringen vormen pensioenfondsen de tweede pensioenpijler, die deelnemers een aanvullend pensioen biedt. Dat komt boven op het wettelijk pensioen, de eerste pensioenpijler. Pensioenfondsen worden gefinancierd door werkgevers en soms ook door werknemers.

Zij investeren vooral in obligaties (52,3% van de activa) en in aandelen (37,4%). Voorts hebben ze vastgoed (4,3%), cash (2,3%) en diverse activa (3,8%), waaronder infrastructuur.

Lange termijn

Vooral de rendementen op lange termijn zijn belangrijk. Pensioenfondsen boekten sinds 1985 een rendement van gemiddeld 6,64 procent. Het reëel rendement na aftrek van de inflatie bedraagt 4,66 procent. Een investering van 100 euro door een pensioenfonds in 1985 is nu 1.012 euro waard en na correctie voor inflatie 499 euro.

Pensioenfondsen boeken een hoger rendement dan pensioenspaarfondsen.
Philip Neyt
Voorzitter PensioPlus

Neyt merkt op dat pensioenfondsen een hoger rendement boeken dan pensioenspaarfondsen, de derde pensioenpijler. Pensioenfondsen leverden de jongste tien jaar gemiddeld 5,93 procent op, pensioenspaarfondsen 4,86 procent.

Volgens Neyt zijn er meerdere redenen waarom pensioenfondsen beter scoren. Pensioenfondsen investeren meer wereldwijd, omdat ze in tegenstelling tot pensioenspaarfondsen niet verplicht zijn 80 procent in euro te investeren. Amerikaanse aandelen hebben de jongste jaren veel meer opgebracht dan Europese.

Bovendien hebben pensioenfondsen lagere kosten, onder meer omdat ze minder transacties doen. Hoeveel lager de kosten zijn, kon Neyt niet zeggen. De studies van PensioPlus en de toezichthouder FSMA zijn nog niet klaar. Pensioenspaarfondsen rekenen jaarlijks 1 tot 1,7 procent kosten aan.

Lage rente

In het regeerakkoord staat dat de overheid maatregelen zal treffen als blijkt dat de kosten van pensioenfondsen en pensioenspaarfondsen te hoog zijn. Neyt bepleit een samenwerking van kleinere pensioenfondsen om de kosten te drukken. De Europese Commissie bereidt wetgeving voor over een pan-Europees pensioenspaarproduct (PEPP), dat maximaal 1 procent kosten mag aanrekenen.

PensioPlus waarschuwt dat de rendementen van de pensioenfondsen de komende jaren wellicht lager zijn dan de voorbije decennia. 'De rentedaling betekent in zekere mate een voorafname van de toekomstige returns. Daarom zoeken pensioenfondsen activaklassen op die voor een beheersbaar risico een voldoende rendement kunnen waarborgen.'

Pensioenfondsen kunnen een rol spelen bij de financiering van de relance en de klimaattransitie.
Philip Neyt
Voorzitter PensioPlus

Neyt verwijst naar infrastructuur als voorbeeld van een belegging die bescherming kan bieden tegen inflatie. 'Pensioenfondsen kunnen een rol spelen bij de financiering van het relancebeleid en de klimaattransitie. Wij hebben een langetermijnhorizon en kunnen daarom investeren in illiquide activa, die een wat hoger rendement hebben.'

Ruim 2 miljoen Belgen zijn aangesloten bij een pensioenfonds. De Belgische pensioenfondsen beheren meer dan 40 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud