Verkoopgolf in staatspapier duwt rente hoger

Wereldwijd gaan de rentes op staatsobligaties hoger. ©EPA

De stevige stimulusplannen en de vooruitzichten op een dalende productie door quarantainemaatregelen zorgen voor een verkoop in staatsobligaties.

Wereldwijd zien we dat beleggers overheidsobligaties verkopen, waardoor de rentes op staatsobligaties stijgen. De Duitse tienjaarsrente gaat met 15 basispunten hoger tot -0,28 procent, de Belgische rente stijgt met bijna 20 basispunten tot 0,483 procent en de Italiaanse rente op een tienjaars klimt 19 basispunten tot 2,18 procent. Ook buiten Europa gaan de rentes omhoog: de Amerikaanse tienjaarsrente veert 11 basispunten op tot 1,14 procent. 

Dus waarom gaan de rentes hoger? Er zijn meerdere verklaringen. Een verklaring is dat de aangekondigde stevige stimulusplannen - om de economische schade van het coronavirus te beperken - voor meer aanbod van overheidsobligaties zorgen. Meer aanbod leidt bij gelijkblijvende vraag tot een lagere prijs van obligaties en dat komt neer op een hogere rente.

Van vraag- naar aanbodstagnatie

Maar er is ook nog een meer economische verklaring voor het fenomeen. Dat beschrijft econoom Bas Jacobs op Twitter. Als u op de tweet onderaan dit artikel klikt, dan ziet u het draadje dat Jacobs schreef, maar we zullen het kort uitleggen in normale mensentaal. Jacobs wijst erop dat we de afgelopen jaren vooral een stagnatie van de economische vraag zagen, waardoor er relatief veel gespaard en weinig geïnvesteerd werd, zodat de rente lager ging. 

'Corona kan het begin zijn van een aanbodgedreven stagnatie. Door het stilleggen van de productie in bepaalde sectoren daalt het inkomen', zegt de econoom. En een lager inkomen zorgt er weer voor dat burgers en bedrijven minder kunnen sparen. Minder besparingen leiden tot een lagere vraag naar spaarassets, zoals staatsobligaties en dat stuwt de rente. Dit omdat de rente voor het evenwicht tussen besparingen en investeringen moet zorgen op de kapitaalmarkt.

'Het zou een herhaling van de geschiedenis zijn als het probleem van langdurige stagnatie in de geschiedenisboeken verdwijnt door corona. In de jaren 30 gebeurde dat ook, toen door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog', stelt Jacobs.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud