Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wordt uw brandverzekering opnieuw duurder?

De premie van uw brandverzekering zal allicht licht stijgen. In nagenoeg alle gevallen volgen verzekeraars de index die de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privéwoningen analyseert. Die stond in mei 1,55 procent hoger dan een jaar eerder.
Geraardsbergen werd begin dit jaar getroffen door overstromingen. Schade door natuurrampen wordt gedekt door uw brandverzekering. ©BELGA

De ABEX-index wordt opgesteld door een team van deskundigen dat de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privéwoningen analyseert. Daarvoor wordt rekening gehouden met de kostprijs van bouwmaterialen en de loonkosten. De index wordt twee keer per jaar berekend: in november en in mei. Verzekeraars mogen respectievelijk vanaf januari en juli het nieuwe indexbedrag doorrekenen in de premie van uw brandverzekering.

In mei bedroeg de index 1.048 punten. Dat is een stijging van 1,55 procent ten opzichte van de 1.032 punten in mei 2023. De stijging is minder groot dan in november. Toen steeg de index met 3,7 procent ten opzichte van november 2022, wat maakte dat heel wat verzekeraars de premie van hun brandverzekering met zo'n 4 procent optrokken.

Advertentie

De tariefaanpassing van uw polis gebeurt op de vervaldag van uw contract.

Omdat in België de vervangingswaarde van een goed verzekerd is, zijn verzekeraars verplicht om de verzekerde waarde van uw woning aan te passen aan de bouwkosten op het moment van de schade. Ze zijn echter vrij die waardestijging al dan niet door te rekenen in uw premie. Op basis van de ABEX-index mag uw verzekeraar de premie van uw brandverzekering aanpassen. Zo'n 98 procent van de verzekeraars hanteert de index voor het bepalen van de premiestijging.

Doorgaans passen verzekeraars hun tarieven één keer per jaar aan, maar dat kan ook twee keer. Die tariefaanpassing gebeurt op de vervaldag - de jaarlijkse verjaardag - van uw polis en is dus voor iedereen op een ander moment. Uw verzekeraar moet op het vervaldagbericht duidelijk vermelden dat er een prijsstijging wordt doorgevoerd.

Contract opzeggen

De verzekeraar NN, waarvan ook ING verzekeringen aanbiedt, volgt de ABEX-index en zal de premies van de woningverzekering met 1,55 procent indexeren op de volgende premievervaldag. 'De index van november was van toepassing voor contracten met een vervaldag tussen januari en juni en de index van mei is van toepassing voor contracten met een vervaldag tussen juli en december', zegt woordvoerder Bart Veltjen. Ook KBC en AG Insurance zullen voor de brandpolissen die automatisch gekoppeld zijn aan de index en die een vervaldag na 1 juli hebben de index van 1,55 procent toepassen. Wat de andere verzekeraars van plan zijn, is nog niet duidelijk.

'Sinds 2020 steeg de doorsneepremie met zo'n 25 à 30 procent, voornamelijk door de evolutie van de ABEX-index', zegt een woordvoerster van KCB. De brandverzekering wordt elk jaar steeds duurder. In maart waarschuwde de Nationale Bank ervoor dat de brandpolis onbetaalbaar dreigt te worden als er geen duidelijke afspraken komen over wie de schade vergoedt bij natuurrampen. Er is onduidelijkheid over wie - de overheid of de verzekeraars - welke schade moet betalen die veroorzaakt wordt door natuurrampen. Overstromingen en stormen zullen in de toekomst vaker voorkomen. Als de verzekeraars een groter deel van die schade moeten vergoeden, zullen ze dat waarschijnlijk doorrekenen in de premies.

Wilt u veranderen van verzekeraar? Dan moet u uw contract ten laatste drie maanden voor de vervaldag opzeggen en dat aan uw verzekeraar laten weten. Anders wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een jaar. Vanaf oktober zal dat makkelijker zijn. Dan zult u tijdens het eerste jaar het contract tot twee maanden voor de vervaldag mogen opzeggen. Vanaf het tweede jaar zult u - voor contracten die na oktober worden afgesloten - dat ten allen tijde kunnen doen zonder sanctie.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.