Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Oplossing in de maak voor fiscale knoop rond coronasteun zelfstandigen

In de fiscale aangifte moet het coronaoverbruggingsrecht voor zelfstandigen samen met andere inkomsten in dezelfde rubriek worden aangegeven. Daardoor is het voorlopig onmogelijk de definitieve sociale bijdragen te berekenen. De FOD Financiën zegt aan een oplossing te werken.
Advertentie
©Kristof Vadino

Het crisisoverbruggingsrecht is een vorm van steun voor zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moesten stopzetten. David Clarinval (MR), federaal minister van Zelfstandigen en Kmo's, besliste begin dit jaar dat de uitkering vrijgesteld werd van sociale bijdragen.

De logica was dat het overbruggingsrecht de facto een vergoeding is die met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid te vergelijken is. Het ging volgens de minister strikt genomen niet om een beroepsinkomen dat is verworven door de uitoefening van de zelfstandige activiteit, zoals omschreven in de sociale wetgeving.

Maar de manier waarop de inkomsten fiscaal worden verwerkt, maakt die vrijstelling van sociale bijdragen voorlopig een onmogelijke zaak. De belastingaangifte bevat geen aparte rubriek voor de aangifte van de uitkering. Dat maakt dat de FOD Financiën op basis van de aangifte van de personenbelasting geen onderscheid kan maken tussen inkomsten en uitkeringen.

Te veel betalen

Het gevolg is dat de uitkeringen een onderdeel zijn van de berekeningsgrondslag die de fiscus vaststelt en via het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandige (RSVZ) aan de sociale verzekeringsfondsen meedeelt. Als de bedragen van het overbruggingsrecht niet worden weggefilterd uit het totaalbedrag, zullen zelfstandigen die van de steunmaatregel gebruikmaakten te veel sociale bijdragen betalen.

De problematiek wordt door veel accountants en belastingconsulenten vastgesteld en aangekaart, omdat in deze tijd van het jaar de aangiftes in de personenbelasting van zelfstandigen en vrije beroepen worden ingevuld. Zelfstandigen krijgen eerst voorlopige bijdragen aangerekend, die later herzien worden op basis van het definitieve netto belastbare inkomen als zelfstandige van het betrokken jaar. Zo zullen de voorlopige bijdragen van 2020 herzien worden op basis van het netto belastbaar inkomen als zelfstandige van 2020.

De administratie neemt de nodige initiatieven om alsnog de correcte gegevens te bezorgen aan de sociale verzekeringskassen.
Florence Angelici
Woordvoerster FOD Financiën

‘Het probleem beperkt zich niet tot 2020’, zegt Pieter Debbaut, de hoofdredacteur van de Belastinggids. ‘Het systeem van het crisisoverbruggingsrecht is namelijk tot het einde van 2021 verlengd. Voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021- is het dan ook aangewezen om voor dergelijke uitkeringen afzonderlijke codes op de aangifte van de personenbelasting te voorzien. Zo wordt hetzelfde scenario vermeden.'

Oplossing in de maak

In afwachting van een oplossing voeren de sociale verzekeringsfondsen voorlopig geen bijdrageherzieningen uit voor 2020. Bij gebrek aan een uitfiltering voor de uitkeringen crisisoverbruggingsrecht zouden die herzieningen in veel gevallen gebaseerd zijn op een foutief inkomen.

Die oplossing zou er binnenkort wel komen. ‘De administratie neemt initiatieven om alsnog de correcte gegevens te bezorgen aan de sociale verzekeringskassen’, zegt Florence Angelici, de woordvoerster van de FOD Financiën. ‘Dat kan pas na ontvangst en analyse van de ingediende aangiften. De indieningstermijn loopt nog tot 21 oktober 2021.’

Voor de inkomsten van 2021 zegt Financiën dat geprobeerd wordt de zaak rechtstreeks te regelen in de aangifte zelf. In principe zou dat betekenen dat het coronaoverbruggingsrecht in een aparte rubriek wordt opgenomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud