Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe kiest u de zichtrekening die het best bij u past?

Nooit eerder veranderden zoveel Belgen van bank als in 2018. Een nieuwe bank betekent ook een nieuwe zichtrekening. Maar het aanbod vergelijken is er niet makkelijker op geworden.
©BELGA

In 2018 veranderden bijna 70.000 Belgen van bank. Dat zijn er dubbel zoveel als een jaar eerder. Volgens de bankenfederatie Febelfin heeft de grote toename vooral te maken met een makkelijkere procedure. ‘Sinds 1 februari 2018 hoeft de klant niet langer zelf zijn nieuwe rekeningnummer door te geven aan zijn werkgever of elektriciteitsleverancier als hij van bank verandert’, zegt woordvoerster Isabelle Marchand. Via de dienst ‘bankswitching’ brengt de nieuwe bank de schuldeisers met domiciliëringen en de terugkerende betalers op de hoogte van het nieuwe rekeningnummer. Zo blijft de klant heel wat papierwerk bespaard. ‘De drempel is nu dus veel lager, waardoor de klanten sneller de stap zetten om van bank te veranderen, om welke reden dan ook’, zegt Marchand.

Meerdere banken vragen een vergoeding voor geld-afhalingen aan een automaat van een concurrent.

Volgens ING kan de toename ook te maken hebben met het veranderende bankenlandschap en de vele fusies. ‘Bij een sluiting van een bankkantoor is het best mogelijk dat consumenten overstappen naar een bank met een kantoor dichter in hun buurt’, luidt het. Verder leidt het internet tot een grotere transparantie. ‘De klanten kunnen online het productengamma van de banken vergelijken. Die transparantie vergemakkelijkt de keuze voor een overstap’, zegt BNP Paribas Fortis.

Kosten spelen in die vergelijking vaak een belangrijke rol. Er kunnen behoorlijke verschillen zijn naargelang de bank of de gekozen diensten die aan de zichtrekening gekoppeld zijn. In extreme gevallen kunnen de jaarlijkse kosten van een zichtrekening oplopen tot meer dan 200 euro, een fiks bedrag voor een basisproduct dat u uw hele leven nodig hebt.

Basisbankdienst voor iedereen

Sinds 2002 zijn banken wettelijk verplicht een basisbankdienst aan te bieden. Die wettelijke verplichting moet voorkomen dat mensen uitgesloten worden van de basisdiensten die een bank verleent. Het gaat onder andere om het recht op een zichtrekening en de mogelijkheid overschrijvingen te doen. Banken mogen klanten in een aantal gevallen weigeren, bijvoorbeeld als ze al fraude hebben gepleegd. De basisbankdienst is niet noodzakelijk gratis. Volgens de wet mogen banken in 2019 maximaal 16,20 euro per jaar aanrekenen. Dat maximumbedrag wordt jaarlijks aan de index van de consumptieprijzen aangepast. Voor dat maximumbedrag kunt u een zichtrekening openen en ontvangt u een debetkaart. U kunt ook overschrijvingen doen en domiciliëringen aanvragen.

Bovendien stijgen die kosten jaarlijks. Volgens cijfers van de federale overheidsdienst Economie namen de kosten die banken aanrekenen tussen 1998 en 2017 met 80 procent toe, terwijl de inflatie in diezelfde periode met 46 procent klom. Een gemiddeld Belgisch gezin betaalt nu volgens de FOD Economie jaarlijks 51,6 euro aan bankkosten.

Ook sommige gratis (internet-) rekeningen ontsnappen niet langer aan kostenverhogingen. Zo maakte ING zijn Lion Account sinds begin dit jaar betalend als de rekening meer dan één rekeninghouder telt. Ook Deutsche Bank maakte zijn basispakket DB M@x betalend, al blijven vermogende en heel actieve klanten buiten schot. Volgens Test-Aankoop blijven er, naast enkele internetrekeningen en nicheaanbiedingen, nog slechts twee gratis rekeningen over: Keytrade KeyPack en de Argenta Girorekening.

Het voorgaande toont aan dat een jaarlijkse screening van uw bankkosten nuttig kan zijn. Veel banken voeren een tariefwijziging door bij de jaarwisseling, maar die timing is geen verplichting. Banken kunnen op elk moment de tarieven wijzigen, alleen zijn ze verplicht u daar twee maanden op voorhand van op de hoogte te brengen, doorgaans via een rekeninguittreksel.

30
De kosten van een kredietkaart kunnen in sommige gevallen oplopen tot meer dan 30 euro per jaar.

De transparantie over de kosten van uw zichtrekening mag dan wel verbeterd zijn door de komst van het internet, dat betekent niet dat de vergelijkingsoefening tussen de banken er makkelijker op geworden is. Almaar meer banken werken met pakketten en die kunnen naargelang de bank andere diensten bevatten. Bij de zoektocht naar een gepaste zichtrekening is het daarom beter eerst uw eigen behoeften in kaart te brengen. Enkele vragen kunnen daarbij helpen.

1. Wat met uw lening?

Een belangrijke vraag bij een bankoverstap is of uw hypothecaire lening gekoppeld is aan uw zichtrekening. Want in zo’n geval is een bankoverstap niet evident. Vaak gebeurt het zelfs dat u voor uw hypothecaire lening een commerciële korting op uw rentetarief geniet als u kiest voor een loondomiciliëring bij die bank. De koppeling van de korting aan de loondomiciliëring geldt dan voor de hele looptijd van de lening.

Bij Belfius genieten klanten die een brandverzekering, een schuldsaldoverzekering en een loondomiciliëring onderschrijven een korting van 0,50 procentpunt op het woonkrediet. ‘De overgrote meerderheid van onze klanten kiest voor dat voordeel. Als de klant niet langer aan een van die voorwaarden wil voldoen, wordt de korting op het krediet aangepast.’ Dat gebeurt dan proportioneel voor de diensten die niet langer worden afgenomen.

Ook bij KBC is het overgrote deel van de hypothecaire leningen gekoppeld aan een zichtrekening met loondomiciliëring. ‘Tijdens de hele looptijd moet de klant cumulatief aan drie voorwaarden, waaronder een loondomiciliëring, voldoen om de korting te behouden.’ Er zijn echter ook banken, zoals BNP Paribas Fortis, die geen commerciële korting koppelen aan een loondomiciliëring.

2. Hoeveel debetkaarten hebt u nodig?

Het aantal kaarten dat aan uw zichtrekening gekoppeld is, kan een verschil in prijs uitmaken. Banken bieden doorgaans verschillende formules aan. De basisrekening van KBC is gratis als er één debetkaart aan gekoppeld is. Voor een tweede kaart moet u jaarlijks 6 euro betalen. In de KBC Plus-rekening (2 euro per maand) is een tweede debetkaart wel inbegrepen. Bij ING betalen houders van een Lion Account sinds januari 10 euro per jaar voor een tweede debetkaart. In het tarief van de groene ING-rekening (40 euro per jaar) zijn twee debetkaarten inbegrepen.

3. Wenst u een kredietkaart?

Het gros van de personen die een zichtrekening afsluiten, neemt er ook een kredietkaart bij. Ook hier zijn de prijsverschillen groot. Bij heel wat banken moet u die kredietkaart apart betalen. Afhankelijk van het type kan de kostprijs stevig oplopen tot meer dan 30 euro per jaar. Bij andere banken is de kredietkaart inbegrepen in het pack. In het Performance Pack van Crelan (6 euro per maand) bijvoorbeeld zijn twee Visa-kaarten inbegrepen.

4. Is een rekeningverzekering nuttig?

Een rekeningverzekering, die soms automatisch aan een zichtrekening gekoppeld is, dekt u in bij een ongeval. Sterft u door een ongeval, dan krijgen uw nabestaanden een premie uitgekeerd die meestal overeenkomt met het bedrag dat op de zichtrekening stond, al dan niet met een minimum. De kosten voor die verzekering kunnen, afhankelijk van de bank, oplopen tot 5 euro per jaar. Dat is een beperkt bedrag, maar de vraag is of de verzekering nuttig is voor u en u niet op een betere manier dat risico afgedekt hebt. De annulatie van de verzekering kan doorgaans eenvoudig.

Soms maakt de verzekering ook deel uit van het pakket dat u hebt gekozen. Dat is het geval bij het Comfort en Premium Pack van BNP Paribas Fortis. De kosten van zo’n verzekering zijn dan in de totaalprijs inbegrepen, zodat een annulatie ervan weinig nut heeft. ING biedt een zogenaamde inkomstenverzekering. Die dekt ook een overlijden door een ongeval, maar is uitgebreider dan de typische rekeningverzekering. De begunstigde ontvangt geen vast bedrag in functie van het saldo op de rekening, maar een heel jaar lang een maandelijkse vergoeding die berekend wordt op basis van de belangrijkste inkomsten, uitgaven en doorlopende opdrachten die op de ING-zichtrekening zijn gedomicilieerd. Afhankelijk van de formule liggen de kosten op 24 of 45 euro per jaar.

5. Haalt u alleen geld af bij de eigen bank?

Bij verschillende banken zijn geldafhalingen aan een automaat van een andere bank niet gratis. Dat is vooral het geval bij sommige formules van de grootbanken. ING rekent voor houders van de Lion Account sinds dit jaar 0,5 euro aan per afhaling bij een andere bank. Ook bij de basisrekening van KBC worden kosten aangerekend voor een afhaling bij een concurrent.

6. Hoe vaak doet u internationale betalingen?

Wie af en toe overschrijvingen naar het buitenland doet, houdt het best ook rekening met de kosten die daaraan verbonden zijn. In sommige pakketten is een beperkt aantal overschrijvingen inbegrepen, bij andere zichtrekeningen zult u al vanaf de eerste internationale overschrijving aparte kosten betalen. En die kosten kunnen naargelang de bank ook sterk verschillen.

7. Bankiert u digitaal of via het loket?

Een trend die bij alle banken gelijkloopt, is de ontmoediging van manuele verrichtingen, zoals overschrijvingen of geldafhalingen aan het loket. De tarieven daarvoor zijn de voorbije jaren veelal duurder geworden, en niet langer inbegrepen in de pakketten. In sommige gevallen is een minimaal aantal gratis manuele handelingen per jaar inbegrepen, maar bij andere banken worden die meteen apart afgerekend. Hou daarom ook rekening met de digitale toepassingen die aan de zichtrekening gekoppeld zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud