Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Extra verzekering springt bij voor kosten die hospitalisatiepolis niet dekt

Almaar vaker gebeuren medische zorgen zonder ziekenhuisopname. Omdat de hospitalisatieverzekering de kosten dan niet vergoedt, geven meer en meer bedrijven hun personeel een bijkomende verzekering.
©Filip Ysenbaert

Werkgevers bieden hun personeel al langer en op grote schaal hospitalisatieverzekeringen aan. Zo’n verzekering betaalt de kosten van een ziekenhuisopname terug die niet door het ziekenfonds gedekt worden. De meeste polissen vergoeden niet alleen de kosten die u maakt tijdens uw opname in het ziekenhuis, maar ook de ambulante kosten tijdens een vastgelegde periode voor en na uw opname.

Voor uw opname gaat het dan om de kosten van een doktersbezoek, voorafgaande onderzoeken, scans en medicatie. Na een opname kan het gaan om controlebezoeken bij uw arts en een revalidatie bij een kinesist. De verzekerde periode is in de algemene voorwaarden van de verzekering vastgelegd. In veel contracten is dat een maand voor de opname en drie maanden erna.

De hospitalisatieverzekering is een mooie extra, maar heeft haar beperkingen. Zoals de naam het zegt, kan de verzekering alleen worden gebruikt voor kosten die bij een ziekenhuisopname worden gemaakt. Alle andere medische kosten die gemaakt worden zonder dat er een hospitalisatie mee gepaard gaat, worden niet gedekt door die verzekering. De meeste hospitalisatieverzekeringen maken wel een uitzondering voor een welomschreven lijst van een dertigtal ernstige ziekten. In dat geval is er een tussenkomst voor de ambulante kosten, ook zonder hospitalisatie.

Preventieve zorg

Met de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg vallen heel wat medische kosten buiten de verzekering. Almaar vaker worden mensen niet meer in het ziekenhuis opgenomen, maar gebeuren behandelingen, ingrepen en onderzoeken ambulant. Daardoor is een deel van de medische kosten dat vroeger onder de hospitalisatieverzekering viel niet meer gedekt.

Komt daarbij dat de jongste jaren de klemtoon op preventieve zorg ligt. Denk aan het bezoek aan een diëtist of een podoloog. Ook die consultaties vallen buiten het standaardverzekeringspakket.

Door die ontwikkeling in het gezondheidsbeleid zijn de ambulante verzekeringsplannen in opmars. Die worden normaal afgesloten boven op een hospitalisatieverzekering en vergoeden de medische kosten die los van een hospitalisatie of bij een ernstige ziekte worden gemaakt.

Wie de bedragen ziet die met ambulante zorg verbonden zijn, stelt vast dat zo’n verzekering goed van pas komt. Uit cijfers van de verzekeringskoepel Assuralia blijkt dat bijna 20 procent van de totale uitgaven in de gezondheidszorg in 2018 voor de rekening van de patiënt was. Ruim twee derde van die uitgaven zijn ambulante kosten. ‘Op basis van een ruime steekproef stelden we vast dat een volwassene gemiddeld voor 360 euro per jaar kosten indient die in aanmerking komen voor terugbetaling via een bijkomend plan voor ambulante kosten’, zegt Evelyne Lauwers, deputy director healthcare consultancy bij Vanbreda Risk & Benefits. ‘Voor kinderen is dat ongeveer de helft.’

Meer en meer werkgevers zien het nut van een ambulant verzekeringsplan voor hun werknemers. Vanbreda Risk & Benefits, met 25.000 bedrijfsklanten de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar van ons land, stelt dat in 2011 een op de zeven werkgevers die bij hem klant was een ambulant plan afsloot voor de werknemers. ‘In tien jaar was er een ruime verdubbeling tot 34 procent in 2021’, zegt Lauwers. De verzekeraars AG Insurance en DKV tekenden een gelijkaardige groei van het aantal verzekeringsplannen voor ambulante kosten op.

Verschillende pakketten

Afhankelijk van de keuzes die een werkgever maakt, kunnen verschillende kosten door een ambulant verzekeringsplan worden gedekt. Het gaat in eerste instantie om algemene ambulante kosten: de kosten die iemand maakt voor doktersbezoeken en geneesmiddelen. Maar ook verpleging, kinesitherapie en fysiotherapie komen in aanmerking. ‘Psychologische begeleiding is niet gangbaar’, zegt Koen De Moor, executive productmanager healthcare bij Vanbreda Risk & Benefits. ‘Bij sommige verzekeraars komen die kosten wel in aanmerking, maar met een lager terugbetalingspercentage of specifieke beperkingen en voorwaarden.’

Daarnaast is een dekking mogelijk voor optische zorgen, zoals de aankoop van brillen en lenzen en bepaalde oogbehandelingen. Tot slot kan het verzekeringsplan in de terugbetaling van tandzorg voorzien, van gewone behandelingen bij de tandarts tot orthodontie en tandprotheses.

Vooral tandzorg valt buiten de hospitalisatieverzekering. Maar ook de verzekeringen voor ambulante zorg dekken de kosten daarvoor niet altijd.

‘De producten die verzekeraars aanbieden, bieden in een aantal gevallen volledige dekking’, zegt De Moor. ‘Maar ambulante verzekeringen kunnen ook zonder tandzorg worden afgesloten. Bij een aantal verzekeraars is het mogelijk om de tandzorg apart te nemen.’

Tandzorg staat bovenaan op het lijstje van kosten die zonder ambulant plan vaak voor rekening van de patiënt blijven. Ze spelen volgens Vanbreda Risk & Benefits een belangrijke rol in de beslissing een ambulant plan te nemen. Een blik op de kosten leert dat bij volwassenen een groot deel van die kosten (62,5%) toe te schrijven is aan vaste en uitneembare protheses. Bij kinderen zijn de grootste uitgaven voor tandzorg terug te vinden bij orthodontie (85%). Tandkosten vertegenwoordigen bij volwassenen 25,5 procent van de totale ambulante kosten, bij kinderen gaat het om 30 procent.

‘De keuze valt meer en meer op een volledig ambulant pakket, met ook een tussenkomst voor oog- en tandzorg’, zegt Lauwers. ‘Terwijl in 2011 zo’n volledig pakket in ongeveer de helft van de gevallen werd gekozen, is dat aandeel in 2021 gestegen tot meer dan 75 procent.’

Plafond

Niet alleen de dekking verschilt. Zo kan worden vastgelegd tot welk percentage de kosten worden terugbetaald. Vaak worden die niet voor de volle 100 procent terugbetaald maar bijvoorbeeld voor 80 procent of minder.

Doorgaans wordt ook een plafond afgesproken. Dat kan 500 of 750 euro per jaar zijn, maar in een aantal gevallen kan het om 1.250 en zelfs 2.500 euro per jaar gaan. ‘Dat betekent dat er geen terugbetaling meer gebeurt als het afgesproken bedrag in de loop van het jaar bereikt is’, zegt De Moor. ‘Als ook gezinsleden van de werknemer verzekerd zijn, geldt dat plafond voor elk van de verzekerden.’

In sommige gevallen kan het gebeuren dat er boven op het terugbetalingspercentage een vrijstelling van enkele tientallen euro’s is. Dat betekent dat de verzekerde dat bedrag zelf betaalt, voor de rest komt de verzekering tussen.

Vanbreda Risk & Benefits adviseert de werkgevers om zonder zo’n bijkomende franchise te werken. ‘Als je als werkgever een ambulant plan aanbiedt, dan wil je niet dat werknemers eerst zelf kosten moeten maken alvorens recht op de verzekering te hebben’, zegt Lauwers.

Wat kost het?

Net als bij alle verzekeringen hangt de premie af van wat u precies in het pakket wilt. De prijs varieert in functie van de gekozen plafonds voor de verzekerde bedragen, het terugbetalingspercentage en een eventuele bijkomende vrijstelling. Ook wordt de premie bepaald door de grootte van de groep werknemers die wordt verzekerd. ‘Hoe groter de groep, hoe meer de solidariteit speelt’, zegt De Moor.

De premie kan door het bedrijf worden betaald, maar ze kan ook worden aangeboden in een flexverloning. Dan wordt de premie bruto verrekend.
Evelyne Lauwers
Van Breda Risk & Benefits

Een voorbeeld. Als een werkgever met meer dan 500 personeelsleden een volledig verzekeringspakket met een lager terugbetalingspercentage, een plafond van 750 euro en een bijkomende franchise afsluit, dan zal dat zo’n 15 euro per werknemer per maand kosten. ‘Maar ga je naar een plafond van 2.500 euro per jaar, met een mooi terugbetalingspercentage van 80 procent en geen bijkomende franchise, dan betaal je 30 of 35 euro per maand’, zegt De Moor. ‘Je kan als werkgever natuurlijk ook alleen tandzorg aanbieden, dan zal je maar een deel van die kostprijs betalen.’

Een werkgever kan ervoor kiezen de premie door de onderneming te laten betalen. ‘Maar hij kan de polis ook in een flexverloning aanbieden, waarbij de premie bruto verrekend wordt’, zegt Lauwers. ‘De werknemers kiezen dan of ze aansluiten. De vraag is of de keuze om gezinsleden te laten aansluiten ook vrij wordt gelaten. Als de werknemers dat zelf mogen kiezen, heeft dat een invloed op de prijs van het verzekeringsplan. Hoe vrijblijvender de keuze, hoe hoger de premie vaak is.’

Geen wachtpolis

Enkele verzekeraars bieden de mogelijkheid om een collectief contract zonder formaliteiten of wachttijden individueel voort te zetten bij het verlaten van de onderneming. Maar voor een ambulante kostenverzekering kunt u zich niet zoals bij een hospitalisatieverzekering voorbereiden op de dag dat u de onderneming verlaat.

Om hogere premies voor een hospitalisatieverzekering na uw vertrek te voorkomen, kunt u een wachtpolis afsluiten. Dat is een bijkomend contract waarmee u uw latere individuele hospitalisatieverzekering prefinanciert. Op het moment dat u uit uw collectieve hospitalisatieverzekering stapt, zult u een premie betalen die gebaseerd is op de leeftijd die u had toen u uw wachtpolis onderschreef. Dat systeem bestaat echter niet voor de ambulante verzekering.

Slechts een beperkt aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid aan om individueel als privépersoon een ambulante kostenverzekering af te sluiten. ‘Maar om zo’n verzekering af te sluiten gelden er wachttijden en is er normaal ook een medische controle, die doorgaans wel beperkt blijft tot het invullen van een medische vragenlijst’, zegt De Moor. ‘Vooraf bestaande aandoeningen zullen voor een deel worden uitgesloten, zeker als het om tandzorg gaat. Bovendien zal de premie een heel stuk hoger liggen dan de premies die werkgevers voor hun personeel betalen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud