Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Tienduizenden bedrijven krijgen brief van fiscus voor nalatigheid

De federale overheidsdienst Financiën heeft tienduizenden bedrijven en vzw’s aangeschreven om hen aan te manen zich in orde te stellen met het register van begunstigden.
©Photo News

In de strijd tegen terrorisme en witwassen verplicht Europa bedrijven, vzw's, stichtingen en maatschappen in een register aan te geven wie de touwtjes in handen heeft. In België lag de deadline voor de registratie in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) oorspronkelijk op 30 september 2019, maar de FOD Financiën besliste tot eind 2019 een oogje dicht te knijpen. Meer dan acht maanden na die deadline bevat het register 574.799 bedrijven en 59.749 vzw’s. Dat betekent volgens Financiën dat nog 117.900 bedrijven en 74.250 vzw’s ontbreken.

117.900
ontbrekende Bedrijven
Er ontbreken nog 117.900 bedrijven en 74.250 vzw's in het UBO-register.

‘We zijn nog niet echt gestart met de controles, maar met een kwantitatief en kwalitatief nazicht van onze databank. Momenteel sturen we bedrijven die zich nog moeten registreren een herinnering. We doen dat gespreid in de tijd om goed op de vragen van de bedrijven te kunnen antwoorden. Er zijn al 17.000 herinneringen verstuurd en we gaan daar de komende weken mee verder’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. Verder heeft de administratie 24.000 bedrijven geïdentificeerd die zich wel geregistreerd hadden, maar waarvan de registratie fouten bevatte of onvolledig was. Ook die bedrijven worden aangeschreven.

Er is nog geen enkele boete uitgeschreven. Aangezien het register nieuw is, willen we nalatige bedrijven in eerste instantie wijzen op hun verplichtingen.

Francis Adyns
Woordvoerder FOD Financiën

Boetes

Wie zich niet tijdig registreerde in het UBO-register riskeert boetes tussen 250 en 50.000 euro, maar zo ver wil de fiscus vandaag nog niet gaan. ‘Er is nog geen enkele boete uitgeschreven. Aangezien het register nieuw is, willen we nalatige bedrijven in eerste instantie wijzen op hun verplichtingen’, zegt Adyns.

Vaak zijn het bedrijven die dit over het hoofd hebben gezien, of waarbij de toegang tot het UBO-register eerst in orde moest worden gebracht.

Stefan De Plus
Van Steenbrugge Advocaten

Volgens Stefan De Plus van Van Steenbrugge Advocaten zijn er meerdere redenen waarom bedrijven zich nog niet registreerden. ‘Vaak zijn het bedrijven die dit over het hoofd hebben gezien, of waarbij de toegang tot het UBO-register eerst in orde moest worden gebracht. Dat is bijvoorbeeld het geval voor bedrijven met enkel buitenlandse bestuurders’, zegt De Plus. ‘In het algemeen merken we dat die bedrijven er alles aan doen om zo spoedig mogelijk alle informatie in het UBO-register op te nemen’, zegt hij.

Begunstigden

Het aantal begunstigden (UBO’s) in het register bedraagt vandaag 767.605, wat neerkomt op gemiddeld 1,2 begunstigden per bedrijf of vzw. In het geval van de bedrijven zijn de UBO’s de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25 procent van de stemrechten of van het eigendomsbelang aanhouden. Als het aandeelhouderschap te versnipperd is, moeten de bestuurders als uiteindelijke begunstigden in het register worden opgenomen.

Bij een vzw gaat het om de leden van de raad van bestuur, de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen, de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur en elke andere natuurlijke persoon die zeggenschap heeft. Omdat het om een cumulatieve verplichting gaat, kan het aantal begunstigden bij vzw’s in sommige gevallen oplopen tot enkele tientallen.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.