Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoe verandert uw energiefactuur?

De federale regering nam tijdens de begrotingsbesprekingen verschillende beslissingen aangaande de energiefactuur. Ook op Vlaams niveau worden ingrepen gedaan om de factuur te verlagen.
Advertentie
©RV DOC

Extra premie voor gezinnen met sociaal tarief

Om te beginnen komt er een verlenging van de uitbreiding van de doelgroep voor het sociaal tarief. Begin dit jaar werden de criteria aangepast, waardoor het aantal gezinnen dat op een sociaal tarief aanspraak kan maken verdubbelde van 500.000 naar 1 miljoen. Normaal gezien liep die uitbreiding van het sociaal tarief op het einde van dit jaar af, maar de regering besliste nu dat de maatregel wordt verlengd. Voorlopig is nog niet bekend hoe lang de uitbreiding wordt verdergezet.

Het sociaal tarief is er alleen voor personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. Het gaat dus om personen en gezinnen die bijvoorbeeld een OCMW-uitkering, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen krijgen.

Het sociaal tarief is een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Het betekent dat kwetsbare gezinnen altijd de laagste commerciële marktprijs genieten. Maar het tarief stijgt wel mee met de markt en de huidige tariefpieken vertalen zich dan ook in een hogere factuur voor wie het sociaal tarief betaalt.

Om de financiële druk van de zwakste schouders te halen, besliste de regering daarom ook nog een extra premie van 80 euro per jaar toe te kennen aan de consumenten die op het sociaal tarief een beroep kunnen doen. Voor wie net geen recht heeft op het sociaal tarief, wordt een fonds gemaakt van 16 miljoen euro. De OCMW’s zullen die steun verdelen.

Hervorming energiefactuur

Om de prijsstijgingen ook voor de andere verbruikers van gas en elektriciteit te temperen wordt gesleuteld aan de samenstelling van de elektriciteitsfactuur. Die factuur wordt stevig beladen met federale heffingen en die worden nu omgezet in accijnzen. Het voordeel van accijnzen is dat die, in tegenstelling tot heffingen, kunnen worden verlaagd en verhoogd om prijsschommelingen op te vangen.

De regering rekent voor dat dat de gezinnen die geen sociaal tarief hebben in 2022 een voordeel van 30 euro per jaar oplevert. De maatregel, die 156 miljoen euro kost, maakt ook dat de federale heffingen niet verder kunnen stijgen door de komst van nieuwe windparken.

Deze ingreep in de energiefactuur is ook goed nieuws voor ondernemingen. De Europese Commissie kijkt met argusogen naar de bestaande plafonds voor grootverbruikers en het wegvallen van die plafonds zou de factuur voor ondernemingen de hoogte injagen. Met de invoering van - aanpasbare - accijnzen kan de prijsstijging in toom worden gehouden. Het lijkt erop dat de nieuwe regeling de Europese toets zal overleven.

Afblokken van voorschotverhogingen

De regering besliste ook dat energieleveranciers niet langer eenzijdig de voorschotfacturen mogen verhogen. Door de sterk gestegen prijzen verhoogden verschillende leveranciers recent de voorschotbedragen zonder overleg te plegen met de klant. Er kwamen de voorbije weken daarover vele honderden klachten binnen bij de federale ombudsman voor energie.

Voor variabele contracten valt er zeker wat voor te zeggen om de voorschotten te verhogen als de marktprijzen exploderen, zoals nu het geval is. Dat vermijdt onaangename verrassingen bij de eindafrekening. Maar voortaan zal het dus alleen de consument zijn die daarover beslist.

Ook Vlaamse verlagingen

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kondigde aan dat ook Vlaanderen enkele knippen in de energiefactuur zal uitvoeren. Maar de Vlaamse regering moet daarover eerst nog haar akkoord geven. Er zullen voor een bedrag van 170 tot 200 miljoen euro Vlaamse heffingen en bijdragen uit de factuur worden gelicht.

Voor de doorsnee verbruiker, zowel gezinnen als handelszaken, zou dat de energiefactuur in 2022 met 60 tot 70 euro moeten verlagen. Maar in feite gaat het hier om een vestzak-broekzakoperatie, aangezien de geschrapte miljoenen nu bij de algemene middelen belanden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud