Advertentie

Renteswaps kosten schatkist 2,6 miljard

Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld. ©Thierry du Bois

De verzekering die de schatkist heeft afgesloten om zich te beschermen tegen een rentestijging heeft een iets groter dan verwacht verlies opgeleverd.

De schatkist sloot in de herfst van 2014 swaps af om zich in te dekken tegen een verwachte rentestijging in 2015 en 2016. Maar de massale aankoop van staatsobligaties door de Europese Centrale Bank heeft de langetermijnrente doen dalen.

Daardoor moest het Federaal Agentschap van de Schuld 2,57 miljard euro betalen aan de tegenpartijen van de swaps, zei directeur Jean Deboutte bij de voorstelling van het jaarverslag van de staatsschuld. Het verlies is iets groter dan de raming van 2,3 miljard die hij vorig jaar vermeldde in een interview met De Tijd.

Maar Deboutte beklemtoont dat de verdere rentedaling nog veel grotere besparingen heeft opgeleverd, omdat slechts een deel van de uitgiften in 2015 en 2016 werd ingedekt. Dankzij de lage rente bespaart de schatkist 4,7 miljard op de toekomstige rentebetalingen op obligaties die in 2015 en 2016 zijn uitgegeven. Na aftrek van het verlies op de swaps blijft er een nettowinst van meer dan 2 miljard euro.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

Negatieve rente

Deboutte bevestigde dat de schatkist in 2016 meer dan 150 miljoen euro heeft verdiend aan de negatieve rente op kortlopend schuldpapier. De rente op schatkistcertificaten bedroeg vorig jaar gemiddeld -0,53 procent.

De overheidsschuld daalt eindelijk.
johan van overtveldt
minister van financiën

Het Agentschap van de Schuld is voorlopig niet van plan nieuwe swaps af te sluiten. 'De toestand is nu anders. De ECB zal willen vermijden dat de langetermijnrente snel stijgt. Bij een geleidelijke rentestijging heeft indekking geen zin. Maar onze visie kan veranderen en we zullen dergelijke operaties niet op voorhand aankondigen.'

De schatkist maakte van de historisch lage rente gebruik om de looptijd van de staatsschuld verder te verlengen en zo de lage rente voor een lange periode vast te klikken. De gemiddelde looptijd van de schuld steeg van 7,96 jaar eind 2015 naar 8,65 jaar eind 2016 en 9,19 jaar in april 2017.

Minder kwetsbaar

Dankzij de langere looptijd is België minder kwetsbaar voor een rentestijging. Deboutte merkte op dat de terugbetalingen van vervallende staatsobligaties vanaf 2020 sterk dalen. 'We zullen dan volop profijt trekken van onze strategie.'

Toch daalde de gemiddelde rente op de uitstaande schuld van 2,84 procent eind 2015 naar 2,60 procent eind 2016 en 2,44 procent in april 2017. Dat is opmerkelijk, want doorgaans stijgt de rente op obligaties naarmate de looptijd toeneemt.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) feliciteerde de schatkist met het schuldbeleid. 'Ik juich het toe om de looptijd te verlengen. Dat verankert de lage rente en is uitstekend beleid.' Van Overtveldt herinnerde er ook aan dat de overheidsschuld in verhouding tot het bruto binnenlands product in 2016 voor het tweede jaar op rij is gedaald, zij het heel lichtjes. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud