Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat dekt uw brandverzekering bij sneeuw en vrieskou?

Als de vriestemperaturen in uw huis een waterleiding doen springen, kunt u de schade mogelijk op uw brandverzekering verhalen. Dat kan wel alleen als u zich als een ‘goede huisvader’ hebt gedragen.
©Photo News

Op deze lange periode met vriestemperaturen had u waarschijnlijk niet gerekend. En misschien bent u door de warme winters van de voorbije jaren lakser geworden en hebt u geen voorzorgen genomen tegen het bevriezen van waterleidingen en buitenkranen. Hopelijk levert u dat geen lekkende leidingen op als het begint te dooien. Overigens kunnen ook verwarmingstoestellen in niet gebruikte kamers door de vorst worden geraakt.

Bij schade aan de woning kunt u een beroep doen op de brandverzekering. Die dekt meer dan brandschade. Maar het ene contract is het andere niet. U gaat het best na welke vormen van schadedekking precies in uw polis zijn opgenomen en wat de voorwaarden zijn om op een schadeloosstelling recht te hebben.

Niet elke schade die het vriesweer veroorzaakt is door de brandverzekering gedekt. Maar waterschade is dat wel.

In de brandverzekering is er geen specifieke waarborg voor schade door vorst. Dat betekent dat niet elke schade die het vriesweer veroorzaakt door de brandverzekering gedekt is. ‘Rechtstreekse schade, zoals het barsten van de blauwe steen van het terras wordt niet gedekt’, zegt Gianni De Muynck, woordvoerder van Axa Verzekeringen.

‘Vaak leidt vriesweer tot bevroren leidingen die waterschade in de woning veroorzaken als het begint te dooien. Waterschade is wel verzekerd in de brandverzekering’, zegt Gerrit Feyaerts, woordvoerder van de verzekeraar AG. Het woord ‘waterschade’ is van belang, want schade die ontstaat door het puur bevriezen en uitzetten van het water in pakweg een pomp is niet gedekt.

Ook zult u alleen een schadeloosstelling krijgen als u ‘als een goede huisvader’ maatregelen hebt genomen om vorstschade te voorkomen. Die preventiemaatregelen vindt u terug in de voorwaarden van de verzekeringspolis. In het algemeen is waterschade niet verzekerd als het gebouw tussen november en maart niet verwarmd is en de leidingen niet werden geledigd. In de praktijk betekent dat dat waterschade door gesprongen leidingen wegens het vriesweer zelden vergoed wordt.

Plat dak

As het platte dak van uw woning begint te lekken door het smeltwater van de sneeuw, kunt u een beroep doen op uw brandverzekering. ‘Dat is een typisch voorbeeld van waterschade’, zegt Feyaerts. ‘Het water moet vanaf het dak binnensijpelen. Water dat via een muur zijn weg naar binnen vindt, is niet verzekerd. Bovendien is alleen de schade die het water veroorzaakt, de gevolgschade, gewaarborgd. De herstelling van het dak valt daarbuiten.’

Bij sommige verzekeraars zijn tuinhuizen, hobbyserres en carports in de brandverzekering opgenomen. ‘Bij AG geldt dat alles wat in de grond verankerd staat door de basisverzekering gedekt is’, zegt Feyaerts.

In andere gevallen is de verzekering van losstaande bijgebouwen en de tuin een uitbreiding van de basispolis. ‘Het idee is dat je bij de makelaar of online à la carte de brandverzekering samenstelt’, zegt De Muynck. ‘Wie geen tuin of terras heeft, dient die optie uiteraard niet te onderschrijven.’

Door de waarborgen van de brandverzekering uit te breiden met de optie ‘tuin’ wordt de schade aan de tuin en de meest courante tuinvoorwerpen verzekerd.

Door de waarborgen van de brandverzekering uit te breiden met de optie ‘tuin’ wordt de schade aan de tuin en de meest courante tuinvoorwerpen verzekerd. Het betreft schade en verlies die het gevolg zijn van onder andere bliksem, storm, overstroming, diefstal en vee of wild.

Die verzekering kan ook worden ingeroepen als het winterweer ravage in uw tuin aanricht. Als een boomtak onder de sneeuwdruk bezwijkt en op een collectie bloempotten terechtkomt, wordt die schade vergoed. Bij AG is in de basisbrandverzekering in een beperkte schadeloosstelling van 600 euro voorzien voor schade aan planten door sneeuwdruk. Met een tuinverzekering wordt dat bedrag naar minimaal 36.000 euro uitgebreid. ‘De schade moet het gevolg zijn van sneeuwdruk. Schade door het bevriezen van planten is niet verzekerd’, zegt Feyaerts.

Zwembad

Als u uw zwembad wil verzekeren, moet u een uitbreiding van uw verzekering aangaan. Ook met die verzekering wordt een pomp die rechtstreeks door de vrieskou beschadigd raakt niet vergoed. ‘Als een leiding bevriest en de pomp oververhit raakt omdat ze blijft draaien zonder water aan te zuigen, komt de verzekering wel tussen’, zegt De Muynck. ‘Ook dan moet aan alle voorzorgsmaatregelen voldaan zijn.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud