Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Meer buitenlandse constructies in belastingaangiftes

Het aantal Belgen met een buitenlandse juridische constructie blijft bescheiden, maar groeit wel. Vorig jaar rapporteerden 2.719 Belgische gezinnen hun constructie, 6,6 procent meer dan in 2019.
©Photo News

Via Tax-on-Web is donderdag 15 juli de laatste dag om uw belastingaangifte van 2021 in te dienen. Intussen is de fiscus klaar met de verwerking van de 7,2 miljoen aangiftes die in 2020 werden ingediend. Die verwerking leverde enkele opmerkelijke tendensen op. Zo daalde het aantal Belgische gezinnen met een buitenlandse rekening of verzekering voor het eerst in jaren. Maar het aantal Belgen met een buitenlandse constructie steeg wel.

Sinds de invoering van de Kaaimantaks in 2018 zijn Belgen verplicht in hun belastingaangifte aan te geven of ze over zo’n constructie beschikken. Met de aangifteplicht wilde de regering voorkomen dat die weinig transparante constructies aan hun fiscale verplichtingen konden ontsnappen. Doorgaans zijn de inkomsten uit die constructies onderworpen aan een Belgische roerende voorheffing of inkomstenbelasting.

Sinds de komst van de Kaaimantaks in 2018 bent u verplicht een buitenlandse juridische structuur aan te geven.

Maar wat zijn die juridische constructies? Ruwweg kunnen ze onderverdeeld worden in drie groepen. Een belangrijke groep zijn de constructies zonder rechtspersoonlijkheid zoals trusts of fiduciaire structuren. Dat zijn structuren waarbij een bepaalde persoon (een trustee) is aangesteld om een vermogen voor een begunstigde of voor een goed doel te beheren. Een fiduciaire of trust impliceert een vermogensoverdracht, het feit dat u afstand doet van een deel van uw vermogen.

Een tweede groep vormen de structuren met rechtspersoonlijkheid. Het gaat dan om laag belaste vennootschappen. Ten slotte vallen bepaalde verzekeringsovereenkomsten onder het toepassingsgebied.

De constructies die in aanmerking komen, worden opgelijst in een Koninklijk Besluit dat regelmatig wordt geactualiseerd. Volgens Denis-Emmanuel Philippe, advocaat bij Bloom, is de stijging van het aantal aangegeven constructies een gevolg van de uitbreiding van de lijst in 2018 en 2019. ‘Tot 2018 bleef de Kaaimantaks grotendeels dode letter wat de Europese Economische Ruimte (EER) betreft, op de Luxemburgse SPF en de Liechtensteinse Stiftung en Anstalt na. Sinds de nieuwe KB’s valt ook de Nederlandse Stichting administratiekantoor (ook STAK genoemd) eronder. Albert Frère had bijvoorbeeld zo’n structuur opgericht, met het oog op zijn successieplanning’, zegt Philippe.

48 miljard
De 100 rijkste Belgische families hadden in 2018 een vermogen van 48 miljard euro in SOPARFI’s, een Luxemburgs vehikel.

Een ander voorbeeld zijn de Luxemburgse SOPARFI’s (Sociétés de Participations Financières), wanneer ze onderworpen worden aan een effectief belastingtarief van minder dan 1 procent. ‘Dat vehikel heeft een enorme aantrekkingskracht op vele vermogende Belgische inwoners. Dat blijkt uit de LuxFiles, een onderzoek uit 2018 dat aantoonde dat de 100 rijkste Belgische families een vermogen van 48 miljard euro ondergebracht hadden in SOPARFI’s.’

Ook de geïndividualiseerde private beleggingsfondsen (fonds dédiés) zijn sinds 2018 opgenomen. Het gaat om een gespecialiseerd investeringsfonds (SICAV-SIF) waarbij een fondsstructuur wordt opgezet voor één persoon of familie.

Ook voor constructies van buiten de EER leidde het KB van 2019 tot een uitbreiding. Het gaat onder andere over ‘hybride entiteiten’, zoals de bekende Amerikaanse Limited Liability Company (US LLC). ‘Die constructies, die bijvoorbeeld gebouwen in de VS kunnen bundelen, zijn ondoorzichtig in België en transparant volgens het Amerikaans fiscaal recht. Er zijn wel wat Belgen die een LLC in Florida aanhouden, met bijvoorbeeld vastgoed uit Miami. Sinds het aanslagjaar 2020 moeten deze Belgen hun LLC in hun belastingaangifte melden’, zegt Philippe.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud