Bel20'ers zien gezamenlijke winst ruim verdubbelen

De Bel20-bedrijven boekten over de eerste helft van 2010 een gezamenlijke winst van 10,3 miljard euro. Daarmee hebben ze de winsthalvering van vorig jaar zo goed als goedgemaakt. De recordwinst van 13 miljard euro over 2007 is wel nog ver weg.

De ‘bottomline’ of het onderste lijntje van de resultatenrekening is het enige cijfer waarmee we elk aandeel over alle sectoren kunnen vergelijken, of het nu om een holding, een industrieel of een financieel bedrijf gaat. Natuurlijk heeft de groepswinst tekortkomingen, zoals de impact van uitzonderlijke elementen. Vorig jaar werd het beeld negatief gekleurd door een miljardenafschrijving van KBC op de CDO’s (rommelkredieten), dit jaar is er een positieve bijkleuring dankzij de miljardenmeerwaarde die Solvay boekte op de verkoop van zijn farmapoot.

De grootste tegenstander van de groepswinst heet NPM, de spilholding van de Waalse financier Albert Frère. ‘Mochten de beurskoersen van 30 juni die van 2 augustus zijn, dan was ons geconsolideerd IFRS-nettoresultaat niet 108 maar 157 miljoen euro’, sakkerde NPM. De internationale boekhoudnormen hebben een grote impact op NPM omdat de holding bepaalde langetermijnbeleggingen moet waarderen tegen marktwaarde.

We nemen met de groepswinst de bluts met de buil en kunnen niet anders dan constateren dat de Bel20-bedrijven met volle teugen van het economische herstel genoten. Het conjunctuurherstel ligt aan de basis van de ruime winstverdubbeling die de Bel20-ers over de eerste jaarhelft realiseerden van 4,6 naar 10,3 miljard euro. De hogere economische activiteit liet een stijging van de verkopen toe, wat in combinatie met de doorgevoerde kostenverlagingen leidde tot een buitengewone winststijging. Het operationele hefboomeffect, heet dat.

Rentebonus

Hoe conjunctuurgevoeliger het bedrijf, hoe groter de winstsprong. Bekaert zag zijn winst ruim verviervoudigen, bij Umicore was er zelfs een verzesvoudiging. Umicore schrijft de winstexplosie zelf ook toe aan ‘de combinatie van het herstel in de markt van geavanceerde materialen en de kostenbesparingen.’ De banken profiteerden vooral via het lager aantal slechte kredieten van de economische wederopstanding.

De meeste bedrijven verwijzen niet naar het conjunctuurherstel als verklaring voor de goede resultaten. Integendeel, ze wijzen eerder op het moeilijke klimaat. ‘Solide prestaties in een moeilijke economische context’, zei GDF Suez. ‘Record-prestatie in volatiele markten’, hief Bekaert aan. Mooie cijfers steken de bedrijven liever op eigen hoed.

De bedrijven die vorig jaar niet alleen op de kosten bespaarden, maar ook de bijl zetten in de schulden, hebben de verdienste nu van lagere financiële kosten te genieten. AB InBev moest een half miljard dollar minder afbetalen dan een jaar geleden. Dat is niet alleen te danken aan de schuldafbouw, maar ook aan de forse daling van de rente. Umicore moest het vorig halfjaar 7 miljoen euro minder rente op zijn schulden betalen dan in 2009. De rentedaling had ook een positieve impact op de financiële groepen. Zij zagen daardoor de waarde van hun obligatieportefeuilles aandikken.

Maar de laagste rente sinds de Eerste Wereldoorlog maakte ook slachtoffers. Solvay verdiende maar 0,4 procent interest op zijn riante oorlogskas. Cofinimmo en Telenet slikten financiële verliezen omdat ze via derivaten hun rente hadden vastgeklikt. ‘Zonder het verlies op de rentederivaten bedroeg onze winst 82 miljoen euro, in plaats van 22 miljoen’, jammerde Telenet. Dat was dan nog geen record geweest, want over de eerste helft van 2007 verdiende Telenet 118 miljoen dankzij een belastingbonus.

Spiegelbeeld

Slechts drie Bel20’ers zetten dit jaar een recordwinst neer: Bekaert, Belgacom en Solvay. Bekaert profiteerde van zijn blootstelling aan de groeimarkten. De groep realiseert 46 procent van zijn omzet in Latijns-Amerika en Azië. Bij Solvay en Belgacom hebben de recordcijfers niets met de operationele prestaties te maken. De verkoop van farma leverde Solvay 1,7 miljard euro winst op, bij Belgacom leidde de volledige controle over de internationale telecomdochter BICS tot een boekhoudkundige meerwaarde van dik 400 miljoen.

Bij negen van de 18 Bel20’ers (Befimmo en Colruyt hebben een gebroken boekjaar) dateert de recordwinst nog van 2007. Het gaat uiteraard om de financiële spelers Ageas, Dexia en KBC, en voorts Cofinimmo, Mobistar, Omega Pharma, Umicore, Ackermans en Telenet.

Dat het gros van de winstrecords uit 2007 dateert, kan verbazing wekken omdat de ineenstorting van de wereldeconomie pas laat 2008-begin 2009 gebeurde in navolging van het failliet van Lehman Brothers. Twee jaar geleden maakten de bedrijven de andere kant van het hefboomeffect mee. De economie was al aan het vertragen, maar de kosten liepen nog hoog op. Ter illustratie: de Belgische economie creëerde over de eerste helft van 2008 liefst 39.000 banen. Hoewel de Bel20’ers zowel in 2008 als in 2010 een halfjaarwinst realiseerden van 10 miljard euro, waren beide jaren toch elkaars spiegelbeeld.

 


Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud