Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Fiscus raadpleegt register van bankrekeningen 1.000 keer per week

Het centraal meldpunt dat alle bankrekeningen van Belgen bevat, werd tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 25.841 keer geraadpleegd door de fiscus.
Het register van bankrekeningen wordt beheerd door de Nationale Bank van België ©SASKIA VANDERSTICHELE

Sinds de oprichting van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) in 2014 is het aantal raadplegingen per week stelselmatig toegenomen. Dat is een gevolg van de internationale gegevensuitwisseling waardoor de fiscus steeds meer informatie krijgt over rekeningen en verzekeringen die Belgen in het buitenland aanhouden.

25.841
aantal raadplegingen in eerste helft 2020
Tijdens de eerste zes maanden van 2020 consulteerde de fiscus al 25.841 keer het register van bankrekeningen.

In 2015 deed de fiscus 179 opzoekingen per week, in 2019 waren dat er al 777 en tijdens de eerste helft van dit jaar liep het aantal consultaties op tot 994 per week.

De kans dat dat aantal nog toeneemt, is groot, want sinds 1 juli is de toegang tot het meldpunt uitgebreid. ‘De wet en het Koninklijk Besluit over het CAP zijn sinds 30 juni 2020 volledig van toepassing. Dat betekent dat meerdere instanties toegang hebben gekregen tot het register’, luidt het bij de Nationale Bank, die instaat voor het beheer van de databank.

Sinds 30 juni 2020 hebben ook notarissen en gerechtsdeurwaarders toegang gekregen tot het register.

Het gaat om de FOD Financiën, de FOD Justitie, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB), de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot).

De raadpleging gebeurt onder voorwaarden. ‘Bij de FOD Financiën is een toestemming van ambtenaren met een hogere functie noodzakelijk om het CAP te mogen raadplegen. De notarissen hebben alleen toegang via Fednot voor de aangiftes van nalatenschap. En de toegang voor gerechtsdeurwaarders is alleen op verzoek van een rechter bij een bewarend beslag onder derden’, zegt de Nationale Bank.

Zelf raadplegen

Het meldpunt bevat meer dan 68 miljoen Belgische bankrekeningen. Het betreft alleen de rekeningnummers en de namen van de eigenaars. De saldo en verrichtingen zijn niet in de databank opgenomen. Voorts bevat het meldpunt bijna 19 miljoen financiële contracten en 605.000 buitenlandse rekeningen.

Belastingplichtigen kunnen hun gegevens in het register raadplegen. Dat kan via een schriftelijke aanvraag bij de Nationale Bank. In 2019 werd het register 2.160 keer geraadpleegd door belastingplichtigen. Tijdens de eerste jaarhelft van 2020 was dat 1.088 keer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud