Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Voorkom fouten bij de opzeg van uw autoverzekering

De Ombudsdienst Verzekeringen krijgt regelmatig klachten over autoverzekeringen. Vooral bij de opzeg van de verzekering blijkt het soms fout te lopen.
©Photo News

Een van de weinige verzekeringen die echt verplicht is, is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de auto. In België zijn bijna 6 miljoen personenwagens ingeschreven, al dan niet voor particulier gebruik, wat betekent dat er evenveel verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid zijn afgesloten.

Cijfers over hoe vaak Belgen van verzekeraar veranderen, zijn er niet, maar duidelijk is wel dat de ombudsman er vaak vragen over krijgt. Dat blijkt uit het jaarrapport dat eind juni werd gepubliceerd.

3
Een autoverzekering moet in principe minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag worden opgezegd.

‘De verandering van verzekeraar zou in een gereglementeerde tak als de autoverzekering in principe weinig problemen mogen veroorzaken’, zegt Laurent de Barsy, de ombudsman voor de sector. ‘Verzekeringsondernemingen of -tussenpersonen stellen hun nieuwe klanten vaak gerust over het feit dat ze de nodige stappen zullen zetten voor de opzeg van het contract bij de vorige verzekeraar. Uiteraard verloopt dat heel vaak correct, maar we moeten vaststellen dat een op de vijf vragen die we krijgen over autoverzekeringen te maken heeft met tekortkomingen of fouten bij de opzeg.’

Datum van opzeg

De problemen situeren zich vooral op twee niveaus. Soms werd de oude verzekeraar niet gecontacteerd. In andere gevallen waren er fouten in de datum van de opzeg van het vorige contract of de datum van de inwerkingtreding van het nieuwe contract.

‘De einddatum van het contract kan inderdaad variëren naargelang het gaat om een opzeg wegens een tariefverhoging of niet’, luidt het. In nog andere gevallen gaat de vraag tot opzeg over zuiver administratieve fouten, zoals het noteren van een verkeerd contractnummer.

De gevolgen van die foute communicatie kunnen groot zijn. ‘Het gebrek aan coördinatie tussen verzekeraars kan leiden tot een lacune in dekking of, wat frequenter voorkomt, een dubbele verzekering. De consument moet dan premies betalen aan zijn vorige verzekeraar terwijl hij al geldig elders is verzekerd.’

Extra zekerheid

Om die problemen te voorkomen formuleert de ombudsman enkele adviezen. ‘Wie zijn autoverzekering opzegt en dat overlaat aan zijn nieuwe verzekeraar, volgt dat beter mee op. Een van de mogelijkheden is aan de verzekeraar een schriftelijke bevestiging te vragen van de opzeg. Dat kan een extra zekerheid bieden, waardoor alle partijen waakzaam blijven’, klinkt het.

Het gebrek aan coördinatie tussen verzekeraars kan leiden tot een lacune in de dekking of een dubbele verzekering.
LAURENT DE BARSY
Ombudsman verzekeringssector

Een ander advies heeft te maken met de opzeg wegens een premieverhoging. ‘Daar is het belangrijk bij betaling van de nieuwe premie aan de verzekeraar te melden dat u de optie openhoudt om op te zeggen. Anders wordt de betaling van de premie beschouwd als een teken van acceptatie van de nieuwe voorwaarden en premie’, luidt het. In dat geval zal de opzegperiode langer zijn.

Jaarlijkse vervaldag

De algemene regel is dat een autoverzekering in principe minstens drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag moet worden opgezegd. Er zijn wel enkele uitzonderingen bepaald, zoals bij een tariefverhoging.

Ook is de termijn korter na aangifte van een schadegeval. In dat geval kunt u tot één maand nadat uw verzekering u in kennis heeft gesteld van de uitbetaling, of de weigering tot uitbetaling, uw polis opzeggen.

Let wel, die termijnen hebben betrekking op de burgerlijke aansprakelijkheid, de verplichte verzekering. Voor de omniumverzekering kunnen andere termijnen gelden. Die vindt u in de bijzondere voorwaarden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud