3 vragen aan Koen Popleu

©doc

Koen Popleu beheert bij Candriam het fonds ‘Equities L'Europe Innovation’, een fonds dat inzet op innovatieve bedrijven.

Uw fonds wil waarde creëren door aandelen van de meest innovatieve ondernemingen te selecteren. Wat zijn de belangrijkste principes waarop uw selectie gebaseerd is?
Koen Popleu: ‘We werken van bedrijf tot bedrijf. Het is een ‘bottom-up’-selectie. We gaan zeer gedisciplineerd te werk in de volle overtuiging dat die selectie op middellange termijn resultaat zal opleveren. Daarmee bedoelen we een tijdshorizon van drie tot zes jaar. Onze beleggingshorizon omvat ongeveer 600 aandelen waarvan we circa 65 innoverende bedrijven weerhouden om in te beleggen. Onze portefeuille bestaat momenteel uit 53 aandelen. Onze zoektocht naar innoverende bedrijven weerhoudt er ons natuurlijk niet van om ook meer klassieke financiële criteria te hanteren. We hanteren onder meer de ‘buy and hold’-strategie, omdat innoverende bedrijven over de jaren heen de neiging hebben te outperformen.’

We hanteren een buy and hold-strategie omdat innoverende bedrijven over de jaren heen de neiging hebben te outperformen.
Koen Popleu
Fondsbeheerder bij Candriam

Volstaat het beleggingscriterium rond research and development (R&D) om innovatie te herkennen?
Popleu: ‘Neen, we nemen er geen genoegen mee om alleen ondernemingen te weerhouden met een hoge graad aan R&D. We stellen wel een positieve correlatie vast tussen een hoge graad aan R&D en het rendement van aandelen, maar dat is geen lineair gegeven. Er zijn ook voorbeelden van het tegenovergestelde zoals Apple of Nokia. Vóór de lancering van de eerste iPhone bedroegen de uitgaven van Nokia in R&D 17 miljard dollar en die van Apple slechts 2,5 miljard. Nadien bereikte de beurskapitalisatie van Apple ongekende hoogtes terwijl Nokia zijn activiteiten in mobiele telefonie heeft moeten afstoten.’

Bank of verzekeraar voor uw fonds?

Verder:

  • Duurzaam beleggen | Zijn de rendementen ook duurzaam?
  • M/V achter uw fonds | 'Zonder een goed geheugen is deze job onmogelijk'
  • Het favoriete fonds van Marc Danneels, Beobank 
Hoe detecteert u dan wel innoverende ondernemingen?
Popleu: ‘We gaan in elke sector op zoek naar ondernemingen die innoverend zijn op het vlak van drie criteria. Het eerste criterium is innovatie op productniveau: een onderneming lanceert een volledig nieuw product of realiseert een belangrijke innovatieve stap in de evolutie van een bestaand product. Ten tweede kan innovatie ook ingrijpen op de processen van de onderneming. Neem bijvoorbeeld het Spaanse kledijbedrijf Inditex. Dat heeft zijn productieketen aangepast om in drie weken tijd een nieuwe collectie te kunnen aanbieden terwijl de concurrentie daar meerdere maanden over doet. Tot slot kan innovatie zich ook voordoen op het vlak van marketing. Zo kan een onderneming haar product op een meer innovatieve manier in de markt trachten te zetten. Een uitstekend voorbeeld daarvan is Nespresso met zijn befaamde capsules.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud