Triomf voor Europese corona-obligatie jaagt euro aan

Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie. ©EPA

Met haar eerste sociale obligatie tekent de Europese Unie voor een gloednieuwe activaklasse waarvoor beleggers in drommen aanschuiven. En het is nog maar een eerste stap in een meerjarige gezamenlijke schuldfilosofie die de euro oppermachtig kan maken.

Ten tijde van de schuldencrisis waren ze nog een no pasaran voor budgettair orthodoxe lidstaten. Maar het coronavirus, een economische pletwals die geen onderscheid maakt tussen spilzuchtige en besparingsdriftige lidstaten, maakte de omstreden uitgifte van eurobonds wel mogelijk.

Europa lanceerde dinsdag voor het eerst twee obligatiereeksen met een omvang van 17 miljard euro. Wat volgde, was een rush zonder voorgaande in de wereldwijde obligatiemarkten. Beleggers tekenden voor meer dan 233 miljard euro in op de uitgifte. Daarmee lag de vraag 14 keer hoger dan het aanbod. Ter vergelijking: een populaire Chinese schuldplaatsing vorige week, waarbij voor het eerst Amerikaanse institutionele beleggers rechtstreeks konden intekenen, werd 'maar' vijf keer overtekend.

Nooit was de vraag naar een vastrentend product zo groot. Europa bombardeert zich tot wereldspeler in de obligatiemarkt.
Nicolas Forest
Hoofd obligatiebeheer Candriam

'Dit is huge', zegt Nicolas Forest, hoofd obligatiebeheer bij Candriam. 'Nooit eerder was de vraag naar een vastrentend product zo groot. Europa bombardeert zich tot financiële wereldspeler in de obligatiemarkt.'

De grote vraag vertaalt zich in het rendement. Dat bedraagt afgerond slechts 0,13 procent voor de obligaties met een looptijd van 20 jaar. Het papier op 10 jaar geeft een negatief rendement van -0,24 procent.

-0,24%
rente
Het papier op tien jaar geeft een negatief rendement van -0,24 procent.

Toch mag dat in deze tijden van bodemrentes aantrekkelijk heten. De tienjarige obligaties van lidstaten zoals Nederland en Duitsland, die ook een AAA-rating hebben, bieden een nog lager rendement. Bovendien kan de Europese Centrale Bank tot 50 procent van de uitgifte kopen, meer dan mogelijk is bij afzonderlijke lidstaten, wat een gegarandeerde verhandelbaarheid van de stukken oplevert.

Met de opbrengst zal de EU een programma financieren om mensen tijdens de coronacrisis aan het werk te houden, het zogenaamde SURE-programma. Alleen al met deze uitgifte kan de EU bijna een vijfde van zijn banenondersteuningsprogramma van 100 miljard euro financieren. De obligaties hebben het label 'sociaal' meegekregen, wat aangeeft dat de bestemming van het geld maatschappelijk verantwoord is. 'De populariteit van zogenaamde ESG-beleggingen (waarbij de parameters duurzaamheid, maatschappelijke impact en goed bestuur centraal staan, red.) heeft een extra turbo op de vraag gezet', zegt Michael De Man, hoofd fondsbeheer bij Econopolis.

De verwachting is dat de tijdelijke inspanning van de EU om schulden te maken om het coronavirus aan te pakken in de loop van de tijd permanent wordt.
Peter De Coensel
Fondsbeheerder Degroof Petercam

Transferunie

Deze plaatsing is nog maar een eerste stap in een omvangrijk plan om tot 1.000 miljard euro aan gezamenlijke schulden uit te geven. 'De verwachting is dat de tijdelijke inspanning van de EU om schulden te maken om het coronavirus aan te pakken in de loop van de tijd permanent wordt', zegt Peter De Coensel, verantwoordelijk voor de obligatiefondsen bij Degroof Petercam. 'We verwachten ook post-corona dat er uitgiftes kunnen volgen om infrastructuurwerken en technologische innovatie te financieren', vult Forest aan. 'Maar de scepsis dat het geld gebruikt zal worden om putten te dichten in bepaalde lidstaten zal blijven', schat De Man.

De belangrijkste uitdaging voor de EU is nu hoe ze een markt kan uitbouwen die diep genoeg is voor een reeks producten, waaronder conventionele obligaties, groene effecten en sociale activa. 'Europa ambieert wel degelijk om op de volledige rentecurve actief te zijn met een compleet productaanbod', zegt De Man.

De vrees zal blijven leven dat de gemeenschappelijke uitgiftes gebruikt gaan worden om bestaande putten in bepaalde lidstaten te dichten.
Michaël De Man
Hoofd fondsbeheer Econopolis

'Onze verwachting is dat die nieuwe EU-effecten verhandeld worden op een vergelijkbaar niveau als de schuld van België of Frankrijk', zegt Nicolas Forest van Candriam. België en Frankrijk lenen op tien jaar aan een negatieve rente van ongeveer -0,33 procent. Als Europese obligaties zulk een laag niveau zouden halen, zou een van de grootste problemen in het eurogebied kunnen worden verlicht, namelijk dat de landen met de grootste schuldenlast van de muntunie tegen de hoogste kost moeten lenen. Beleggers zijn bang dat ze op een dag uit het eurogebied zouden kunnen vallen, waardoor een disproportionele vraag ontstaat naar bijvoorbeeld Duitse schuld die als veiliger wordt beschouwd.

Maar sinds de uitbraak van de pandemie in maart is de vraag naar schatkistpapier uit perifere landen enorm gestegen dankzij de aankoop van activa door de ECB en het vooruitzicht van een groot pan-Europees herstelfonds. De rente op Spaanse en Portugese tienjarige schulden schommelt nu net boven de 0 procent, terwijl die op hun Italiaanse tegenhanger vorige week een dieptepunt bereikte. Zelfs Griekenland - als rommel beoordeeld - kan aan minder dan 1 procent lenen.

'Dat onderbouwt het vertrouwen in de stabiliteit van de muntunie en haar activa', zegt Peter Chatwell, hoofdstrateeg bij het Japanse fondsenhuis Mizuho. 'Een gezamenlijke schulduitgifte kan dan ook de euro zeer machtig maken. Wij zien de eenheidsmunt volgend jaar wisselen voor 1,3 dollar.'

De euro krijgt alvast een eerste zetje en wisselt na het succes van de uitgifte 0,4 procent hoger tegen 1,187 dollar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud