Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Op auteursrechten moet u niet altijd btw betalen

Bent u zelfstandige en draagt u auteursrechten over? Niet alleen in de personenbelasting, maar ook voor de btw is er een gunstregime. Al zijn de voorwaarden voor de btw-regeling strikter.

De jongste tien jaar zijn de vergoedingen via auteursrechten vertienvoudigd. Ze zijn niet alleen populair bij fotografen en journalisten, maar ook bij architecten, ingenieurs, consultants, marketeers, professoren en softwareontwikkelaars. Het gaat om de vergoeding voor de overdracht van een auteursrechtelijk beschermd werk. Een werk geniet auteursrechtelijke bescherming zodra sprake is van ‘originaliteit’.

De auteursrechten profiteren allicht van de gunstige fiscaliteit in de personenbelasting: een belasting tegen 15 procent, met daarbovenop een kostenforfait dat voor de laagste schijf 50 procent bedraagt. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft aangekondigd misbruiken te willen aanpakken. ‘Dat ook voor de btw op auteursrechten een gunstregime bestaat, is veel minder bekend. Die regeling blokt misbruiken al voor een groot stuk af’, zegt Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants.

Architectenplannen van een gebouw of software op maat gemaakt zijn auteursrechtelijk beschermd, maar niet gericht op het grote publiek en daarom niet vrijgesteld van btw.
Tim Van Sant
Btw-specialist PwC

De btw-regels zijn van belang voor zelfstandigen die auteursrechten overdragen. Voor werknemers in loondienst die hun auteursrechten aan hun werkgever overdragen, zijn er geen btw-implicaties. ‘De volledige vergoeding die een zelfstandig auteur krijgt, is vrijgesteld van btw als aan drie voorwaarden tegelijkertijd is voldaan. Er moet een contract voor uitgave zijn, dat moet gesloten zijn tussen de uitgever en de auteur én dat moet betrekking hebben op een letterkundig werk of een kunstwerk.’

‘De keerzijde van de medaille is dat bij een vrijstelling geen btw-aftrek mogelijk is’, zegt Van Sant. Het is een automatische btw-vrijstelling: u kunt er niet voor opteren niet onder de vrijstelling te vallen, om zo het recht op aftrek van de btw te genieten.

Is niet aan de voorwaarden voldaan, dan moet op de overdracht van auteursrechten btw gerekend worden. Dat is in principe een verlaagd btw-tarief van 6 procent, maar voor computerprogramma’s of reclame is dat 21 procent.

Wanneer voldoet u aan de drie voorwaarden voor de vrijstelling?

1/ Contract voor uitgave

De eerste voorwaarde is dat het werk gepubliceerd wordt. Het moet - al dan niet tegen betaling - ter beschikking gesteld worden van het publiek. Dat kan op papier, maar ook digitaal of via een website. ‘Het typevoorbeeld is een manuscript voor een boek dat de auteur overdraagt aan een uitgeverij die het commercialiseert’, zegt Van Sant. ‘Een schriftelijk advies, de architectenplannen van een gebouw of software op maat gemaakt door een IT-consultant zijn ook auteursrechtelijk beschermd, maar niet gericht op het grote publiek en daarom niet vrijgesteld van btw.’

Er moet sprake zijn van een contract voor uitgave, waarbij van beide partijen iets verwacht wordt. Doorgaans moet de auteur een tekst of iets gelijkaardigs aanleveren, terwijl de uitgever zich ertoe verplicht het werk te publiceren. ‘De uitgever hoeft geen uitgeefactiviteit te hebben. Een producent van elektrische huishoudtoestellen kan de uitgever zijn van de technische handleidingen van de toestellen’, zegt Van Sant. Een contract zonder verplichting van de medecontractant tot publicatie is in principe niet vrijgesteld van btw.

2/ Contract tussen uitgever en auteur

De btw-vrijstelling is er voor natuurlijke personen, niet voor vennootschappen. ‘Als een zelfstandige auteursrechten overdraagt, hoeft daarop geen btw aangerekend te worden. Ook niet als die zelfstandige andere, btw-plichtige activiteiten heeft. De btw-aftrek blijft dan wel beperkt tot de btw-plichtige activiteiten’, zegt Van Sant. ‘Als een vennootschap-auteur een contract sluit met een uitgever, moet wel btw aangerekend worden. Ook de overdracht van auteursrechten tussen twee uitgevers is niet vrijgesteld.'

Er is een uitzondering voor wie in persoonlijke naam auteursrechten overdraagt aan de vennootschap waarvan hij zaakvoerder is. ‘Als die vennootschap geen uitgever is, moet op die overdracht in principe btw gerekend worden. Maar de Rulingdienst heeft beslist dat dat toch niet hoeft, omdat de zaakvoerder optreedt als orgaan van zijn vennootschap. De zaakvoerder handelt in ondergeschikt verband en wordt daarom niet beschouwd als een btw-plichtige.’

3/ Letterkundig werk of kunstwerk

Het contract moet slaan op een letterkundig werk of kunstwerk. ‘Het gaat om alle letterkundige, wetenschappelijke en kunstcreaties die door de wetgeving op de auteursrechten zijn beschermd’, zegt Van Sant. De vorm of de manier van uitdrukken is niet relevant.

Voorbeelden van werken die van de btw-vrijstelling kunnen genieten, zijn:
- boeken, zoals romans, technische werken of stripverhalen
- brochures, teksten van persartikels, toespraken, teksten van sketches, scenario’s en dialogen van theaterstukken en films
- muzikale composities met of zonder woorden
- toneelwerken en dramatisch-muzikale werken
- audiovisuele werken, zoals rechtstreekse radio- en televisie-uitzendingen, reclamespots, muziekclips of videospelletjes
- werken van teken-, schilder-, bouw-, beeldhouw-, graveer- en lithografeerkunst
- foto’s.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud