interview

‘Rally Amerikaanse beurzen nog niet ten einde'

Wat je ook van Trump mag denken, hij heeft veel goeds gedaan voor de Amerikaanse bedrijven – en de beurs, meent William Davies. Hier de Amerikaanse president tijdens een speech in Evansville, Indiana. ©AFP

De sterke prestatie van Wall Street is nog niet voorbij. Dat zegt William Davies, wereldwijd hoofd aandelen van Columbia Threadneedle Investments. Over de crisis in sommige groeimarkten maakt hij zich niet direct zorgen, wel over het handelsbeleid van Trump.

Voor de financiële markten is de maand september niet goed begonnen. In de hoofden van beleggers spoken de zorgen over een escalatie van de door president Trump ontketende handelsoorlog en een verdere verzwakking van de groeimarkten. Maar ook in breder perspectief is er ongerustheid over de beurzen. Zitten de Amerikaanse markten, die het al enkele jaren beter doen dan de Europese, niet stilaan op een piek?

William Davies, die als ‘global head of equities’ bij de grote vermogensbeheerder Columbia Threadneedle een indringende kijk heeft op de markten, verwijst allereerst naar de Amerikaanse economie, die een lange periode van groei kende. ‘Een zeer vriendelijk herstel’, meent hij. ‘De nominale groei in de VS bedroeg 3 tot 4 procent tussen 2010 en 2016, lag hoger in 2017 en zal ook hoger uitkomen in 2019.’

‘In de VS hadden we nu een hogere inflatie, hogere rentevoeten en een hogere loongroei verwacht. Dat dit alles er niet is gekomen, komt mogelijk doordat technologie een prijsverlagend effect heeft gehad. Nu zien we echter een versnelling van de nominale groei. De inflatie is iets hoger en ook de reële economische groei. In mijn ogen komt daarmee het tijdstip dichterbij dat we het einde van de cyclus bereiken.’

De jarenlange hausse van de Amerikaanse beurzen houdt nog steeds aan, terwijl de Europese beurzen al meer dan drie jaar ter plaatse trappelen. Wat verklaart deze kloof?

William Davies: Er zijn diverse redenen waarom de Amerikaanse markten beter hebben gepresteerd dan de Europese. De Amerikaanse groei lag hoger, hoewel niet belachelijk veel. Het opkuisen van de balansen van de banken is echter veel sneller, diepgaander en efficiënter gebeurd in de Verenigde Staten dan in Europa. Daardoor bevonden de VS zich in een gunstigere positie om te herstellen.

Het laatste jaar heeft president Trump, wat je ook van hem mag denken, veel goeds gedaan voor de bedrijven via belastingverlagingen en het stimuleren van groei – zeker op korte termijn. Dat vertaalt zich in een winstgroei van meer dan 20 procent dit jaar in de VS. In het jongste resultatenseizoen, over het tweede kwartaal, bleek dat de omzetgroei gemiddeld 10 procent bedroeg. Dat is enorm, ook als de werkelijke inflatie iets meer bedraagt dan 2 tot 3 procent.

In Europa zien we anderzijds een winstgroei van 10 procent, wat heel redelijk is. Men maakt er zich evenwel zorgen over een mogelijke handelsoorlog met de VS, over de grootte van het Italiaanse begrotingstekort en over wat zal gebeuren als de Britten de Europese Unie verlaten.

In de VS speelde bovendien technologie een glansrol.

W. Davies: De samenstelling van de markt is sterk verschillend in de VS en Europa. In de VS is de technologiesector goed voor 27 procent van de markt, in Europa zonder het Verenigd Koninkrijk is dat 8 procent. De marktsamenstelling draagt dus bij tot de hogere winsten in de VS en stuwt ook de markt in zijn geheel hoger.

Hoe lang kunnen de Amerikaanse beurzen hun run nog voortzetten?

W. Davies: De bedrijfswinsten in de VS liggen 22 procent hoger dit jaar. De Amerikaanse aandelenmarkten zijn minder sterk gestegen, dus heeft in feite een ‘derating’ plaatsgevonden (de waarderingen zijn gedaald, red. ). Maar dat verwacht je ook als het eind van een marktcyclus naderbij komt. Nu zou de cyclus wel langer kunnen duren, mocht president Trump – met het oog op een herverkiezing – extra stimulus uit zijn hoed toveren, maar tot dusver is daarvan niets bekend. De koersen kunnen nog hoger gaan, maar in mindere mate dan de winsten, misschien met een hoog eencijferig getal.

Kan de huidige crisis in de groeimarkten de wereldeconomie aantasten?

William Davies ©rv

W. Davies: Er ligt zeker geen wereldwijde recessie in het verschiet. Er is geen echte groeibedreiging voor de grootste economieën ter wereld – de VS, de EU, China en Japan. De groei kan wel in gevaar komen in groeilanden als Turkije, Argentinië, Brazilië, Venezuela, maar die maken niet zo’n groot deel uit van de wereldeconomie dat ze een recessie kunnen veroorzaken. Er kunnen wel domino-effecten zijn, onder meer in de financiële sector, maar doorgaans geloof ik dat de problemen eerder lokaal zullen zijn.

Waarover maakt u zich momenteel het meest zorgen wat de aandelenmarkten betreft?

W. Davies: Over twee zaken, die in zeker zin elkaars tegengestelde zijn. De eerste is dat de handelsoorlog zou escaleren. De globalisering is in de voorbije decennia een goede zaak geweest voor de aandelenmarkten. Ze heeft bijgedragen tot groei, tot meer efficiëntie, tot betere winstgevendheid. Als dat zou teruggedraaid worden door handelsbarrières, zou dat vanzelfsprekend negatief zijn voor de wereldhandel, maar ook voor de groei van de wereldeconomie.

Een andere bezorgdheid geldt het economisch beleid in de VS. De stimulus en belastingverlaging van begin dit jaar gebeurden laat in de economische cyclus en bij een lage werkloosheid. Mogelijk leidt dat eerst tot sterkere groei en hogere rentetarieven, maar vervolgens ook tot het einde van de cyclus. En de recessie die dan volgt, zal dieper zijn.

Welke landen of sectoren lijken u interessant om in te investeren?

W. Davies: Wij hebben een gediversifieerde portfolio en zijn wereldwijd belegd, maar de grootste blootstelling hebben wij aan de Amerikaanse markt, de grootste ter wereld. We geloven dat er nog steeds opportuniteiten zullen zijn in de snel groeiende technologiesector en de VS lopen daarin voorop. Ook China heeft uitstekende technologiebedrijven in huis. Europa is interessant, omdat het minder genoteerde blootstelling aan technologie heeft.

Maar begint Europa goedkoop te worden omdat het niet deelnam aan de recente rally? Als je naar de waardering kijkt van de Europese markt, inclusief het VK, dan zitten we aan een koerswinstverhouding (voor 2019) van zowat 13 keer, een winstgroei van circa 10 procent voor dit en volgend jaar. Dat lijkt niet zo veeleisend, zeker niet tegenover de lage lange rente in Duitsland of Frankrijk. We houden ook van de Aziatische groeimarkten, al is het risico daar groter. Daarentegen houden we ons ver van landen als Turkije, Brazilië, Argentinië of Venezuela.

Zijn er Belgische bedrijven waar u een boontje voor hebt?

W. Davies: We zitten in AB InBev, dat een fantastische track record heeft inzake het overnemen van andere bedrijven, herstructureren en schuldafbouw. Misschien is het moeilijk om te herstructureren in de Amerikaanse markt en liepen de verbeteringen die ze wisten door te voeren vóór de overname van Budweiser (Anheuser Busch, red.) vlotter. Maar het is een uitstekend bedrijf… met prima producten. (lacht)

En wat vindt u van Umicore?

W. Davies: We zijn in het verleden met onze wereldwijde portefeuilles aandeelhouder geweest gedurende een aantal jaren. Een van de zorgpunten was dat de waardering was gestegen tot een niveau waarop we elders betere opportuniteiten zagen. Onze uitstap had dus niets te zien met het onderliggend bedrijf, dat we sterk bewonderen.

Is het in deze wat onzekere tijden moeilijker voor fondsenbeheerders om goede resultaten te boeken?

W. Davies: Ik heb nog nooit een fondsenbeheerder horen zeggen: dit zijn gemakkelijke tijden. Ze zeggen altijd dat het moeilijke tijden zijn. In de 33 jaar dat ik geld beheer, heb ik nog nooit een periode gekend waarin het niet moeilijk was. Het heeft niet alleen met onzekerheid te maken, maar met kapitaalcompetitie. We kunnen maar in een beperkt aantal bedrijven investeren, die allemaal wedijveren om kapitaal, en we hebben geen kristallen bol die ons zegt of datgene wat we verwachten ook uitkomt.

We hebben wel een groot aantal experts in onze business die met elkaar overleggen en ons een zo goed mogelijk idee geven van wat in de toekomst zal gebeuren. Daardoor waren we vaker wel dan niet succesvol, en dat is fantastisch.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect