Het favoriete fonds van Stefan De Beukelaer, Accuro

©Dries Luyten

VECTOR NAVIGATOR

Het wereldwijde aandelenfonds Vector Navigator werd van bij onze oprichting in 2006 opgenomen in de Accuro-fondsenselectie. Na 10 jaar is het fonds voor ons nog altijd de eerste keuze in de categorie aandelenfondsen wereldwijd. Vector Navigator is erop gericht op een systematische manier ondergewaardeerde aandelen te detecteren. Het fonds heeft bewezen snel te kunnen inspelen op irrationele marktschommelingen.

> ISIN-code: LU0172125329.

> Jaarlijkse kosten (2014): 2,06%.

> Instapkosten: 1,00%.

> Risicoklasse: 5 / 7

Tijdens 14 van de voorbije 15 jaar heeft het fonds - zowel in stijgende als in dalende markten - een hoger rendement gerealiseerd dan de wereldindex. De beleggingspolitiek is gebaseerd op een eigen kwantitatief model waarbij een universum van bijna 3.000 aandelen systematisch gescreend wordt. De aandelen worden gescreend op een veertigtal criteria, zoals waardering, groei, kwaliteit en analistenaanbevelingen. Aandelen met de hoogste score komen in aanmerking om opgenomen te worden in de portefeuille.

Het fonds heeft een portefeuille van 90 gelijk gewogen aandelen, wereldwijd gespreid over sectoren en regio’s. Wekelijks wordt nagegaan of aan- of verkooptransacties opportuun zijn, en dat steeds op basis van de scores die voortkomen uit het kwantitatieve model.

We denken dat Vector Navigator de komende jaren voor een outperformance kan blijven zorgen. Het model is de jongste jaren steeds beter geworden en wordt continu verder verfijnd. Het fonds is met 200 miljoen euro activa nog relatief klein, wat een groot voordeel is. De beheerders beleggen zelf in het fonds, waardoor de belangen van beheerders en beleggers in het beleggingsfonds gelijklopen. Vector Navigator heeft voor ons een rationeel beleggingsproces met bewezen kwaliteiten en de flexibiliteit om de komende jaren in elke markt te kunnen excelleren.

Het rapport van de redactie

Vector Navigator legde de voorbije jaren een grote regelmaat voor op het vlak van return en risico. Over een periode van 5 jaar bedraagt de jaarlijkse return 14,3 procent, ongeveer 2,5 procentpunt per jaar beter dan de index. Het risico van het fonds ligt in lijn met het sectorgemiddelde. De beheerder leerde uit 2008, dat zowel in absolute als relatieve termen het slechtste jaar was in de geschiedenis van het fonds. Sindsdien is het beheer verder verfijnd. In 2011, ook een negatief beursjaar, deed het fonds het beter dan het gemiddelde.

Een aandachtspunt zijn wel de relatief hoge kosten. De jaarlijkse kosten liggen met 2,06 procent hoger dan het gemiddelde fonds in de categorie. Bovendien betaalt de belegger ook prestatiekosten. Die kwamen in 2014 uit op 0,77 procent per jaar. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud