Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Vergelijken loont als u woonkrediet niet meteen opneemt

Wie een woning op plan koopt, neemt het geld van de hypothecaire lening in schijven op. De meeste banken rekenen daarvoor kosten aan, omdat ze het geld voor u moeten reserveren. Die kosten verschillen van bank tot bank.
Advertentie
©BELGA

Bij de aankoop van een woning op plan moet u niet meteen de totale aankoopsom betalen, maar betaalt u in schijven. Als u daarvoor een hypothecaire lening afsluit, maakt uw bank het geld stelselmatig vrij naarmate de werken vorderen.

Bij de ondertekening van het compromis mag de bouwpromotor u een voorschot vragen van maximaal 5 procent van de totale kostprijs. Bij de ondertekening van de notariële akte (in principe maximaal vier maanden later) betaalt u de grondprijs, inclusief de registratierechten op de grond. Daarna mag de bouwpromotor u alleen facturen sturen van werken die al zijn uitgevoerd. Dat is zo bepaald in de wet-Breyne.

Omdat de bank als het ware de centen voor u reserveert, rekent ze een reserveringsprovisie aan.

‘Het vrijgeven van de schijven is meestal gespreid over een periode van 24 maanden’, zegt Patrick Segers, hypotheekmakelaar bij Segers & Vennoten. Ook al neemt u in schijven op, de bank zet wel het totale bedrag van uw hypothecaire lening opzij. Ze reserveert die centen als het ware voor u. Omdat u die niet meteen opneemt, rekent ze daarvoor kosten aan in de vorm van een reserveringsprovisie.

‘De reserveringsprovisie is een percentage dat berekend wordt op het nog niet opgenomen bedrag dat na een bepaalde periode beschikbaar is. Elke bank berekent die provisie op haar eigen manier’, zegt Segers. Ze schommelt dus van de ene bank tot de andere. Het loont de moeite navraag te doen naar de reserveringsprovisie.

BNP Paribas Fortis

De Belgische marktleider in hypothecaire leningen rekent een reserveringsprovisie aan van 0,20 procent per maand op het nog niet opgenomen kredietgedeelte dat na twaalf maanden verschuldigd is, tenzij u aan enkele voorwaarden voldoet (zie verder).

Concreet zijn de eerste twaalf maanden na de ondertekening van de akte gratis. In die periode wordt geen reserveringsprovisie ingehouden. Dat gebeurt pas vanaf de dertiende maand.

Neem een hypothecaire lening van 300.000 euro waarvan in de eerste twaalf maanden al 150.000 euro opgenomen is. De overige 150.000 euro wordt zes maanden later in één keer opgenomen. De eerste twaalf maanden zijn gratis. Maar voor de latere periode van zes maanden rekent de bank op het bedrag van 150.000 euro een reserveringsprovisie van 0,20 procent per maand aan. Dat betekent 0,20 procent op 150.000 euro, of kosten van 300 euro per maand of 1.800 euro na zes maanden.

‘De klant zelf heeft uiteraard niet de bedoeling lange tijd een aanzienlijk niet-opgenomen bedrag aan te houden. Bij ons bedraagt de maximale opnameperiode 36 maanden. Drie jaar dus, een periode die in de meeste gevallen volstaat om een vastgoedproject tot een goed einde te brengen’, zegt Valéry Halloy, de woordvoerder van de bank.

In sommige gevallen rekent BNP Paribas Fortis geen reserveringsprovisie aan. Als u aan de ‘ecovoorwaarden en -voordelen’ voldoet, moet u geen reserveringsprovisie betalen. Uw woning moet dan wel een bepaald energieprestatieniveau behalen. Dat niveau verschilt naargelang van het gewest. Het ecovoordeel is van toepassing voor woningen met een E-peil van maximaal 30 in Vlaanderen en maximaal 45 in Brussel en Wallonië.

Wilt u bij de aankoop of de verbouwing van een woning hetzelfde voordeel genieten, dan moet u in minstens één energiebesparende investering voorzien (isolatie, hoogrendements- of superisolerend glas, geothermisch verwarmingssysteem, zonneboiler, zonnepanelen, enzovoort).

Belfius

Bij Belfius betaalt u een reserveringsprovisie van 0,10 procent per maand op het bedrag dat u nog niet hebt opgenomen, vanaf de vierde maand na de ondertekening van de akte, aldus de bank.

De reserveringsprovisie is lager dan bij BNP Paribas Fortis, maar wordt veel vroeger aangerekend.

ING

‘Tijdens de eerste zes maanden houden we geen kosten in op het geld dat de bank reserveert en dat de klant nog niet heeft opgenomen’, zegt ING. ‘Na die zes maanden rekenen we een reserveringsprovisie aan. Die bedraagt 1,75 procent tussen de zevende en de twaalfde maand en 2 procent vanaf de dertiende maand. ‘Dat systeem is van toepassing op kredieten of geld dat wordt vrijgegeven na voorlegging van facturen, zowel voor aankopen op plan als voor nieuwbouw en renovaties.’

KBC

KBC houdt bij gespreide betalingen vanaf de zesde maand een reserveringsprovisie in van 0,1652 procent per maand, berekend op het nog niet opgenomen bedrag.

De kleinere banken

Ook bij de kleinere kredietinstellingen schommelt de reserveringsprovisie. Crelan rekent maandelijks een reserveringsprovisie aan van 0,099 procent. De bank biedt geen kosteloze periode aan.

Bij Fintro, dat deel uitmaakt van de BNP Paribas Fortis-groep, zijn de voorwaarden en de termijnen van de reserveringsprovisies identiek aan die van grote broer BNP Paribas Fortis. Ook daar kunt u van ecovoordelen genieten als uw woning aan bepaalde energieprestatiecriteria voldoet.

De onlinebank Keytrade Bank houdt geen reserveringsprovisie in tussen de eerste en de zesde maand. Daarna bedraagt die 1,5 procent per jaar tussen de zevende en de twaalfde maand, en 2 procent per jaar vanaf de dertiende maand.

Bpost Bank rekent vanaf de zesde maand een reserveringsprovisie aan. De periode daarvoor is gratis. Vanaf de zesde maand bedraagt de provisie 0,125 procent per maand. Vanaf de twaalfde maand is dat 0,20 procent per maand.

AXA Bank rekent dan weer vanaf de zevende maand een reserveringsprovisie aan. Die bedraagt 0,15 procent per maand.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud