Wees selectief: niet alle groeimarkten zijn even vruchtbaar

©Mediafin

De ene groeimarkt is de andere niet. ‘Onder dat label hangt veel diversiteit’, klinkt het bij fondsbeheerders. Zij gaan daarom op zoek naar bedrijfsverhalen, en minder naar specifieke groeiregio’s. Selectief zijn, is dus de boodschap.

Onder groeimarkten vallen onder meer landen als China, India en Brazilië. Omdat die landen minder ver in hun economische ontwikkeling staan dan westerse geïndustrialiseerde regio’s, is het potentieel voor investeerders er groter. De volatiliteit moet u er ook wel bijnemen. Maar sinds de financiële crisis in 2008 hebben groeimarktaandelen er een stevige rit op zitten. Wie toen op het dieptepunt kocht - het is natuurlijk een illusie om net op dat moment in te stappen- heeft de waarde van zijn aandelen meer dan zien verdubbelen. Begin 2016 kenden groeimarktaandelen een dip, maar sindsdien zijn ze opnieuw mooi gestegen. Dat valt af te leiden uit de MSCI Emerging Markets-index (zie grafiek).

©Mediafin

‘Het macro-economische plaatje mag dan van land tot land verschillen, feit is dat het groeitempo in opkomende landen nog steeds hoger ligt dan in de meeste ontwikkelde markten’, zegt Juliana Hansveden, die bij Nordea het Emerging Stars Equities-fonds beheert. ‘De waarderingen liggen intussen wel iets hoger dan het langetermijngemiddelde, maar ze blijven wel redelijk en meer dan gerechtvaardigd bij aantrekkende returns’, aldus Hansveden.

12 keer de winst

‘Groeimarktaandelen noteren tegen 12 à 13 keer de winst, terwijl dat voor aandelen uit ontwikkelde markten ongeveer 17 keer is’, zegt Rob Deneke van Comgest. De Franse vermogensbeheerder, die gespecialiseerd is in groeilanden, was bij de recente uitreiking van de Fund Awards van De Tijd en L’Echo een van de genomineerden in de categorie groeimarktaandelen. ‘Wij zijn lokaal aanwezig. In 1993 openden we een eerste kantoor in Hongkong. Later kwamen daar vestigingen in Mumbai en Singapore bij. Die lokale aanwezigheid is vooral belangrijk als je wil weten hoe bedrijven daar omgaan met milieuaspecten, deugdelijk bestuur en sociale normen. Al is het ook niet slecht om de zaken af en toe wat vanop afstand te bekijken, want als je lokaal bent laat je je misschien wat meer meeslepen.’

De Chinese economie groeit in een trager tempo, maar de kwaliteit van de groei is beter.
Jan Boudewijns
Candriam

‘De meeste groeimarkten worden nog altijd gedreven door westers geld, wat de volatiliteit in de hand werkt’, aldus Deneke. ‘Opkomende markten hebben zelf weinig institutionele beleggers. Die grote investeerders staan synoniem voor langetermijnaandeelhouders, en daar ben je als bedrijf natuurlijk naar op zoek, want zij brengen rust en stabiliteit. Alleen zijn westerse beleggers als het op groeimarkten aankomt altijd wat nerveuzer, en stappen ze dus ook sneller uit, met grotere volatiliteit of koersschommelingen tot gevolg. Nochtans is de economische volatiliteit afgenomen, omdat die opkomende economieën toch wat volwassener zijn geworden en het verschil met westerse landen kleiner wordt, maar die realiteit weerspiegelt zich niet altijd op de financiële markten.’

‘Landen als Zuid-Korea of Taiwan komen op het vlak van lonen en infrastructuur meer op het niveau van ontwikkelde markten’, zegt Jan Boudewijns, groeimarktspecialist bij Candriam. Candriam sleepte op de Fund Awards zowel voor aandelen als obligaties de groeimarkttrofee in de wacht. ‘Maar dat neemt niet weg dat ze op andere vlakken toch nog achterstand hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de structuur van bedrijven of het registreren van beleggers.’

Maar ook China, dat overigens zo’n 30 procent uitmaakt van de MSCI EM-index, is hard veranderd. ‘Het land groeit in een trager tempo dan een paar jaar geleden, maar de kwaliteit van de groei is beter, en wordt meer gedreven door consumptie dan door investeringen. Dat maakt dat China niet langer de fabriek van de wereld is’, aldus Boudewijns. ‘Vroeger waren Chinezen alleen maar geïnteresseerd in groei en omzet. Nu wordt er ook gekeken naar rendement. Vijf jaar geleden sprak niemand er over winstmarges of dividenden, terwijl dat nu wel het geval is’, treedt Deneke bij.

Candriam en Comgest zijn dan ook structureel overwogen in Azië en China. ‘Vooral omdat we er groeibedrijven vinden’, aldus Boudewijns. Dat is meteen ook een belangrijk punt dat onze gesprekspartners aanhalen. ‘Wij kijken vooral naar verhalen, minder naar landen of regio’s. Waar een bedrijf noteert, maakt ons dus niet zoveel uit’, aldus Boudewijns.

Kweekvijver

Ook Nordea kijkt vooral naar bedrijven. ‘Mijn team en ik gaan daarbij op zoek naar ondernemingen die voldoende rendement halen om geld over te houden dat geïnvesteerd kan worden in nieuwe projecten. Met die projecten kan het bedrijf zijn groei op lange termijn veilig stellen, en dat creëert natuurlijk waarde voor een onderneming’, zegt Hansveden. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de opkomende markten de beste kweekvijver voor dergelijke bedrijven zijn.’

Eenzelfde geluid bij vermogensbeheerder Fidelity International. ‘Alles draait bij ons rond het selecteren van bedrijven. We bouwen onze portefeuilles dan ook op basis daarvan op - bottom-up in het jargon - en kijken dus minder naar landen of sectoren’, aldus Rebecca McVittie, beheerder van het Fidelity Funds Emerging Markets-fonds.

3.000
chinese beurs
Op de Chinese beurs noteren meer dan 3.000 bedrijven. Daarvan is zowat de helft toegankelijk voor buitenlandse investeerders. 'En van die helft vinden wij 1 procent of 15 bedrijven interessant', zegt Rob Deneke (Comgest). 'In zowat de helft dààrvan hebben we ook effectief een positie.'

Wat niet wegneemt dat het voor beleggers loont zich af te vragen wat de macro-economische achtergrond is waarin ze investeren. ‘China draait bijvoorbeeld prima, maar in Brazilië gaat het er economisch niet echt goed aan toe. Dat geeft toch een heel andere dynamiek’, aldus Deneke. Bovendien gaat er onder dat label ‘groeimarkten’ veel diversiteit schuil en zijn er onderling grote verschillen. ‘En toch blijven we al die landen - we spreken hier overigens over een groot deel van de wereld - onder dezelfde noemer stoppen.’

‘Iedereen is momenteel superpositief over India, maar dit jaar is het land een van de slechtst presterende markten’, zegt Boudewijns. ‘Op lange termijn geloven we in het potentieel van India, maar op korte termijn zien we toch een zekere groeivertraging nu de grijze economie zich als gevolg van belastinghervormingen aan het structureren is. Daarnaast dreigt de MSCI het belang van India in zijn index te verminderen, waardoor grote beleggers zich zouden kunnen terugtrekken.’

Selectief zijn is de boodschap. ‘Op de Chinese beurs noteren meer dan 3.000 bedrijven. Daarvan is zowat de helft toegankelijk voor buitenlandse investeerders. En van die helft vinden wij 1 procent of 15 bedrijven interessant. In zowat de helft dààrvan hebben we ook effectief een positie’, aldus Deneke.

Technologie boven

Een van de sectoren waar naar gekeken wordt, is de technologiesector. ‘Technologie wordt in steeds meer producten en diensten gestopt, en dat zorgt voor rugwind’, aldus Hansveden. ‘Het is een mondiale trend die niet te stoppen is, of een economie nu groeit of niet’, treedt Boudewijns bij. Hij haalt onder meer het voorbeeld van de zelfrijdende wagens aan. ‘Wij focussen daarbij op de leveranciers van onderdelen voor dergelijke auto’s, omdat niet te voorspellen is welke constructeur als winnaar uit de bus zal komen. Dergelijke voertuigen hebben veel camera’s en sensoren nodig, en daar zullen die leveranciers van profiteren.’

Ook demografie is een belangrijk thema voor Boudewijns. ‘Die hogere economische groei maakt dat een grote groep mensen meer verdient en dus ook meer kan consumeren.’

‘Die nieuwe rijkdom gaat gepaard met een bepaald consumptiepatroon’, aldus Deneke. Als mensen meer geld hebben, stappen ze ook vaker in spaar- en verzekeringsproducten. Comgest kijkt dan ook bijvoorbeeld naar levensverzekeringsbedrijven. Idem voor Fidelity. Het Emerging Asia-fonds van de groep zet bijvoorbeeld sterk in op financiële waarden, consumptiegerelateerde sectoren, en IT. Fondsbeheerder Teera Chanpongsang belegt vooral in China en India, maar speurt ook naar beleggingsopportuniteiten in Vietnam, Sri Lanka, Pakistan en Bangladesh.

Hansveden (Nordea) laat zich ook positief uit over Argentinië. ‘Het land heeft sinds de presidentsverkiezingen in 2015 een aantal belangrijke stappen genomen in structurele, bedrijfsvriendelijke hervormingen. Die hebben de economische groei een boost gegeven en een aantal interessante investeringsopportuniteiten gecreëerd. Wij hebben bijvoorbeeld aandelen in portefeuille van MercadoLibre, een belangrijk e-commerce platform in Latijns-Amerika dat ook erg actief is in Argentinië.’ Ook Boudewijns stipt binnen Latijns-Amerika Argentinië aan. ‘Er is een grote kans dat het land opnieuw wordt opgenomen in de MSCI EM-index, wat voor de instroom van vers geld kan zorgen.’

Risico’s

Boudewijns raadt beleggers, die willen profiteren van het potentieel van groeibedrijven, aan om in een breed fonds te beleggen, en zo de beheerder de keuze te laten waarop de focus wordt gelegd. ‘Wij raden klanten ook altijd aan om regelmatig een bedrag te investeren, zo koop je niet alleen bij hoge, maar ook bij lage koersen.’

Waar schuilen nu de risico’s voor groeimarkten? ‘De huidige belangrijkste risico’s komen vooral uit de VS - ik denk daarbij aan de stijging van de rente of het protectionisme van Trump - en minder uit de groeilanden zelf. Wat niet wil zeggen dat de effecten van die eventuele problemen niet kunnen overslaan’, aldus Boudewijns. De groeimarktspecialist verwijst onder meer naar de rentestijging in de VS. ‘Maar als dat om een geleidelijke beweging gaat, zien we daar geen risico in.’

Opkomende markten die minder afhankelijk zijn van de wereldhandel doen het allicht beter in een hogere renteomgeving .
Rebecca McVittie
Fidelity International

‘Verdere rentestijgingen zijn al ingeprijsd door de markt’, voegt Rebecca McVittie (Fidelity International) toe. ‘En aangezien onze job er vooral in bestaat om bedrijven te selecteren, besteden we daar bij het samenstellen van onze portefeuille niet veel aandacht aan. We denken evenwel niet dat de rente sterk zal stijgen, gezien de omvang van de schulden van de Amerikaanse economie.’

‘Het terugdraaien van het soepele rentebeleid en de toenemende inflatiedruk in de VS moeten wel in het oog worden gehouden’, benadrukt Hansveden. ‘Opkomende markten die meer door consumptie worden gedreven en minder afhankelijk zijn van de wereldhandel zullen het allicht beter doen in een hogere renteomgeving. Denk daarbij aan markten als India of Indonesië. Landen met hogere absolute renteniveaus zullen de hogere rentes in de VS beter kunnen absorberen. Onze grootste uitdaging bestaat erin bedrijven te selecteren met het juiste management, de juiste cultuur en strategie, zodat de cash die ze genereren in winstgevende projecten kan worden gestoken.’

En wat met de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump dreigt te ontketenen met de invoering van importheffingen? ‘Trumps taal kan beleggers zeker nerveus maken, maar wij zijn er momenteel niet erg bezorgd om. De wereldwijde groei ziet er nog steeds solide uit. Aangezien de maatregelen momenteel focussen op een vrij beperkt aantal sectoren, kunnen we ons moeilijk inbeelden dat ze de economische groei onderuit zouden halen’, aldus McVittie. ‘Je moet de zaken ook in perspectief plaatsen. Terwijl Trump ogenschijnlijk op protectionisme gericht is, streven andere landen net naar meer vrije handel.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content