Steeds minder vrouwen beheren fondsen

©mediafin

Een absolute minderheid van de beleggingsfondsen wordt beheerd door een vrouw. Opmerkelijk is dat het aantal vrouwelijke fondsbeheerders de voorbije zes jaar nog verder is gedaald.

De fondsensector moet een van de dienstensectoren zijn waarin vrouwen proportioneel het minst vertegenwoordigd zijn. Een recent rapport van het onderzoeksbureau Morningstar illustreert dat voor de Amerikaanse markt. Van de 7.410 Amerikaanse fondsbeheerders zijn 699 beheerders, of 9,4 procent, een vrouw. Die vrouwen staan in voor het beheer van slechts 2 procent van het fondsvermogen in de VS. Ter vergelijking: in de VS is 37 procent van de dokters, 33 procent van de advocaten en 63 procent van de boekhouders een vrouw.

Tussen de fondsenhuizen zijn er soms grote verschillen. Het Amerikaanse Dodge & Cox, dat in ons land geen fondsen aanbiedt, prijkt met 25 procent vrouwelijke fondsbeheerders bovenaan de lijst, gevolgd door twee beheerders die wel in België actief zijn: Franklin Templeton Investments (14,7%) en JPMorgan Asset Management (13,6%). Iets onder het gemiddelde van 9,4 procent zitten Invesco (8,8%) en Fidelity (8,3%).

1 op 10
In de Verenigde Staten is slechts één op de tien fondsbeheerders een vrouw.

Een rondvraag bij de fondsenhuizen leert dat de onderlinge verschillen veeleer toeval dan een bewuste keuze zijn. ‘Hoewel we een relatief hoger percentage vrouwen tewerkstellen dan andere fondsenhuizen, zien we dat zelf niet als een relevante statistiek. We selecteren fondsbeheerders op basis van kwaliteit, en dat ongeacht geslacht, religie of nationaliteit’, luidt het bij JP Morgan Asset Management.

Feit is dat het lage aantal vrouwelijke fondsbeheerders niet beperkt blijft tot de Amerikaanse markt. In het Verenigd Koninkrijk is slechts 7 procent van de fondsbeheerders een vrouw, in Duitsland is dat 8,4 procent.

Aanwervingspolitiek

Cijfers voor België zijn niet voorhanden en niet alle fondsbeheerders zijn happig om de cijfers te geven. BNP Paribas Investment Partners geeft geen statistieken over het personeelsbestand. Bij KBC Asset Management is ongeveer 30 procent van de functies in België ingevuld door een vrouw, maar dan spreken we over alle functies in het bedrijf. Bij Candriam is ongeveer 22 procent van de beheerders een vrouw. De groep wijst erop dat de aanwervingspolitiek er alvast voor niets tussenzit: ‘We gaan uit van een selectie op basis van individuele verdiensten en capaciteiten, ongeacht geslacht.’ KBC Asset Management stelt vast dat in België meer mannen dan vrouwen solliciteren voor een vacature van fondsbeheerder.

We selecteren fondsbeheerders op basis van individuele capaciteiten, niet op basis van geslacht.
Candriam

Daarmee komen we tot een belangrijke verklaring voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen. ‘Minder vrouwen kiezen voor een financiële opleiding, en al zeker op een moment dat er verder gespecialiseerd wordt in de richting van financieel analist’, luidt het bij verscheidene fondsenhuizen. Van de 51.000 gecertifieerde financieel analisten (CFA) in de VS is minder dan 17 procent een vrouw. Ook in andere landen bestaat de grote meerderheid van financieel analisten uit mannen.

Niet alleen de opleiding speelt een rol. Morningstar stelt in zijn onderzoek vast dat het aantal vrouwen de voorbije zes jaar ook stelselmatig is afgenomen. De financiële crisis vormt een belangrijke verklaring. Volgens Anne Richards, hoofdstrateeg bij Aberdeen Asset Management, weegt de reputatieschade van de sector door de crisis zwaarder door bij vrouwen. ‘Gemiddeld kunnen we zeggen dat vrouwen een groter belang hechten aan het feit of hun job een maatschappelijke waarde heeft. Ik geloof dat de fondsensector die rol kan spelen, alleen is het de voorbije jaren veel moeilijker om mensen daarvan te overtuigen’, zegt ze.

Volgens Helena Morrissey, algemeen directeur van het Britse fondsenhuis BNY Mellon, moet de sector meer inspanningen leveren om uit te leggen wat hij effectief doet. ‘Het is geen verrassing dat de interesse is teruggelopen. We moeten als sector veel beter uitleggen wat we doen, zodat meer mensen interesse krijgen in de job’, zegt ze.

Rendement

Belangrijke vraag in de discussie is of het voor de belegger uitmaakt of zijn fonds door een vrouw of een man wordt beheerd. Verscheidene studies wijzen alvast niet in die richting. Prestatieverschillen tussen mannen en vrouwen zijn volgens het onderzoek van Morningstar statistisch verwaarloosbaar. Wel opmerkelijk: als fondsen door een gemengd team beheerd worden, is hun prestatie iets beter dan wanneer ze door alleen mannen of alleen vrouwen beheerd worden.

In april dit jaar kwam een studie van Brunel University London tot dezelfde conclusie. De studie wees er bovendien op dat vrouwen wel een andere stijl hanteren dan mannen. ‘Mannelijke beheerders lijken sneller te kiezen voor kleinere aandelen, terwijl vrouwen meer focussen op groeibedrijven’, luidde het.

Fund Finder

Ontdek de Fund Finder: met deze tool krijgt u niet alleen toegang tot duizenden fondsen, u kunt ook het risico aflijnen door ofwel op activaklasse (aandelen, obligaties, garantie) te gaan zoeken, ofwel op categorie (Belgische aandelen). De Fund Finder stelt u ook in staat de goed presterende fondsen op te sporen en te analyseren.

In Duitsland sloegen enkele vrouwelijke fondsenbeheerders begin dit jaar de handen in elkaar om zich te verenigen in een netwerk genaamd Fondsfrauen. De groep telt vandaag 570 leden. Volgens Fondsfrauen is er geen verschil tussen het rendement dat mannen en vrouwen halen, maar zijn er wel verschillen in beheer. ‘Studies tonen aan dat vrouwen minder risico’s nemen dan mannen. Dat verklaart waarom mannen in stijgende markten een iets betere prestatie voorleggen, terwijl vrouwen het in dalende markten iets beter doen’, zegt Anke Dembowski. ‘Onderzoek heeft al uitgewezen dat gemengde teams in de zakenwereld het beter doen dan uitsluitend mannelijke of uitsluitend vrouwelijke teams. We geloven dat die theorie ook opgaat in de fondsensector.’

Het voorgaande illustreert dat de diversificatie van gemengde teams zeker een toegevoegde waarde kan zijn in de fondsensector, al mag die niet overroepen worden. ‘Geen enkele beheerder werkt alleen. Hij of zij is steeds ingebed in een team en een bedrijfsbeheercultuur waarin convicties en verantwoordelijkheid samengaan. De ervaring leert dat de variaties in aanpak meer samenhangen met het individuele karakter dan met het geslacht. Er zijn voorbeelden te over van mannelijke beheerders met eigenschappen die soms als typisch vrouwelijk worden bestempeld, zoals voorzichtigheid of risicoaversie, en vice versa’, luidt het bij Candriam.

Een belangrijke vraag is of vrouwen ook in de toekomst een absolute minderheid blijven in de fondsensector. Op basis van de maatschappelijke evoluties gelooft Morningstar van niet. ‘Tegen 2020 zullen vrouwen over de helft van de Amerikaanse privévermogens beschikken. Het financieel vermogen zit dus steeds evenwichtiger verdeeld over mannen en vrouwen. Het is dan ook redelijk om te verwachten dat er in de toekomst meer vrouwen zullen doorstromen tot het fondsenbeheer en zullen instaan voor het beheer van financieel vermogen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud