Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Met vooraf ingevulde aangifte naar boekhouder? Tot 16 juli!

Ook al hebben boekhouders een langere termijn om een belastingaangifte in te dienen, toch moeten correcties op een voorstel van vereenvoudigde uitgifte ten laatste op 16 juli gebeurd zijn.
Tot 16 juli kunt u via Tax-on-web een foutief of onvolledig voorstel van belastingaangifte corrigeren. ©Photo News

Dit jaar kregen 3,92 miljoen belastingplichtigen of 59 procent een vooraf ingevulde belastingaangifte. Dat voorstel van vereenvoudigde aangifte bevat alle gegevens die de fiscus kent. Op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend.

Wat als u werkt met een boekhouder of fiscaal consultent?

Hebt u zo’n vooraf ingevulde aangifte gekregen en wilt u die laten aanpassen door een boekhouder of fiscaal consulent? In principe heeft zo’n mandataris langer de tijd om een belastingaangifte in te dienen: tot 22 oktober. Maar dat geldt niet voor wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte kreeg. Correcties moeten ten laatste op 16 juli doorgegeven zijn, zelfs als u werkt met een mandataris.

Sommige belastingplichtigen kregen een voorstel van vereenvoudigde aangifte, maar moeten verplicht een belastingaangifte invullen. Dat geldt bijvoorbeeld voor wie buitenlandse inkomsten moet aangeven of mensen die een eigen zaak zijn gestart en deel twee van de aangifte moeten invullen. Wie die aangifte door een mandataris wil laten invullen, moet dat ten laatste op 16 juli melden aan de fiscus. Daarvoor contacteert u de controledienst, vermeld in MyMinfin of op de keerzijde van het eerste blad van een eerder aanslagbiljet.

Wat moet u controleren?

Ook als u niet werkt met een boekhouder, doet u er goed aan uw voorstel van vereenvoudigde aangifte goed te controleren. Ga na of de vermelde gegevens juist zijn en of er niets ontbreekt. Onvolledigheden kunnen te wijten zijn aan een werkgever die niet tijdig de fiches heeft gemaakt, een attest voor giften dat verkeerd is ingevuld, een recente wijziging in uw kinderlast of een regeling van co-ouderschap.

Voor een aantal zaken moet u sowieso zelf het initiatief nemen. Als u roerende voorheffing op dividenden hebt betaald, kunnen die (deels) vrijgesteld worden. Maar die vrijstelling wordt nooit automatisch verrekend in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. Ook als u meerdere effectenrekeningen had, moet u dat melden.

Wat als alle gegevens correct zijn?

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte correct is, hoeft u niets te doen. U hoeft dat ook niet te bevestigen in Tax-on-web, ook al is er vanaf dit jaar een knop voorzien ‘Tax-on-web verlaten zonder mijn gegevens aan te passen’.

‘Dat omdat sommige mensen vorig jaar zochten naar een knop om te bevestigen dat alles juist was. Daarom hebben we ze de kans gegeven om op een knop te drukken, zonder evenwel te zeggen dat ze moeten bevestigen. Want dat is niet het geval’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën.

Wat als er fouten en onvolledigheden in de vooraf ingevulde aangifte zijn?

Voor verbeteringen met het papieren antwoordformulier is de uiterste indiendatum verstreken. Aanpassingen via Tax-on-web kunnen nog tot en met donderdag 16 juli.

Om een voorstel van vereenvoudigde aangifte in Tax-on-web te wijzigen, klikt u eerst op ‘Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig’ en vervolgens op de knop ‘Gelieve uw gegevens aan te passen’. U komt dat in het overzicht Tax-on-web Easy terecht. Van hieruit kunt u de vooraf ingevulde gegevens  wijzigen of naar de volledige aangifte gaan met de knop ‘Naar mijn volledige aangifte’ onderaan de pagina.

Alles wat u moet weten om uw belastingaangifte 2020 in te vullen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? Check dan onze Belastinggids online op https://www.tijd.be/netto/belastingen/aangifte2020.html

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud