Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Ook alleenstaanden winnen door uitdoving crisisbelasting

De regering heeft beslist dat de bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) geleidelijk aan verdwijnt. Dat die ingreep vooral koppels ten goede komt en alleenstaanden in de kou laat staan, is te kort door de bocht.
Advertentie
Het is niet zo dat de afschaffing van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid alleen goed nieuwe is voor koppels. ©Tim Dirven

Met een lastenverlaging wil de federale regering ervoor zorgen dat wie werkt netto meer overhoudt van zijn of haar loon. Hoe? Door de bijzondere bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) te laten uitdoven. Die BBSZ is een inhouding op het nettoloon van werknemers en hoge ambtenaren. Hoeveel ze bedraagt, hangt af van uw loon en uw gezinssituatie.

De bijdrage werd in 1994 ingevoerd om de sociale zekerheid mee te financieren in een periode dat ons land inspanningen moest leveren om toe te kunnen treden tot de eurozone. Vandaag is het systeem echter scheefgetrokken omdat de loonschalen om de bijdrage te berekenen nooit werden aangepast aan de levensduurte. Daardoor is de fiscale druk geleidelijk verschoven van de middeninkomens richting de lagere inkomens.

Berekening

De berekening van de BBSZ is vrij ingewikkeld. ‘Je hebt enerzijds een ‘voorschot’ dat aan de RSZ wordt betaald, anderzijds gebeurt er ook fiscaal een eindafrekening via de personenbelasting’ weet Veerle Michiels, juridisch adviseur bij HR-dienstenleverancier SD Worx.

Dat ‘voorschot’ bestaat ofwel uit een vast bedrag of een percentage van een stukje van uw loon of een combinatie van beide. Wat voor u van toepassing is hangt af van hoeveel u verdient (en in welke schaal u dus valt) en of u een alleen- of tweeverdiener bent. De eindafrekening wordt dan weer per gezin berekend. Dat betekent dat de inkomens van de gezinsleden (getrouwd of wettelijk samen­wonend) worden samengeteld om het concrete bedrag te berekenen. Ook hier wordt gewerkt met een percentage (9%), een vast bedrag of een combinatie van beide. Maximaal kan de BBSZ 731,28 euro bedragen.

Het maximumtarief van de bijzondere bijdrage wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen door koppels betaald.
Kabinet minister Van Peteghem

In een eerste fase verlaagt de regering dat maximumbedrag naar 581 euro én wordt het tarief van 9 procent verlaagd naar 7 procent. Dat brengt de lasten voor werkenden volgend jaar volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) met 225 miljoen euro naar beneden.

Wie profiteert het meest?

Vraag is wie het meest van de maatregel profiteert: een koppel of een alleenstaande? De meningen liepen daar afgelopen week over uiteen. Volgens minister van Peteghem zal er voor lage inkomens een netto-voordeel van 50 euro voor alleenstaanden en van 150 euro voor koppels zijn.

Maar het kabinet van de minister zegt dat men zich niet mag verkijken op die absolute bedragen. Het maximumtarief wordt namelijk in overgrote meerderheid van de gevallen door koppels betaald en in veel mindere mate door alleenstaanden. Twee feitelijk samenwonenden met een jaarinkomen van elk 19.000 netto belastbaar betalen volgens de huidige berekeningsmethode nu afzonderlijk elk 30 euro en dus samen 60 euro. Als ze trouwen of wettelijk gaan samenwonen betalen ze samen 450 euro.

De verschillen tussen koppels en alleenstaanden vlakken uit naarmate het inkomen groter wordt.
Veerle Michiels
Juridisch adviseur SD Worx

Volgens Michiels vlakken de verschillen tussen koppels en alleenstaanden uit naarmate het inkomen hoger wordt. ‘Stel dat twee partners elk een hoog inkomen van 62.000 euro hebben. In dat geval wordt momenteel het maximumbedrag van 731,28 euro aangerekend. Dat bedrag zou dus volgens de nieuwe bepalingen dalen naar 581 euro. Een alleenstaande met 62.000 euro krijgt vandaag ook 731,28 euro aangerekend. En ook dat bedrag daalt dan voor die persoon naar 581 euro. Nominatief gezien is het voordeel dus in beide gevallen even groot.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud