Vertrouwen in ECB veel lager dan steun voor euro

ECB-voorzitster Christine Lagarde. ©EPA

Het vertrouwen in de Europese Centrale Bank (ECB) is de jongste tien jaar meer gedaald dan het geloof in andere instellingen.

Er bestaat een groot verschil tussen de steun voor de euro en het vertrouwen in de ECB, blijkt uit een artikel in het economisch bulletin van de centrale bank. De steun voor de euro is gestegen naar een recordhoogte. Het vertrouwen in de ECB daalde flink na de financiële crisis en herstelde sindsdien slechts gedeeltelijk.

In vergelijking met andere instellingen lijkt het vertrouwen in de ECB meer te zijn aangetast door de crisis.
Europese Centrale Bank

'In vergelijking met andere Europese en nationale instellingen lijkt het vertrouwen van de ECB meer te zijn aangetast door de crisis. Het is dieper gevallen en herstelt trager.' Het vertrouwen in de ECB is nu lager dan het vertrouwen in de Europese Commissie en het Europees Parlement, hoewel de grote meerderheid van de bevolking de euro steunt.

©Mediafin

De ECB merkt op dat er een positieve correlatie bestaat tussen de steun voor de euro en het vertrouwen in de ECB enerzijds en de beoordeling van de persoonlijke financiële situatie en de algemene economische toestand anderzijds.

Griekenland en Spanje

Het aantal ECB-sceptici is het grootst in Griekenland en Spanje. Dat zijn twee landen die zwaar zijn getroffen door de Europese schuldencrisis. Blijkbaar gelooft de bevolking van die landen dat de ECB tijdens de schuldencrisis te weinig heeft gedaan om hen te helpen. In Italië, Ierland en Portugal, waar de economie ook klappen kreeg, is er duidelijk meer steun voor de economische en monetaire unie (EMU) en de ECB.

Hoewel de populariteit van de centrale bank bescheiden is, heeft de bevolking in de meeste landen meer vertrouwen in de ECB dan in de nationale regering. De uitzonderingen zijn Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. Vooral in Duitsland is het uitzonderlijk monetair beleid van de ECB omstreden. Het Duits Grondwettelijk Hof zegt in een recent arrest dat de ECB duidelijker haar beleid van obligatieaankopen moet motiveren.

Communicatieprobleem

Er bestaat ook een verband tussen de scholing en de steun voor de EMU. Iemand met een hogere opleiding of hooggeschoolde job steunt doorgaans vaker de euro. Ook wie interesse heeft in de politiek steunt vaker de EMU.

De ECB geeft toe dat ze een communicatieprobleem heeft. 'Een meer inclusieve communicatie en beter begrip van het mandaat van de ECB kunnen het vertrouwen in de ECB versterken. Een groter vertrouwen in de centrale bank zou de effectiviteit van het monetair beleid versterken.'

De communicatie is een van de zaken die de ECB bekijkt in het kader van de grondige doorlichting van haar strategie. ECB-voorzitster Christine Lagarde wil de evaluatie tegen midden volgend jaar afronden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud