Advertentie

Wunsch: 'Het risico op stagflatie is beperkt'

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ©BELGA

De economische heropleving ligt op schema en de inflatie zal volgend jaar dalen, zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank en bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB).

De forse stijging van de energieprijzen heeft bij beleggers de angst voor een sterke groeivertraging en hoge inflatie doen toenemen. Sommige analisten waarschuwen voor het risico van stagflatie, een combinatie van lage groei en hoge inflatie.

Die bezorgdheid is volgens Wunsch voorbarig. 'We hebben de neiging terug te kijken naar de stagflatie van de jaren 70', zei hij tijdens een ontmoeting met journalisten. 'We zijn daar niet.'

Wunsch merkte op dat de Europese economie blijft groeien, maar worstelt met aanvoerproblemen. 'In Duitsland zijn de economische vooruitzichten voor 2021 neerwaarts herzien en die voor 2022 opwaarts. Een deel van de productie verschuift van dit naar volgend jaar. Zolang het zo blijft, is dat no big deal. Het economisch herstel ligt op schema.'

Het economisch herstel ligt op schema.
Pierre Wunsch
Gouverneur Nationale Bank en bestuurder ECB

De meeste prijsstijgingen zijn tijdelijk, voegde Wunsch eraan toe. 'Het risico dat we in een gevaarlijke richting evolueren is beperkt. We hebben de jongste kwartalen de inflatie onderschat nadat we ze zeven jaar hebben overschat. Ons basisscenario is dat de inflatie een piek van zowat 4 procent bereikt en daarna daalt.'

Marktreactie

Een belangrijke vraag is of de hoge inflatie zal leiden tot een sterkere stijging van de lonen. Economen noemen dat tweederonde-effecten. Wunsch: 'In zekere zin is dat wat we willen. We willen dat de inflatie duurzaam stijgt naar 2 procent. We willen dus wat tweederonde-effecten. Ik ben wel een beetje bezorgd over hoe de markten dan zullen reageren.' De ECB streeft naar 2 procent inflatie op middellange termijn.

Wunsch vreest vooral een scenario waarbij de inflatie terugvalt naar 1,5 procent en dan stabiliseert. 'Als een stimulerend monetair en begrotingsbeleid en aanvoerproblemen de inflatie niet doen stijgen naar 2 procent, wat is dan ons verhaal? Als we over twee of drie jaar geen 2 procent inflatie halen, leven we tien jaar met negatieve rentes. Het is nu of nooit. Als we nu geen 2 procent inflatie bereiken, hebben we een groot probleem.' Daarmee herhaalde Wunsch de waarschuwing die hij in juli formuleerde in een interview met De Tijd.

We moeten de economie blijven steunen, maar misschien iets minder dan nu.
Pierre Wunsch
Gouverneur Nationale Bank

'Als de ECB er wel in slaagt de inflatie op te krikken naar 2 procent, kunnen we sneller de obligatieaankopen stopzetten en de rente verhogen dan we zes maanden geleden verwachtten', zei Wunsch. 'We moeten de economie blijven steunen, maar misschien iets minder dan nu.' De ECB beslist in december of ze haar pandemieprogramma van obligatieaankopen stopzet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud