DNCA schoeit duurzame fondsen op nieuwe leest

©Willem Ravoet

De Franse fondsenboetiek DNCA heeft een ervaren specialiste in de arm genomen om haar gamma duurzame fondsen nieuw leven in te blazen.

Met 23 miljard euro onder beheer behoort DNCA Investments tot de middelgrote Franse vermogensbeheerders. Het Parijse bedrijf biedt zijn klanten - grosso modo twee derde particulieren en een derde institutionelen - 31 beleggingsfondsen aan. Die zijn van uiteenlopende types en beleggen vooral Europees. Het gaat zowel om zuivere obligatie- en aandelenfondsen als om gemengde fondsen. Daarnaast zijn er vier ‘absolute performance’-fondsen die long gaan, shorten (speculeren op een koersdaling) en hedging (risicoposities indekken) combineren. Een aparte rubriek vormen de SRI-fondsen, waarbij SRI staat voor ‘socially responsible investment’. Duurzame fondsen dus.

In mei vorig jaar kwam Léa Dunand-Chatellet aan boord bij DNCA. Een energieke dame die 15 jaar ervaring heeft met SRI- beleggingen, zowel als lesgever, fondsenbeheerder en auteur van het referentiewerk ‘ISR et Finance Responsable’. Ze kreeg als opdracht een huismodel voor duurzame beleggingen uit te werken en een apart gamma SRI-fondsen uit te bouwen. Het model werd ABA gedoopt, wat staat voor ‘above and beyond analysis’. DNCA koos voor een aparte duurzame tak in de plaats van het volledige fondsenaanbod op duurzaamheid te stoelen. Enerzijds omdat niet alle investeerders dat vragen en dat ook moeilijk haalbaar is, anderzijds omdat bepaalde investeerders - vooral particulieren - net uitdrukkelijk om duurzame fondsen vragen.

Particuliere beleggers begrijpen niet altijd hoe bedrijven als Shell of Total een plaats kunnen hebben in een duurzaam fonds.
Léa Dunand-Chatellet
FONDSBEHEERDER DNCA

‘We bieden vandaag zes producten aan, vier bestaande fondsen en twee nieuwe, waarin alles samen iets meer dan 500 miljoen euro is belegd’, vertelt Dunand-Chatellet in de marge van de jaarvergadering van DNCA in Parijs. De duurzame fondsen zijn te herkennen aan het woord ‘Beyond’ in de naam. Drie bestaande fondsen - Global Leaders, European Leaders en Infrastructure & Transition - werden omgevormd. ‘Zij hanteerden een SRI-benadering, maar hadden niet de kennis voor het investeringsproces in huis. Dat hebben we gestructureerd.’

Een van de nieuwe fondsen is Semperosa, dat zichzelf omschrijft als een op de eurozone gefocust impactfonds. Of met andere woorden een fonds met Europese bedrijven die een positieve en meetbare impact hebben op het milieu, op sociaal vlak of qua bijdrage tot de samenleving. ‘We hebben een fonds voor ogen dat gemiddeld beter presteert dan de EuroStoxx NR, dividenden geherinvesteerd’, zegt de SRI-specialiste.

‘Een van de redenen om Semperosa te creëren was dat particulieren niet begrepen hoe bedrijven als Shell of Total een plaats konden hebben in een duurzaam fonds, ook al doen ze inspanningen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen door in te zetten op groene energie.’ Het ‘leesbare’ universum - de bedrijven die op een meetbare manier duurzaam bezig zijn - is overigens beperkt: Dunand-Chatellet schat dat een 150-tal bedrijven in aanmerking komen.

Een ander nieuw fonds is Alterosa, een gemengd fonds dat tot 50 procent in aandelen kan beleggen en zich opwerpt als een duurzame tegenhanger van Eurose, DNCA’s populairste product. ‘We wilden wel vermijden er een verwaterd Eurose van te maken. Alterosa is een zuiver SRI-fonds dat heel andere krachtlijnen volgt en waarvan geen enkel aandeel u zal choqueren. Het moet ons vlaggenschip worden voor duurzaam beleggen’, zegt Dunand-Chatellet.

Een buitenbeentje in het aanbod is het duurzaam obligatiefonds European Bond Opportunities, dat eerder op kapitaalbehoud mikt. Dat fonds heeft een voorkeur voor emittenten die een positieve bijdrage leveren tot de uitdagingen waarvoor onze samenleving staat. ‘Het doel van dit fonds is particulieren ook een duurzame vorm van obligatiebeleggen te bieden en zo hun keuzemogelijkheid te vergroten’, stipt Dunand-Chatellet aan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud