Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wat zijn uw opties nu corona-betalingsuitstel voor woonkrediet afloopt?

Wie door de coronamaatregelen problemen heeft om zijn woonkrediet terug te betalen, kon bij zijn bank betalingsuitstel vragen. Zo'n aanvraag kan nog tot 31 maart. Maar wat nadien?
©BELGA

De financiële sector kondigde zowat een jaar geleden een eerste reeks steunmaatregelen aan om gezinnen (maar ook bedrijven) door de moeilijke periode van de coronacrisis te loodsen. Velen werden door de strenge lockdown tijdelijk werkloos of moesten hun zaak sluiten, waardoor hun inkomen terug- of wegviel. Anderen werden ziek en konden een tijd niet werken.

Om een financiële strop voor de getroffen gezinnen te vermijden, werkten de federale regering en de banken een regeling uit: u kon bij uw bank betalingsuitstel vragen voor uw woonkrediet, en dat voor maximaal 9 maanden. De maatregel werd twee keer verlengd, maar loopt eind deze maand af. In februari noteerde de sectorfederatie Febelfin nog 12.017 uitstaande betalingsuitsteldossiers, tegenover 124.000 in augustus vorig jaar.

Bedrijven die door de coronacrisis moeite hebben om leningen af te lossen, kunnen daarentegen tot eind juni uitstel van betaling vragen.

Kan ik nu nog betalingsuitstel voor mijn woonkrediet vragen?

In principe wel, maar u moet zich haasten. De aanvraag dient uiterlijk voor eind maart te gebeuren. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan de betaalpauzeknop induwen. Denk daarbij aan inkomensverlies door ziekte of tijdelijke werkloosheid. Ook moet u uw krediet voor 1 april 2020 afgesloten hebben.

9
maanden
In totaal kan het betalingsuitstel nooit meer dan 9 maanden bedragen.

Het huidige betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor maximum 3 maanden. Dat betekent dat u de pauzeknop maximaal tot 30 juni 2021 kan indrukken.

Let wel: in totaal kan het betalingsuitstel nooit meer dan 9 maanden bedragen (over 2020 en 2021 samen). Bovendien moet u rekening houden met een tiental kalenderdagen om uw aanvraag te verwerken. Wilt u uitstel van betaling voor een maandaflossing die verschuldigd is op 1 april 2021, dan bent u voor die maand dus al te laat.

Wat houdt het betalingsuitstel concreet in?

U betaalt in die periode intresten noch kapitaal terug. Na de betaalpauze hernemen de maandelijkse aflossingen. Er is dan wel een verschil in de verrekening van de intresten.

Een gezin met een nettomaandinkomen dat lager of gelijk is aan 1.700 euro zal wanneer de kredietaflossingen hervatten dezelfde maandlast als voordien betalen. Als uw nettogezinsinkomen hoger dan 1.700 euro is, dan hernemen de betalingen met een iets hogere maandlast. Voor die groep worden de uitgestelde intresten over de resterende looptijd verrekend.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten in rekening gebracht als u betalingsuitstel aanvraagt.

Wat na 31 maart?

Komt u toch niet meer in aanmerking voor de steunmaatregel van de banken, maar hebt u het nog altijd moeilijk om uw woonkrediet af te lossen? De bankenfederatie Febelfin raadde eerder al aan om in dialoog te gaan met uw bank als u geconfronteerd wordt met betalingsproblemen.

BNP Paribas Fortis biedt na 31 maart nog een aantal betaaluitstelmogelijkheden aan.

BNP Paribas Fortis, de marktleider in woonkredieten, laat weten dat het na 31 maart toch nog een aantal uitstelmogelijkheden blijft aanbieden.

  • Optie 1: bij het Soepel Woonkrediet van de bank kunt u tijdelijk maandelijks minder terugbetalen als u een tegenslag heeft. U schorst de kapitaalaflossingen voor zes maanden op en betaalt alleen de intresten af. 'U mag de terugbetaling van uw woonkrediet twee keer zes maanden schorsen bij verlies van uw job, (feitelijke) scheiding, ziekte of invaliditeit, overlijden van de medekredietnemer, of als de woning niet beschikbaar is door schade', zegt woordvoerder Valery Halloy. Uw krediet moet wel al minstens twaalf maanden lopen.
  • Optie 2: wie al betalingsuitstel genoot dankzij de steunmaatregel van de banken kan daarvan een verlenging vragen tot 30 september 2021. Let wel: die verlenging geldt alleen voor de kapitaalaflossingen (en niet langer voor de intresten).
  • Optie 3: klanten die nog geen uitstel vroegen, kunnen bij BNP Paribas Fortis kapitaaluitstel vragen wegens inkomensverlies door de coronacrisis, en dat tot 30 september 2021. U betaalt hier wel 250 euro dossierkosten.

Wat doen de andere banken? KBC laat weten dat de situatie van elke klant individueel moet worden bekeken. 'We raden alle klanten aan op tijd in dialoog te gaan met hun bankier voor een oplossing op maat, zowel wat de woonkredieten als wat de andere kredieten betreft', zegt woordvoerster Ilse De Muyer.

Hetzelfde geluid bij Belfius. 'In geval van tijdelijke betalingsproblemen gaan we altijd in samenspraak met de kredietnemer op zoek naar de beste oplossing voor zijn specifieke persoonlijke situatie. Enkele mogelijkheden om de kredietlast van een woonkrediet (tijdelijk) te verlichten zijn het contractuele betalingsuitstel, het uitstel van kapitaal of de verlenging van de looptijd van het krediet', zegt woordvoerster Ulrike Pommée.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud