Twee Belgen op drie doen aan pensioensparen

Een gepensioneerde past op zijn kleindochter. ©ANP XTRA

Van de werkende bevolking in ons land doet twee derde aan pensioensparen via een pensioenspaarfonds of een verzekeringsformule. Dat kan nog iets hoger, meent Marnix Arickx, voorzitter van Beama.

De Belgische vereniging van vermogensbeheerders Beama wijst al jaren op de noodzaak om aan pensioensparen te doen. Het wettelijk pensioen zal immers niet volstaan om de levensstandaard die je op het einde van je loopbaan had, op peil te houden. Wie met pensioen gaat en alleen zijn wettelijk pensioen krijgt – de eerste pijler - ziet zijn inkomsten op zijn minst halveren. Daarom is er absoluut behoefte aan aanvulling via een arbeidsgebonden groepsverzekering (de tweede pijler) en individueel pensioensparen (de derde pijler).

Pensioensparen met fiscaal voordeel werd in België in 1986 ingevoerd en is intussen goed ingeburgerd. Vandaag neemt twee derde van de werkende Belgen er aan deel. Arickx ziet verschillende redenen waarom sommigen toch uit de boot vallen: ‘Het gaat om mensen die daartoe niet de financiële mogelijkheden hebben, bijvoorbeeld omdat ze een laag inkomen hebben of hun werk hebben verloren. Jongeren kunnen ook andere prioriteiten hebben zoals investeren in een huis. Daarnaast speelt opvoeding voor een stuk mee en zijn er ook mensen die zich totaal niet bewust zijn van de pensioenproblematiek.’

De Beama-voorzitter denkt dat het mogelijk moet zijn om nog meer mensen aan te zetten tot pensioensparen – via een pensioenspaarfonds of een pensioenverzekering – maar het wordt wel moeilijker om de resterende groep over de schreef te trekken. Nochtans is het van groot belang om zo snel mogelijk met pensioensparen te beginnen: ‘De opbrengsten die je op jonge leeftijd hebt, wegen veel meer door dan het sparen op latere leeftijd’.

Recordpeil

Met de pensioenspaarfondsen gaat het alvast de goede richting uit. Eind 2017 waren er 1,6 miljoen spaarders via fondsen in ons land. Dat zijn er 20 procent meer dan vijf jaar eerder. Samen hadden ze een vermogen opgebouwd van 19,64 miljard euro, en dat is een recordpeil. De toename met 1,6 miljard is te danken aan de netto-instroom maar ook aan de sterke beurzen van vorig jaar.

Uit een enquête van Beama blijkt voorts dat evenveel mannen als vrouwen sparen voor hun pensioen en dat steeds meer jongeren op de trein springen. Vijf jaar geleden stond het percentage jongeren (leeftijdscategorie 18-30 jaar) dat via een pensioenspaarfonds participeert op 14,3 procent; vandaag is dat gestegen tot 19,8 procent. Jongeren storten jaarlijks wel iets minder, wat niet zo verwonderlijk is, aangezien hun financiële middelen doorgaans beperkter zijn en ze ook andere keuzes maken.

Gemengde gevoelens

Vanaf dit jaar zijn er twee plafondbedragen met fiscaal voordeel in voege: voor stortingen tot 960 euro bedraagt de belastingvermindering 30 procent, voor stortingen tussen 960 en 1.230 euro is dat 25 procent. Of veel spaarders gebruik maken van het hogere plafond, is nog niet duidelijk; het is wachten op cijfers.

Beama-voorzitter Arickx heeft wel wat gemengde gevoelens bij het dubbele plafond. ‘De wijziging maakt het wat complexer, terwijl wij net een product willen aanbieden dat stabiel en eenvoudig is. Anderzijds is het wel een goede zaak dat je meer kunt sparen als je dat wil. Als je dat kunt doen, go for it!’

Belgische fondsenmarkt op record

Voor de beleggingsfondsen die in ons land worden verdeeld, was 2017 een nieuw recordjaar. Het netto actief nam met 9,7 procent toe tot 194,4 miljard euro. Voor de vorige piek – 179,1 miljard euro – moeten we teruggaan tot voor de financiële crisis, tot 2006.

De inschrijvingen in fondsen groeiden vorig jaar elk kwartaal aan, maar deze positieve evolutie werd in het tweede en vierde kwartaal tegengewerkt door koersverliezen van de onderliggende activa. De groei over het hele jaar is vooral toe te schrijven aan bijkomende beleggingen. De sterkste aanwas werd opgetekend bij aandelenfondsen (+11,5%) en de gemengde fondsen (+17,9%).

Opvallend is daarnaast het stijgend succes van dakfondsen de laatste jaren. ‘In onze ogen is dat de ultieme erkenning van de competentie van fondsenbeheerders. Beleggers beseffen meer en meer dat financieel beheer niet zo eenvoudig is en nemen daarom hun toevlucht tot fondsen’, legt Beama-ondervoorzitter Myriam Vanneste uit.

Ook de reglementering speelt echter een rol bij het toenemend marktaandeel van dakfondsen: ‘Mifid II zet beleggers ertoe aan om hun risicoprofiel te definiëren en zo belanden ze bij een product dat daarbij past’.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud