Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Vermijd een boete en breng uw UBO-registratie in orde

Vanaf volgende week krijgen 8.000 bedrijven een boete van 500 euro per bestuurder in de bus omdat hun begunstigden nog niet in het UBO-register staan.
Advertentie
©ANP XTRA

Het UBO-register moet sinds eind 2019 de namen bevatten van de personen die de touwtjes in handen hebben bij bedrijven, vzw’s, stichtingen en maatschappen. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de opname van de gegevens. Met die verplichting wil Europa de strijd tegen het witwassen en terrorisme opvoeren.

Bijna twee jaar na de deadline blijken nog altijd meer dan 80.000 bedrijven en vzw’s, of zo’n 11 procent, niet in orde met de registratie. Sinds vorig jaar stuurt de fiscus daarom aanmaningen om die bedrijven tot registratie aan te sporen.

Duizenden bedrijven die geen gevolg hebben gegeven aan die herinneringsbrief mogen vanaf 22 oktober een boete verwachten. ‘In een eerste fase en stapsgewijs krijgen 8.000 vennootschappen een boete van 500 euro per bestuurder. Later volgen de vzw’s die niet in orde zijn’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën.

Bijna twee jaar na de deadline blijken nog altijd meer dan 80.000 bedrijven en vzw’s niet in orde met de registratie.

Met de registratie van de begunstigden stoppen de UBO-verplichtingen niet. De bedrijven en vzw’s zijn er ook verantwoordelijk voor dat de informatie in het register meteen wordt aangepast als iets wijzigt aan de begunstigden. En ook al verandert er helemaal niets, de bedrijven zijn verplicht elk jaar de informatie in het register te bevestigen.

Sinds 1 september geldt nog een bijkomende verplichting. Bedrijven en vzw’s moeten ook bewijsstukken aan het register toevoegen. Die moeten aantonen dat de informatie correct is. Ook de bewijsstukken moeten altijd up-to-date zijn. Een exhaustieve lijst van documenten is niet beschikbaar. Het is aan de informatieplichtige om te bepalen welk document bewijst dat de ingegeven informatie correct is.

Eind augustus had volgens Financiën ongeveer de helft van de ingeschreven entiteiten nog geen bewijsstuk aan het UBO-register toegevoegd. Ook hier dreigt een boete. ‘Entiteiten waarvan er geen bewijsstuk is, kunnen ook een administratieve boete ontvangen. Die boete ontslaat de informatieplichtige niet van zijn verplichtingen’, zegt Adyns.

Bedrijven en boekhoudkantoren klagen over de administratieve rompslomp die met een registratie gepaard gaat. Ook op het weinig gebruiksvriendelijke platform om informatie toe te voegen is er kritiek.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud