Advertentie
netto

Hoe flexibel is uw fonds?

Meer dan een derde van het bedrag dat Belgen in fondsen hebben geïnvesteerd, zit vandaag in gemengde fondsen. Daarmee is die categorie, die zowel in aandelen als obligaties investeert, het grootste segment in de sector. Maar het ene gemengde fonds is het andere niet.

169,1 miljard euro. Zo groot was de fondsenmarkt in ons land eind juni vorig jaar. Op recentere cijfers is het nog even wachten, laat de sectorfederatie Beama weten. Van dat bedrag zit69,6 miljard - of 41 procent - in gemengde fondsen. Dat cijfer is wel inclusief de pensioenspaarfondsen. Maar de trend is duidelijk: gemengd is in. Sinds het dieptepunt tijdens de financiële crisis in 2008 is het bedrag dat in gemengde fondsen zit, bijna verdrievoudigd. Sinds 2015 zijn dergelijke fondsen dan ook de grootste categorie in de sector.

Een deel van die sterke toename valt natuurlijk te verklaren door het herstel van de financiële markten. Aandelen hebben er sinds 2008 een stevige rit op zitten en ook de obligatiemarkten hebben een aantal mooie jaren achter de rug. Als gevolg van de alsmaar dalende rente zijn de obligatiekoersen immers gestegen.

Maar daarnaast stapten de jongste jaren ook steeds meer Belgen in een gemengd fonds. Zeker omdat klassieke spaarproducten door de lage rente amper nog iets opbrengen, en ze door zich een stukje bloot te stellen aan aandelen, toch wat meer rendement krijgen. ‘Bovendien zijn veel Belgen, doordat ze al aan pensioensparen doen, vertrouwd met gemengde fondsen, waardoor de drempel om in te stappen wellicht minder groot is’, meent Dirk Thiels, marktstrateeg bij KBC Asset Management.

‘De troef van een gemengd fonds is dat u met een relatief klein bedrag toch gespreid belegt’, zegt Thiels. ‘Een fonds is evenwel niet hetzelfde als een spaarboekje’, waarschuwt Christian Schmitt, fondsbeheerder bij Ethenea. ‘Beide producten hebben een ander risicoprofiel, wat niet wil zeggen dat een fonds niet complementair kan zijn. Het risicoprofiel van een defensief fonds leunt dichter aan bij dat van een spaarboekje dan dat van een dynamisch fonds.’

Schokken op de beurs

Kiest u voor meer aandelen, en hebt u dus een dynamischer profiel, dan kunt u op langere termijn een hogere groei realiseren. Maar dan moet u er ook rekening mee houden dat de schokken wat groter kunnen zijn. Dat uw portefeuille met andere woorden ook eens een serieuze daling kan laten zien als de beurzen onderuitgaan.

‘We hebben gemerkt dat zo’n terugval zelfs bij defensieve klanten, die een kleiner gewicht aan aandelen in hun fonds hebben zitten, moeilijk te verteren valt. Een beurscorrectie kan al snel 15 tot 20 procent van uw aandelenluik afromen. De klassieke fondsen hebben bij ons dan ook plaats geruimd voor fondsen met bodembewaking’, zegt Thiels. Dat stopteken zeg maar - tot daar en niet verder - moet de scherpe kantjes van de beurs wat afvijlen en verzekeren dat de daling van het fonds beperkt blijft. Bij een defensief fonds, waarbij het gewicht van aandelen kleiner is dan dat van obligaties, treedt het mechanisme in werking als het fonds 5 procent onder het niveau van het jaar voordien noteert. Bij een dynamisch fonds, waar de focus meer op aandelen ligt, is dat 10 procent. Als het slecht gaat op de beurs, worden aandelen omgezet in cash. Bij een rentestijging wordt het gewicht aan obligaties afgebouwd.

Flexibele fondsen sluiten lastig jaar positief af

De meeste flexibele fondsen sloten 2016 af met een mooi rendement. Maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Lees verder

‘Die bodembewaking brengt toch gemoedsrust’, zegt Thiels. ‘Voor een klant is het immers belangrijk te weten of zijn fonds nu gestegen of gedaald is. Niet of zijn belegging het beter of slechter gedaan heeft dan verwacht.’

‘Als de beurs erg volatiel is, kunt u met dit type fonds wel voor een zeer lange periode in cash zitten. Om die ‘vercashing’ wat te counteren, stellen we klanten voor om een combinatie te maken van beleggingstechnieken en een deel van hun centen ook te investeren in niet-beschermde fondsen, waarin de beheerder het gewicht aan aandelen en obligaties kan afstemmen op de marktomstandigheden, of zogenaamde flexibele fondsen waarin de keuze vooral door de markttrends zelf wordt bepaald.’

Vermogen intact houden

‘Er gebeurt vandaag zoveel in de wereld dat actief beheer nog nooit zo belangrijk geweest is’, meent Michael Broes, die bij Degroof Petercam Asset Management samen met Carl Van Nieuwerburgh het Patrimonial-fonds beheert - een flexibel fonds van om en bij 200 miljoen euro, dat inzet op kapitaalbehoud. Dat is net waar het bij klanten momenteel om draait. ‘De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in de beurs, omdat ze het niet zo begrepen hebben op grote koersschommelingen en crashes. Het enige waar het hen om te doen is, is het intact houden van hun vermogen. Dat is wat actief beheerde fondsen proberen te doen, want met actief beheer doe je aan risicocontrole’, legt Schmitt uit.

Er gebeurt vandaag zo veel in de wereld dat actief beheer nog nooit zo belangrijk was.
michael broes
beheerder degroof petercam

‘Financiële markten zijn ook zo complex geworden dat klanten meer geneigd zijn om investeringsbeslissingen aan beheerders over te laten. Niet alleen retailklanten, ook institutionelen’, meent Andrea Delitala, die bij Pictet Asset Management het Multi Asset GlobalOpportunities-fonds beheert. ‘De marktomstandigheden veranderen immers zo snel, zodat je als beheerder ook prompt moet tussenkomen.’

‘In een risicovolle omgeving proberen wij zo veel mogelijk risico van tafel te nemen’, legt Broes uit. ‘Wij zijn in onze aanpak niet verplicht om iets in portefeuille te nemen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een fonds dat zich spiegelt aan een bepaalde benchmark. Onze enige verplichting is dat we tussen 0 en 45 procent in aandelen moeten zitten. De rest is verdeeld over obligaties, cash, goud, tot 10 procent in andere fondsen en alternatieve beleggingen’, zegt hij. ‘Dat resulteert in een portefeuille met een lage volatiliteit en toch een interessant rendement (+2,03% in 2016).’

Comfortzone

Ook onze andere gesprekspartners proberen de volatiliteit van hun fonds zo laag mogelijk te houden. ‘Klanten houden er niet van’, benadrukt Schmitt. ‘Mensen sluiten hun ogen ook niet gedurende de looptijd van hun belegging’, treedt Delitala hem bij. ‘Noem het een impliciet pact met onze beleggers: we willen hen niet uit hun comfortzone duwen. Het is onze taak om in te spelen op de marktomstandigheden en de volatiliteit zo laag mogelijk te houden. Het toverwoord daarbij is je aanpassen. Al is dat momenteel een uiterst complexe taak. Door de tussenkomst van de centrale banken zijn de rentes fors gezakt. Het afbouwen van die stimuli zal een impact hebben op alle activaklassen’, verzekert Delitala.

‘Het defensieve aspect staat bij ons centraal’, legt Broes uit. ‘Niet omdat de benchmark dat voorschrijft, maar omdat we denken dat dit de beste mix is in een bepaalde marktomgeving. Een fonds dat zich spiegelt aan een benchmark, neemt bepaalde latente risico’s op. Denk bijvoorbeeld aan de huidige rentestijging, waardoor de obligaties in uw fonds minder waard worden. Zo’n fonds kan dan wel minder inzetten op obligaties, maar niet helemaal uitstappen. We proberen een goed evenwicht te vinden tussen de activaklassen, in functie van het risicoprofiel van de klant. We stellen ons daarbij altijd de vraag: hoe bent u perfect gediversifieerd tussen renteblootstelling en aandelenrisico? Het antwoord op die vraag maakt dat we onze aandelenpositie in 2016 op een bepaald moment hebben afgebouwd tot 9 procent.’

‘Onlangs hebben we het aandelengewicht in ons fonds verhoogd tot 24 procent. We blijven opportuniteiten vinden, ook aan de rentekant’, benadrukt Broes. ‘Ook wij zijn niet volledig uit obligaties gestapt, maar hebben voor papier gekozen dat nog een zeker rendement biedt’, stelt Delitala. Het gaat onder meer om inflatiegelinkte en hoogrentende obligaties (uit opkomende markten).

‘Vorig jaar was alvast een mooi voorbeeld van hoe zo’n flexibel fonds werkt. In het eerste kwartaal, toen de beurzen het slecht deden, zijn wij minder hard gedaald. Toen de aandelenmarkten weer stegen, profiteerden wij daar ook van, maar minder sterk’, vertelt Broes.

Realistische verwachtingen

Dat is meteen een van de nadelen van gemengde fondsen, dat als de beurzen het goed doen, ze iets achterblijven omdat ze maar deels in aandelen investeren. ‘Klanten zijn dan ontgoocheld dat hun fonds niet genoeg stijgt’, zegt Thiels. ‘Het is daarom belangrijk dat ze een realistisch verwachtingspatroon hebben. Op middellange termijn mag u rekenen op 0,5 à 1 procent rendement uit obligaties, en 6,5 procent uit aandelen. Op lange termijn (meer dan vijf jaar) zouden obligaties misschien weer meer richting een rendement van4,5 procent kunnen gaan. Terwijl u met aandelen kunt rekenen op een rendement vergelijkbaar met de groei van de wereldeconomie plus een dividend.’

‘De flexibiliteit die we hebben bij de samenstelling van ons fonds, maakt wel dat we ook rendement kunnen genereren als de markten op jaarbasis vlak noteren. Door op het juiste moment in en uit te stappen’, zegt Broes.

Dat actief beheer heeft natuurlijk een kostprijs, omdat het erg arbeidsintensief is. U indekken tegen allerlei risico’s, zoals bij flexibele fondsen gebeurt, kost ook geld. Vergelijk het met een brandverzekering, daar moet u ook voor betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud