TINC doet opnieuw fiscaalvriendelijke uitkering

Een brug van de autosnelweg A11, een investeringsproject van TINC. ©Thomas De Boever

De infrastructuurinvesteerder is van plan in oktober 0,5 euro per aandeel uit te keren aan de aandeelhouders. Daarvan is 90 procent vrijgesteld van roerende voorheffing.

TINC keert voor het tweede opeenvolgende jaar een deel van de winst uit via een kapitaalvermindering. Dat is interessant voor particuliere beleggers, omdat zij geen 30 procent roerende voorheffing moeten betalen op bedragen die een onderneming op die manier uitkeert.

Op de algemene vergadering van vorig jaar kondigde de investeerder aan dat hij ook de komende jaren een deel van de winst zal uitbetalen via een kapitaalvermindering. TINC houdt woord. Het is van plan 0,5 euro uit te keren, waarvan 0,45 euro via een kapitaalvermindering en 0,05 euro via een dividend. Particuliere beleggers moeten wel roerende voorheffing betalen op het dividend. De uitbetaling zal gebeuren na de algemene vergadering van 16 oktober.

Wat opvalt is dat TINC nu al de uitkering aankondigt, terwijl de investeerder zijn jaarresultaten van het boekjaar 2018-19 pas op 11 september publiceert. ‘De reden is puur technisch’, zegt Bruno Laforce, hoofd investor relations.

Statutenwijziging

De kapitaalvermindering gaat gepaard met een statutenwijziging. Die moet worden goedgekeurd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen. De ervaring leert dat onvoldoende aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd.

Daarom moet TINC daarna een tweede buitengewone algemene vergadering houden. Die vergadering kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

TINC nodigt de aandeelhouders uit voor een buitengewone algemene vergadering op 13 september. Aangezien die vergadering wellicht geen beslissing zal kunnen nemen, kondigt de investeerder nu al een tweede buitengewone algemene vergadering aan voor 16 oktober. Die vergadering zal plaatsvinden op dezelfde dag van de gewone algemene vergadering, die de jaarresultaten van het boekjaar 2018-19 bespreekt. Bij TINC loopt het boekjaar van 1 juli tot 30 juni.

De uitkering van 0,5 euro per aandeel werd verwacht. TINC had in maart bij de publicatie van de halfjaarresultaten gezegd dat ze een uitkering van 0,5 euro per aandeel nastreefde.

Uit verdomhoekje

De investeerder speelt met de fiscaalvriendelijke uitkering in op een nieuwe wettelijke regeling voor kapitaalverminderingen. Laforce: ‘De wetgever heeft de kapitaalvermindering weggehaald uit het verdomhoekje.’ Voor de wetswijziging werd een kapitaalvermindering vaak beschouwd als een middel om belastingen te ontwijken.

Het aandeel van de kapitaalvermindering in de totale uitkering is wel kleiner dan vorig jaar. ‘De reden is dat de reserves zijn gestegen en het kapitaal is gedaald’, signaleert Laforce.

In 2018 gebeurde 94 procent van de uitkering in de vorm van een kapitaalvermindering en 6 procent via een dividend. In 2019 vertegenwoordigt de kaopitaalvermindering slechts 90 procent van de totale uitkering. De resterende 10 procent zijn dividend. De opsplitsing van de uitkering in een kapitaalvermindering en dividend gebeurt op basis van de verhouding tussen het kapitaal enerzijds en het kapitaal plus de reserves anderzijds.

De investeringsportefeuille van TINC had eind 2018 een reële marktwaarde van 258 miljoen euro. Ze bevat 18 participaties in België, Nederland en Ierland.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect