Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Fiscale erfeniszonden nog moeilijk recht te zetten

De Vlaamse fiscale regularisatie liep af op 31 december. Wie nu nog fiscale erfeniszonden wil rechtzetten, heeft geen waterdichte biechtstoel meer.
Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele ©BELGA

In de vierde fiscale regularisatieronde, die in 2016 begon, werd een onderscheid gemaakt tussen drie soorten dossiers. Wie een dossier indiende waarin uitsluitend sprake was van ontduiking van federale belastingen, zoals roerende inkomsten en beroepsinkomsten, viel in luik 1. Wie alleen regionale belastingen ontdook, zoals erfenisbelasting en registratiebelasting, viel in luik 2. Wie een combinatie van federale en regionale belastingen ontdook, kwam in luik 3 terecht. De boetes die geïnd werden in die laatste categorie werden verdeeld tussen de federale en de regionale belastingdienst.

Op 31 december 2020 liep de mogelijkheid voor regionale regularisatie af. Federale dossiers kunnen wel nog worden rechtgezet bij het Contactpunt Regularisaties, en dat tot eind 2023. Volgens fiscale advocaten betekent die spreidstand dat een aantal regularisaties ongrondwettelijk worden.

Door de Vlaamse fiscale regularisatie stop te zetten, is een juridisch niemandsland gecreëerd.
Gerd D. Goyvaerts
fiscaal advocaat Tiberghien

‘Wat zal gebeuren met dossiers die ingediend worden voor een regularisatie van roerende inkomsten, maar waarvan het kapitaal ‘besmet’ is met een ontdoken regionale belasting? Of met gemengde dossiers waarvan de oorsprong van de ontdoken fiscaal verjaarde belasting niet meer kan worden achterhaald’, vraagt Gerd D. Goyvaerts, fiscaal advocaat van Tiberghien, zich af.

‘Dan is een rechtsgeldig dossier voor federale belastingen gekoppeld aan een niet-rechtsgeldig dossier voor regionale belastingen, en dan komen we in ongrondwettelijk vaarwater terecht. Door de Vlaamse regularisatie stop te zetten is een juridisch niemandsland gecreëerd’, zegt Goyvaerts.

Gemengd

Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, zegt dat gemengde regularisaties niet meer mogelijk zijn via het Contactpunt. ‘De belastingplichtigen weten sinds 2017 dat de regionale regularisatie eind 2020 zou aflopen. Ze hadden dus voldoende tijd om daarop te anticiperen. Zulke gemengde dossiers kunnen dus niet meer ingediend worden’, zegt hij.

Steven Vanden Berghe, hoofd van het Contactpunt, zegt dat het probleem zich bij een minderheid van de dossiers stelt. ‘In het verleden hadden de meeste regularisaties betrekking op zuiver federale belastingen (luik 1). Zulke dossiers kunnen nog tot eind 2023 worden ingediend’, zegt hij.

Het is altijd mogelijk spontaan een laattijdige aangifte van nalatenschap in te dienen bij Vlabel. Die biedt u wel geen strafrechtelijke immuniteit.
Kris De Sagher Woordvoerder Vlaamse belastingdienst Vlabel

Voor puur Vlaamse dossiers, waarin alleen sprake is van ontduiking van erfenis- of registratiebelasting, is er mogelijk wel nog een gedeeltelijke uitweg voor wie zijn zonden wil opbiechten. ‘Het is altijd mogelijk spontaan toch nog een laattijdige aangifte van nalatenschap in te dienen bij Vlabel. Die wordt dan volgens de gewone regels en tegen de gewone tarieven belast. Op zo’n laattijdige aangifte worden wel belastingverhogingen toegepast’, zegt Kris De Sagher, woordvoerder van de Vlaamse belastingdienst Vlabel.

Komt de aangifte meer dan 18 maanden te laat, dan wordt de erfbelasting met 20 procent verhoogd. Wie bijvoorbeeld een erfbelasting van 27 procent heeft ontlopen, betaalt 32,4 procent. ‘We maken daarbij geen onderscheid tussen fiscaal verjaarde en fiscaal niet- verjaarde erfenisdossiers’, zegt hij. Voor erfeniskwesties bedraagt de verjaringstermijn 10,5 jaar.

Belangrijk is wel dat zo’n laattijdige aangifte u geen strafrechtelijke immuniteit biedt. ‘Die kreeg u wel bij een regularisatie’, zegt De Sagher. Al bestaat de kans dat het parket bij een mogelijk onderzoek inschikkelijker is als het ziet dat u al zelf de stap naar de biechtstoel hebt gezet.

Vlabel krijgt regelmatig te maken met laattijdige nalatenschapsdossiers, al kaderen die meestal niet in een bewuste fiscale ontduiking. ‘Soms wachten de erfgenamen nog op documenten van de bank, duikt achteraf nog een slapende rekening op of zijn het mensen die administratief minder onderlegd zijn en daardoor de deadline van vier maanden na het overlijden missen. We zien ook soms heel complexe nalatenschappen die tijd vragen’, zegt De Sagher. In die gevallen kunnen de erfgenamen twee maanden uitstel bekomen.

Federaal

Voor federale materie kan een aangifte van een regularisatiedossier nog tot eind 2023. Voor fiscaal niet-verjaarde inkomsten is het boetetarief ook dit jaar 25 procent, voor fiscaal verjaard kapitaal is dat 40 procent. Wie bijvoorbeeld roerende inkomsten regulariseert, betaalt de ontdoken roerende voorheffing vermeerderd met 25 procentpunten.

Volgens Vanden Berghe kan wie nog zonden op te biechten heeft beter boven water komen. ‘De bestaande internationale gegevensuitwisseling, het UBO-register, de uitbreiding van het centraal meldpunt en de antiwitwaswetgeving die banken moeten toepassen, veroorzaken een blijvende druk om te regulariseren’, zegt hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud