Schatkist plant geen uitgifte staatsbons in 2020

Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. ©BELGA

De belangstelling van particuliere beleggers is te klein, omdat het rendement van staatsbons erg laag is.

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal het komende jaar alleen geld ophalen bij professionele beleggers, zoals banken en verzekeraars. Dat blijkt uit het financieringsprogramma van 2020.

De jongste maanden bleek dat particuliere beleggers hun neus ophalen voor staatsbons. 'Door de omgeving van lage rente verwacht het Federaal Agentschap van de Schuld niet dat het in 2020 staatsbons zal uitgeven.' Het Agentschap schrapte dit jaar al de uitgiften van juni, september en december. De uitgifte van maart leverde amper 4 miljoen euro op. Het nettorendement na roerende voorheffing bedroeg toen 0,385 procent.

Professionele beleggers kopen wel nog Belgische staatsobligaties, omdat die een hoger rendement bieden dan cash, veilig zijn en vlot verhandelbaar. Banken die cashoverschotten parkeren bij de centrale bank betalen een strafrente van 0,5 procent.

Financieringsbehoefte

Het schuldagentschap raamt de financieringbehoefte in 2020 op 31,5 miljard euro. In 2019 moest de schatkist nog 35,7 miljard lenen. Ze moet het komende jaar minder geld ophalen, omdat voor slechts 18,5 miljard euro obligaties vervallen en er dus minder herfinanciering nodig is. Dit jaar verviel nog voor 23,4 miljard euro schuldpapier.

Er komen minder obligaties op vervaldag omdat de schatkist de looptijd van de staatsschuld heeft verlengd. De gemiddelde looptijd steeg met 0,2 jaar naar 9,8 jaar. De schatkist leent meer op lange termijn om de kwetsbaarheid voor een rentestijging te beperken. Ondanks de langere looptijd daalde de gemiddelde rente op de uitstaande schuld naar 2 procent.

Voorts is de schatkist van plan minder obligaties voor de vervaldag in te kopen. Het begrotingstekort stijgt daarentegen. De ontwerpbegroting raamt het federaal begrotingstekort van volgend jaar op 9,6 miljard euro, versus 7,9 miljard dit jaar.

Lineaire obligaties (OLO's) blijven de belangrijkste financieringsbron. De schatkist wil met OLO's 28 miljard ophalen, tegenover 29,7 miljard dit jaar. Andere soorten schuldpapier met (half)lange looptijd  - euro medium term notes en Schuldscheine - moeten 2 miljard opbrengen. Voorts zal de schatkist de kortlopende schuld met 1,5 miljard verhogen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud