Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Belasting bijbetalen dreigt voor wie tijdelijk werkloos was

De coronacrisis leidde tot veel meer tijdelijke werkloosheid. Zeker als die maar kort heeft geduurd, moet u extra belastingen betalen op de ontvangen werkloosheidsuitkering.
De horeca was een van de sectoren die massaal een beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. ©Photo News

Volgens de krant Het Laatste Nieuws wacht 560.000 Belgen die vorig jaar tijdelijk werkloos waren een belastingkater. Was u tijdelijk werkloos, dan kreeg u in plaats van uw gebruikelijke loon een uitkering van de RVA. Die stemde in 2020 overeen met 70 procent van uw gemiddelde maandloon en was geplafonneerd op 2.754,76 euro.

Per werkloosheidsdag kreeg u ook een toeslag van minstens 5,63 euro per dag (in een zesdagenstelsel). Mogelijk kwam daar nog een bijkomende vergoeding bovenop van uw werkgever of de sector.  

Bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering en eventueel aanvullende vergoedingen werd bedrijfsvoorheffing ingehouden. Socialezekerheidsbijdragen moesten niet worden betaald.

Het gebruikelijke tarief van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 26,75 procent, maar voor werkloosheidsuitkeringen die de RVA vanaf 1 mei tot eind 2020 betaalde, werd dat tarief naar 15 procent verlaagd.

Netto meer overhouden

De bedoeling was de begunstigden tijdens de coronacrisis maandelijks meer netto-inkomsten te laten overhouden. Die tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing was er niet voor de bijkomende vergoedingen die uw werkgever of een fonds betaalden. 

De ingehouden bedrijfsvoorheffing is niet meer dan een voorschot op de verschuldigde belasting.

De ingehouden bedrijfsvoorheffing is niet meer dan een voorschot op de verschuldigde belasting. De definitieve afrekening loopt via de belastingaangifte die u dit jaar moet indienen. Daarbij wordt rekening gehouden met uw andere inkomsten, de gezinssituatie en eventuele belastingvoordelen (voor een woonkrediet, pensioensparen, dienstencheques, ...)

Belastingvermindering

Net zoals uw loon worden werkloosheidsuitkeringen belast tegen de gebruikelijke, progressieve belastingtarieven (van 25 tot 50 procent, plus gemeentebelastingen). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen corona-, gewone of tijdelijke werkloosheid.

Voor een vervangingsinkomsten - en dus werkloosheidsuitkeringen - kan er een specifieke belastingvermindering zijn. De berekening van de belastingvermindering is technisch complex en hangt af van een aantal factoren.

De belastingvermindering bestaat uit twee delen: een basisvermindering en eventueel een bijkomende vermindering. Als u aan het begin van 2020 aan het werk was en door de coronacrisis tijdelijk werkloos werd, dan kan u alleen aanspraak maken op de basisvermindering. Die bedraagt maximaal 1.828,41 euro, maar wordt afgebouwd in functie van uw andere inkomsten.

Kreeg u de vorige jaren geld terugbetaald van de fiscus, dan kan dat dit jaar een stuk lager uitvallen of mogelijk moet u belastingen bijbetalen.

Als uw werkloosheidsuitkering en uw aanvullende vergoeding slechts een klein deel uitmaken van uw totaal belastbaar inkomen, dan zal de belastingvermindering slechts zeer beperkt of zelfs nul zijn.

Er is helemaal geen belastingvermindering meer zodra u in 2020 een belastbaar inkomen van minstens 29.600 euro had. Weet dat daarbij niet alleen rekening wordt gehouden met uw beroepsinkomen, maar ook met alle andere belastbare inkomsten uit bijvoorbeeld vastgoed en beleggingen.

De bijkomende vermindering is voorbehouden voor wie geen ander inkomen heeft dan werkloosheidsuitkeringen, eventueel aangevuld met andere vervangingsinkomsten, zoals pensioenen of ziekte-uitkeringen. Ze bedraagt 376,18 euro.

Bijbetalen

Zeker voor wie maar een of twee maanden tijdelijk werkloos was, zal de 15 procent ingehouden bedrijfsvoorheffing niet volstaan. Via de jaarlijkse belastingaangifte wordt u bijkomend belast op de werkloosheidsuitkering. Kreeg u de vorige jaren geld terugbetaald van de fiscus, dan kan dat dit jaar een stuk lager uitvallen of mogelijk moet u belastingen bijbetalen. Wie de voorgaande jaren al belastingen moest bijbetalen, zal dat mogelijk nog meer moeten doen.

Aangezien de verlaagde bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid tot juni 2021 verlengd is, kan het bovenstaande ook nog gelden voor uw belastingaangifte van volgend jaar.

Tool

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) begrijpt dat veel mensen zich ongerust maken over hun belastingafrekening. 'Om iedereen duidelijkheid te bieden zullen belastingplichtigen vanaf donderdag 22 april een gepersonaliseerde simulatie kunnen uitvoeren via de digitale berekeningstool ‘TaxCalc’. Zo worden eventuele verrassingen bij de belastingaanslag zo veel mogelijk vermeden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud