Netto Het antwoord op al uw geldvragen

'We willen toch geen onbetrouwbare overheid?'

Fiscale zondaars een tweede keer langs het strafbankje laten passeren is not done, menen fiscaal advocaten. 'Ofwel verleen je amnestie, ofwel niet.'
Het contactpunt voor fiscale regularisatie bevat tienduizenden dossiers van fiscale zondaars die hun zonden opbiechtten. ©Saskia Vanderstichele

Steven Vanden Berghe, de voorzitter van de rulingdienst van de federale overheidsdienst Financiën, gaf eind juni in De Tijd aan dat er miljarden euro's aan zwart geld op Belgische rekeningen staan. Het gaat over kapitalen die bij de tweede en derde regularisatieronde tussen 2006 en 2013 naar België terugkeerden. Daarbij werden de inkomsten wel geregulariseerd, maar de kapitalen niet. 'Daardoor vormen die geldsommen nog een strafrechtelijk probleem', zegt Vanden Berghe.

Dinsdag herhaalde hij die boodschap in de kamercommissie Financiën. Daarin verwees hij naar de rol die het parket kan opnemen, en werd het debat over een mogelijke nieuwe regularisatie voor die kapitalen heropend.

Amnestie

Anton Van Zantbeek, advocaat bij Rivus, is fel gekant tegen zo’n bijkomende ronde. ‘Ik wil zeker geloven dat bij de fiscale regularisatie in 2013 zwart kapitaal op Belgische rekeningen is gekomen, maar de wetgever heeft dat toen wel toegestaan. We kunnen die mensen toch niet vragen dit opnieuw te bekijken? Ofwel verleen je amnestie, ofwel niet. Een beetje amnestie bestaat niet,’ zegt hij.

De wetgever had maar beter moeten nadenken. We willen toch geen staat zijn met een onbetrouwbare overheid?
Anton Van Zantbeek
Advocaat Rivus

Volgens Van Zantbeek moet de overheid de hand in eigen boezem steken. ‘De wetgever had toen maar beter moeten nadenken. We willen toch geen staat zijn met een onbetrouwbare overheid? Trouwens, als je de redenering doortrekt, dan kan je je afvragen in hoeverre Belgische banken medeplichtig zijn omdat ze dat kapitaal aanvaard hebben.'

Laaghangend fruit

Ook Gerd D. Goyvaerts, advocaat bij Tiberghien, vindt een volgende regularisatieronde geen goed idee. ‘Vanuit politieke hoek is de verleiding wellicht groot om dit als laaghangend fruit te zien om de begrotingsput te vullen, maar dat zou wel eens kunnen tegenvallen', meent hij.

Vanuit politieke hoek is de verleiding wellicht groot om dit als laaghangend fruit te zien om de begrotingsput te vullen, maar dat zou wel eens kunnen tegenvallen'
Gerd D. Goyvaerts
Advocaat Tiberghien

‘De vraag is of die gerepatrieerde kapitalen effectief allemaal zwart geld zijn. Mogelijk is het kapitaal in vele gevallen wit, en werden alleen de inkomsten ontdoken. Het probleem is dat veel mensen dat niet meer kunnen bewijzen. Moeten ze zich zomaar laten afslachten omdat ze de oorsprong van een kapitaal van 30 jaar geleden niet meer kunnen uitleggen?’, vraagt hij zich af.

Ook Vanden Berghe verwees in de commissie naar de problemen die rijzen als de omkering van de bewijslast, zoals die in de huidige regularisatieronde wordt toegepast, zou doorgetrokken worden bij een regularisatie van de kapitalen op Belgische rekeningen.

Regularisatie verlengen

Goyvaerts betwijfelt ook of er effectief nog een strafrechtelijk probleem is voor het witwasmisdrijf. ‘De strafrechtelijke verjaringstermijn na de 'onthulling' is vijf jaar. Velen hebben in 2013 hun inkomsten geregulariseerd en hebben toen ook correct het bestaan van een buitenlandse rekening aangevinkt in hun aangifte. De verjaringstermijn van het daarmee gerelateerde witwasmisdrijf kan dus al verstreken zijn', zegt hij.

'Als er een nieuwe regularisatieronde komt, moet zeer goed nagedacht worden over de beschouwde periode en de geviseerde kapitalen', zegt Goyvaerts. ‘Maar eigenlijk is zo'n ronde niet nodig. Mensen die effectief iets op hun kerfstok hebben, kunnen dat perfect in de huidige regularisatieronde regelen. Ik pleit er dan ook voor de Vlaamse regularisatie die eind dit jaar afloopt te verlengen. Dat lijkt me een veel grotere prioriteit.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud