'Kredietmarkten zullen verliezen zien toenemen'

----De kredietcrisis in de VS leidt op de financiële markten tot heel wat nervositeit. Netto vroeg aan Koen Van de Maele, fondsbeheerder bij Dexia Asset Management, of de paniek rond de kredietcrisis terecht is.

1Verwacht u dat de kredietcrisis nog lang zal aanslepen?

'Op de kredietmarkten zullen de verliezen nog oplopen door slechte resultaten van Amerikaanse hypotheekbanken en bouwbedrijven. Mogelijk nieuwe problemen bij hefboomfondsen kunnen de kredietcrisis nog versterken. Ook de enorme massa kredieten die werd aangegaan voor overnames en waarvoor geen kopers te vinden zijn, kan roet in het eten gooien. Maar een kredietcrisis hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met een crash op de aandelenmarkten. De waardering van aandelen is helemaal niet overdreven terwijl kredieten historisch zeer duur waren.'

2Hoe groot is het risico dat de hogere rentevoeten ook in Europa een kredietcrisis veroorzaken?

'In Europa worden vooral in het VK, Spanje en Ierland hypothecaire leningen afgesloten met variabele rentevoeten. In die landen is er dan ook mogelijk een probleem van wanbetaling door de stijgende kortetermijnrente. Eventuele problemen zullen wel beperkter zijn in omvang omdat de subprime-markt in Europa kleiner is en de immobiliënprijzen voorlopig nog stand lijken te houden. Het is wel duidelijk dat de huidige problemen in de Amerikaanse subprime-markt de wereldwijde obligatiemarkten besmetten en daardoor een impact hebben op de Europese kredieten.'

3Hoe definieert men een subprime-lening?

'Dat is een lening toegekend aan iemand die niet in aanmerking komt voor een voordelige rentevoet. Naargelang van de kredietscore van een Amerikaanse kandidaat-ontlener zal de lening gerangschikt worden als Prime, Alt A, Alt B of Subprime. Subprime-ontleners hebben typisch een lage kredietscore en een verleden van wanbetalingen. In de eurozone bestaat niet dezelfde traditie om te werken met verschillende niveaus van kredietkwaliteit. Men spreekt er van 'conforming' en 'non-conforming loans'.'

4Waarom kan een belegging in een herverpakte hypotheeklening interessant zijn?

'Dexia Allocation Mortgage Bonds belegt hoofdzakelijk in kwaliteitsvolle Deense hypothecaire obligaties. Het uitstaande volume in die markt bedraagt meer dan 250 miljard euro en is groter dan de markt van de Belgische lineaire obligaties (OLO's). Een hypothecaire obligatie is een bundel van enkele duizenden hypotheekleningen aan particulieren die verpakt worden in één obligatie. Deense huiseigenaars hebben de mogelijkheid om zeer regelmatig hun lening te herfinancieren als rentevoeten gedaald zijn. Die terugbetalingsoptie wordt volledig doorgerekend aan de investeerders en het is precies daardoor dat Deense hypothecaire obligaties interessant zijn. Vermits de investeerder niet zeker is van het tijdstip waarop hij zijn initiële investering terugkrijgt, zal hij daarvoor een hoger rendement eisen om het daaraan verbonden risico te vergoeden.'

5Lijdt het fonds niet onder het gebrek aan liquiditeit bij hypothecaire obligaties?

'De liquiditeit van de Deense hypothecaire obligaties blijft zeer hoog. Ook vandaag nog kunnen ze vlot verhandeld worden en zorgen ze dus geenszins voor problemen bij het beheer van het fonds. Dat is echter niet meer het geval voor heel wat Amerikaanse hypothecaire obligaties.' PVM

Advertentie
Advertentie