Recuperatie Franse dividendtaks stap dichterbij

Belgische particuliere beleggers krijgen de belasting op dividenden van Franse aandelen, zoals Engie, voorlopig niet terug. ©REUTERS

Een recent gepubliceerd arrest van het hof van beroep van Brussel vergroot de kans dat beleggers binnenkort een deel van de roerende voorheffing op Franse dividenden kunnen terugvorderen.

Belgische beleggers betalen twee keer roerende voorheffing op Franse dividenden. Stel dat een Franse onderneming 100 euro uitkeert. Dan betaalde de belegger tot anderhalf jaar geleden doorgaans 15 euro roerende voorheffing in Frankrijk (sinds begin 2018 is dat 12,8 euro). Op de 85 euro die overbleef na de Franse belasting betaalde hij 30 procent of 25,5 euro roerende voorheffing in België. Het gevolg was dat het nettodividend slechts 59,5 euro bedroeg.

Op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk zei het Hof van Cassatie in 2017 dat Belgische beleggers bij de fiscus 15 procent kunnen recupereren van het dividend dat overblijft na de Franse roerende voorheffing. Dat was 12,75 euro. Maar de fiscus weigert voorlopig geld terug te storten.

Interessanter

Het arrest van Cassatie is pas uitvoerbaar nadat het hof van beroep van Antwerpen zich over de zaak heeft gebogen. Dat hof heeft nog geen arrest geveld. Maar het hof van beroep van Brussel volgt in een gelijkaardige zaak het standpunt van het hof van Cassatie, zegt Grégory Homans, advocaat van het kantoor Dekeyser & Associés.

Daardoor stijgt de kans dat beleggers een deel van de roerende voorheffing op Franse dividenden kunnen terugvorderen. Homans raadt beleggers nu al aan een bezwaarschrift in te dienen bij de fiscus, omdat alleen de te veel betaalde roerende voorheffing van de jongste vijf jaar kan worden teruggevorderd.

Als ook het hof van Antwerpen het Hof van Cassatie volgt, worden Franse aandelen fiscaal interessanter dan Belgische aandelen, besluit Homans.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect