'There's no such thing as a free lunch.' Geen extra rendement zonder extra risico. Het is een van de ijzeren wetten in beursland. In hun zoektocht naar dat meerrendement waren de grote jongens met hun goed gevulde zakken dat weer even uit het oog verloren.

Probleem is dat door de doorgedreven effectisering van allerhande activa - én passiva - steeds meer producten circuleren waarbij elk zicht op de échte risico's zoek is. Dat de crisis rond de Amerikaanse rommelhypotheken de roekeloze beleggers een flinke duit kost én risico an sich opnieuw in het juiste perspectief plaatst, is een goede zaak.

De Belgische financiële sector staat voor de nakende implementatie van de Europese MiFID-regels. Die moeten de (particuliere) belegger een betere dienstverlening en bescherming garanderen. Zo moet een doorgedreven profilering van de klant helpen te bepalen welke producten al dan niet bij zijn of haar profiel passen.

Maar hoe noodzakelijk dat ook is, het volstaat niet als de producten zelf niet transparant zijn. Om de 'perfect match' te creëren tussen klant en product heb je ook een scherp zicht nodig op het risico-rendementprofiel van dat laatste.

En net daar lijkt het me de jongste jaren niet bepaald de goede richting uit te gaan. Sla er advertenties voor heel wat bancaire retailproducten van de jongste maanden maar eens op na. Hoge rendementen, gewaarborgd gedurende nauwelijks enkele maanden, waarna het rendement voor de rest van de looptijd afhankelijk wordt gemaakt van de meest complexe combinaties van indexberekeningen, renteverschillen en andere spitsvondigheden... U kent ze wel. Ik krijg ze zelf nog amper uitgelegd aan een doorsnee- of zelfs ervaren belegger. Vaak richten ze zich eigenlijk tot veeleer 'defensieve' beleggers die gaan voor kapitaalbehoud en een vast rendement. Plain and simple. Maar dat zijn die producten allesbehalve. Ze vertellen nog zelden het hele verhaal: dat een laag risico geen hoog rendement kan baren, of omgekeerd. Gebrek aan inzicht is het begin van frustratie, zeker bij beleggen. Bescherm uzelf: koop enkel wat u kent of begrijpt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie