Hoe kunnen wij gecontroleerd schenken?

-- 'Wij zouden graag onze dochter een stapje vooruit helpen en haar een bepaalde som overmaken. Hoe kunnen wij dat zo voordelig mogelijk doen: schenken/lenen in geld/aandelen. Bij een eventuele scheiding met haar man willen we het geld kunnen recupereren.' I. F. uit Zonhoven

Zo voordelig mogelijk overdragen

Indien u kiest voor de lening en zich een intrest voorbehoudt, zult u in de personenbelasting een bevrijdende roerende voorheffing van 15 procent op de inkomsten moeten betalen. Als schenker kunt u zich wel belastingvrij een inkomstenstroom bedingen via een jaarlijkse rente of door het vruchtgebruik voor te behouden. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik kan enkel via een authentieke schenkingsakte. Een schenking met last van rente kan via een onderhandse akte, waardoor u de notariskosten kunt uitsparen.

Met het oog op latere successierechten is een schenking het interessantste denkspoor omdat de goederen uw vermogen verlaten. U bent niet verplicht de schenking te registreren. Daardoor spaart u schenkingsrechten uit, maar zullen er bij uw overlijden binnen de 3 jaar toch successierechten betaald moeten worden. Wenst u dit risico niet te nemen, dan kunt u de schenking laten registreren tegen 3 procent of het risico laten indekken via een tijdelijke levensverzekering. Met een lening maakt het geleende bedrag bij uw overlijden wel nog deel uit van uw activa, waardoor uw erfgenamen er successierechten op moeten betalen.

Uw schoonzoon buitenspel zetten

Bij de lening hebt u een schuldvordering, bij de schenking gaat de eigendom onherroepelijk over op uw dochter. Een lening lijkt dus in eerste instantie de veiligste manier om het familiale karakter van de goederen te waarborgen. Als de lening wordt afgesloten met zowel uw dochter als met de schoonzoon kunt u bij een echtscheiding de helft van het geleende bedrag van hem terugvorderen.

Ook de schenking kan zo gemoduleerd worden dat u de geschonken goederen kunt veiligstellen. De wet stelt dat de geschonken goederen in het eigen vermogen van uw dochter vallen. De 'uitsluitingsclausule' gaat nog een stap verder en verbiedt de begunstigde de geschonken waarden in een gemeenschap of een in onverdeeldheid te brengen. Een 'vervreemdingsverbod' zou het sluitstuk kunnen zijn, want daardoor kan uw dochter de goederen niet schenken aan haar echtgenoot. U zou tevens een 'ontbindende voorwaarde' kunnen opnemen in geval van echtscheiding. De schenking wordt dan ontbonden en de geschonken goederen keren terug naar uw vermogen.

Het 'beding van conventionele terugkeer' laat u bovendien toe de geschonken goederen terug te krijgen wanneer uw dochter vóór u zou overlijden. De gevolgen van deze clausule zijn radicaal: de geschonken goederen keren zonder successierechten terug in uw patrimonium, waardoor uw schoonzoon niet kan profiteren van zijn wettelijke vruchtgebruik op deze goederen. Het familiale karakter is zo verzekerd.

-- Philippe Benijts is vermogensplanner bij Puilaetco Dewaay Private Bankers

Advertentie
Advertentie
Advertentie