Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Met gerichte uitgaven voor het jaareinde betaalt u volgend jaar minder belastingen

Een extra belastingvoordeel voor giften en een nieuwe fiscale stimulans voor ondernemingen getroffen door de coronacrisis zijn goed nieuws. Maar bevroren fiscale plafonds zijn dan weer nadelig. Een overzicht van de uitgaven die u kunt doen om volgend jaar uw belastingaangifte te optimaliseren.
©Filip Ysenbaert

Tal van uitgaven en investeringen worden fiscaal gestimuleerd met een belastingvermindering. Daarmee kunt u een deeltje van uw centen recupereren via de jaarlijkse belastingaangifte: een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting.

Giften zijn dit jaar extra voordelig

Al ettelijk jaren is er een belastingvoordeel voor giften aan erkende instellingen zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting en Kom op tegen Kanker. Omdat veel goede doelen hun inkomsten door de coronacrisis fors zagen terugvallen, is het belastingvoordeel voor giften gedaan in 2020 verhoogd tot 60 procent, tegenover de gebruikelijke 45 procent. Van een minimumgift van 40 euro recupereert u dit jaar 24 euro via uw belastingaangifte, of 6 euro meer dan andere jaren.

Advertentie

U mag dit jaar ook meer spenderen aan giften: niet 10 maar wel 20 procent van uw netto-inkomen. Voor u al te gul wordt: het absolute maximum blijft onveranderd op 392.200 euro.

Daarnaast is het belastingvoordeel er niet alleen voor giften in geld, maar tijdelijk ook voor giften in natura. Tussen 1 maart en 30 juni kon u onder andere mondmaskers, ontsmettingsmiddelen en beademingstoestellen schenken aan OCMW’s, ziekenhuizen en het Rode Kruis. Nog tot het einde van het jaar kunt u computers schenken aan scholen, ter ondersteuning van het afstandsonderwijs.

Naast giften kunt u traditiegetrouw uw goed hart laten spreken met de aankoop van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen zoals Alterfin, Oikocredit en Incofin. Die geven microkredieten en leveren financiële diensten aan mensen die in ontwikkelingslanden zeer kleine onder- nemingen oprichten of exploiteren en geen toegang hebben tot de gangbare financiële circuits. Wie intekent voor minstens 390 euro en maximaal 6.600 euro krijgt een belastingvermindering van 5 procent.

Teken nog snel in op nieuwe aandelen van bedrijven met corona-omzetverlies

Wegens de coronacrisis is er een nieuw belastingvoordeel voor wie investeert in kmo’s die hun omzet tussen 14 maart en 30 april met minstens 30 procent zagen dalen. ‘Wie wil intekenen op nieuwe aandelen uitgegeven bij een kapitaalverhoging door die bedrijven moet dat snel doen’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘De maatregel loopt eind dit jaar af, wat betekent dat de inbreng in geld of de volstorting van de aandelen uiterlijk op 31 december gebeurd moet zijn.’

Voor een investering tot 100.000 euro is er een belastingvermindering van 20 procent, wat het maximale belastingvoordeel op 20.000 euro brengt. ‘Het belastingvoordeel is er ook voor bedrijfsleiders die een inbreng in hun vennootschap doen’, zegt Wellens.

Het belastingvoordeel is er alleen voor kmo-vennootschappen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Zo zijn financiële, vastgoed- en managementvennootschappen uitgesloten. U moet de aandelen minstens vijf jaar bijhouden. Zo niet moet het belastingvoordeel deels teruggegeven worden, tenzij het om een overlijden of een faillissement gaat.

Het nieuwe belastingvoordeel komt er naast al langer bestaande voordelen voor investeringen in startende ondernemingen en groeibedrijven. Afhankelijk van het type onderneming is er een belastingvermindering van 25, 30 of 45 procent.

Benut de extra mogelijkheden voor een win-winlening

Met de win-winlening kunnen inwoners van het Vlaams Gewest geld uitlenen aan een of meerdere kleine en middelgrote ondernemingen met een zetel in Vlaanderen. Naast een rente tussen 0,875 en 1,75 procent krijgt de ontlener een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal. Omdat veel ondernemers door de coronacrisis nood hebben aan extra kapitaal, werden de mogelijkheden voor win-winleningen gesloten vanaf 7 oktober uitgebreid. Het maximumbedrag dat u kunt uitlenen, is opgetrokken van 50.000 naar 75.000 euro. De duurtijd hoeft niet meer vast acht jaar te zijn, maar kan schommelen tussen vijf en tien jaar. Voor wie op tien jaar het maximumbedrag van 75.000 euro uitleent, loopt het belastingvoordeel op tot 18.750 euro. ‘Nieuw is ook dat kleine aandeelhouders - met maximaal 5 procent van de aandelen - een win-winlening kunnen verstrekken’, zegt Wellens.

Voor alle belastingverminderingen is het cruciaal dat u nog in 2020 de betalingen doet.

Naast de win-winlening komt er ook nog het vriendenaandeel - ook het win- winkapitaal genoemd - waarmee u kunt intekenen op een kapitaalverhoging, maar die maatregel is nog niet operationeel.

Sinds 15 oktober heeft ook Brussel een variant: de proxilening.

Neem uw ouders nog voor Nieuwjaar in huis

De regering-De Croo werkte een nieuwe fiscale ondersteuning uit voor mantel- zorgers die een zorgbehoevende (groot)ouder, broer of zus van 65 jaar of ouder in huis nemen. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt de bestaande toeslag op de belastingvrije som - het deel van het inkomen dat ontsnapt aan belasting - voor een ‘ouder ten laste’ met de helft verhoogd. Voor de huidige belastingvrije toeslag van 3.270 euro betekent dat een verhoging tot 4.900 euro.

‘Dat is eigenlijk een besparingsmaatregel, omdat minder 65-plussers recht geven op het belastingvoordeel. Vandaag komt elke 65-plusser in aanmerking, vanaf 2021 moet die persoon zorgbehoevend zijn. De zelfredzaamheid moet met ten minste negen punten verminderd zijn’, zegt Wellens.

‘Wie een 65-plusser die niet zorgbehoevend is fiscaal ten laste wil nemen, doet dat het best nog voor 1 januari 2021. Dankzij een overgangsregeling blijft u dan nog gedurende vijf jaar van het bestaande belastingvoordeel genieten. Komt de 65-plusser pas later inwonen, dan is er geen belastingvoordeel meer.’

Doe aan pensioensparen

De federale regering heeft beslist enkele fiscale plafonds gedurende vier jaar te bevriezen op het niveau dat vorig jaar gold (inkomstenjaar 2019). Maar voor pensioensparen wordt nog een jaar een uitzondering gemaakt: de bevriezing gaat pas vanaf 2021 in. U kunt dit jaar tot 990 euro stor-ten in een pensioenspaarverzekering of -fonds met een belastingvermindering van 30 procent, wat betekent dat u 297 euro via uw belastingaangifte recupereert. U kunt ook meer sparen: tot 1.270 euro, zij het tegen een belastingvoordeel van 25 procent. Storten kan tot het einde van het jaar waarin u 64 jaar bent.

Pensioensparen heeft geen zin als u in 2020 al aandelen van uw werkgever hebt gekocht. Beide belastingvoordelen kunnen niet gecombineerd worden. Het plafond voor werkgeversaandelen is wel al bevroren: voor een aankoop van maximaal 780 euro aan nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming is er een belastingvermindering van 30 procent.

Wilt u nog extra pensioenkapitaal opbouwen? Werknemers die via hun werkgever weinig of geen pensioenkapitaal opbouwen in een groepsverzekering of pensioenfonds kunnen kiezen voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Voor zelfstandigen zonder vennootschap is er de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Voor beide is er - binnen bepaalde grenzen - een belastingvermindering van 30 procent.

Koop al diensten- en wijkwerkcheques voor volgend jaar

Met dienstencheques kunt u huishoudelijke hulp betalen, met wijkwerkcheques klusjes uitgevoerd door langdurig werklozen. Omdat de cheques een jaar geldig blijven, kunt u dit jaar al een voorraadje kopen om pas volgend jaar te gebruiken. Op die manier kunt u het belastingvoordeel al vragen in uw belastingaangifte van volgend jaar. In Vlaanderen is er voor diensten- en wijkwerkcheques een belastingvermindering van 20 procent. Hou er rekening mee dat u in 2020 in totaal 1.520 euro aan diensten- én wijkwerkcheques met belastingvoordeel kunt kopen. Hebt u dat maximumbedrag al bereikt? Als u gehuwd bent of samenwoont, dan kan uw partner op zijn of haar naam voor hetzelfde bedrag cheques kopen.

Overweeg een levens- verzekering of leen voor uw tweede verblijf

Hebt u geen lening van voor 2016 voor uw gezinswoning (meer)? Via het langetermijnsparen kunt u op een fiscaalvriendelijke manier extra pensioenkapitaal opbouwen. Let wel, de federale regering heeft het maximumbedrag bevroren. Ook al werd begin dit jaar nog aangekondigd dat u tot 2.390 euro kon storten en kreeg u misschien van uw verzekeraar een betalingsuitnodiging voor dat bedrag, toch leveren stortingen tot maar 2.350 euro in een levensverzekering een belastingvermindering van 30 procent op. ‘Die korf van het federaal langetermijnsparen kunt u ook vullen met kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening voor een tweede verblijf of investeringsvastgoed’, zegt Wellens.

Betaal voor het jaareinde

Voor alle belastingverminderingen is het cruciaal dat u nog in 2020 de betalingen doet. Wacht u tot na Nieuwjaar, dan kunt u het belastingvoordeel niet claimen in uw aangifte van volgend jaar, maar moet u een jaar langer wachten.

Zo betaalt u het best de facturen van de crèche en de voor- en naschoolse opvang nog in december. Het belastingvoordeel voor kinderopvang is overigens uitgebreid. De voorbije jaren kon u voor een kind tot 12 jaar (18 jaar voor kinderen met een zware handicap) tot 11,20 euro per dag fiscaal inbrengen. Voor de opvangkosten betaald in 2020 is het maximumbedrag opgetrokken tot 13 euro per dag en de leeftijdsgrens tot 14 jaar (21 jaar bij zware handicap).

Een andere nieuwigheid is dat u uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen kunt inbrengen. De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders. Ze bedraagt minstens 45 procent en kan voor alleenstaande ouders met een beperkt inkomen oplopen tot 75 procent.

Ook als u een aparte polis voor een rechtsbijstandsverzekering - die kosten van allerhande juridische geschillen dekt - overweegt, betaalt u de premie het best voor Nieuwjaar. Premies tot 310 euro betaald voor een polis die aan een aantal voorwaarden voldoet, komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 40 procent.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.