'Onze houding tegenover aandelen is niet gewijzigd'

----De onzekerheid over de impact van de kredietcrisis houdt al enkele weken aan. In hoeverre vereist die onzekerheid een meer defensieve aanpak? Netto vroeg het aan Dirk Van Ommeren, fondsbeheerder van het gemengde fonds AAF Model Fund 2 van ABN AMRO Asset Management.

1Hoe hebt u in het aandelencompartiment gereageerd op de correctie op de beurzen? Hebt u het gewicht van de aandelenportefeuille verkleind?

'ABN AMRO Model Fund 2 heeft een defensief beleggingsprofiel. Het streeft naar een aantrekkelijk rendement tegen een gematigd laag risico. Het strategische gewicht van aandelen in de portefeuille bedraagt 15 procent. Omdat wij op middellange termijn positief zijn, bedroeg het aandelengewicht in het fonds eind juli 18 procent. De correctie op de beurzen heeft ons er niet toe aangezet het aandelengewicht te verkleinen omdat we voor de middellange termijn positief blijven. Bij de aandelen kiezen we voor een wereldwijde spreiding.'

2Hoe ziet de sectorverdeling van de aandelenposities eruit? Van welke sectoren verwacht u het meest?

'De sectorverdeling van de aandelenposities was eind juli grotendeels in lijn met die van de referentie (MSCI World Index). De defensieve sectoren kregen een lichte overweging.'

3Wat is uw visie op de obligatiemarkten vandaag en hoe vertaalt zich dat in de samenstelling van de obligatieportefeuille?

'De obligatiemarkt wordt de afgelopen weken duidelijk gedreven door risicoaversie. Dat vertaalt zich in dalende rendementen en een steilere rentecurve. De markt heeft een duidelijke voorkeur voor kortlopend overheidspapier. Daardoor wordt een renteverhoging door de Europese Centrale Bank in september minder waarschijnlijk. De portefeuille is defensief gepositioneerd en nagenoeg volledig (ruim 95%) geïnvesteerd in staatsobligaties. Wij verwachten dat de risicoaversie zal terugkeren naar normale niveaus. Dat zal op termijn gepaard zal gaan met hogere rentes, vooral met een hogere rente op korte termijn. Op dit moment is het te vroeg om daarop in te spelen. We wachten op meer duidelijkheid over de kredietcrisis.

4Hoe ziet de verdeling van het fonds eruit?

'Het maximale gewicht dat het fonds in cash kan aanhouden is 50 procent. Het gewicht van overige vastrentende instrumenten (obligaties) is begrensd op 70 procent. Vandaag bestaat de portefeuille uit 50 procent obligaties, 28,5 procent cash en 18,5 procent aandelen. De overige 3 procent zijn geïnvesteerd in vastgoed.'

5Wat zijn de belangrijkste succesfactoren bij het beheer van een gemengd fonds? Hoe belangrijk is timing?

'De gekozen strategische activaspreiding verklaart voor het grootste deel het rendement. Door tactisch beleid - de mate waarin bepaalde posities een hogere of lagere weging krijgen dan de referentie-index - kan bijkomend rendement worden gehaald. Een goede risicobudgettering en monitoring zijn andere belangrijke factoren. Nog succesfactoren zijn een goede spreiding over beleggingscategorieën, stijlen en regio's.'

PVM

Advertentie
Advertentie
Advertentie